Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Kiky Dimoula

Prezentare şi traduceri de Andreas Rados şi Valeriu Mardare

Născută în 1931 la Atena, din părinţi originari din Kalamata, Kiky Dimoula şi-a făcut debutul literar cu poemul Umbra, în 1950, în periodicul Nea Estia („Noua Vatră”). Primul volum (Poeme) îi apare în 1952, cu numele dinaintea căsătoriei (Kiky Radou). În perioada 1949-1974 a făcut parte din colectivul de redacţie al periodicului O Kyklos („Cercul”, finanţat de Banca Greciei). Pentru activitatea sa literară, a fost distinsă cu următoarele premii: Premiul al II-lea de Stat pentru poezie pentru volumul Puţinătatea lumii, în 1971; Premiul I de Stat pentru poezie pentru volumul Bucură-te cândva, în 1988; Premiul pentru poezie, al Fundaţiei „Kostas şi Eleni Uranis”, sub egida Academiei din Atena pentru volumul Adolescenţa uitării, în 1994; Premiul de Excelenţă, din partea Academiei din Atena (în 2001), a cărei membră a devenit în 2002, la secţiunea Literatură-Poezie. A mai publicat următoarele volume: Bezna – 1956, 1990; În absenţ㠖 1958, 1990; Pe urme – 1963, 1989; Trupul meu din urm㠖 1981, 1989; Pentru o clipă împreun㠖 1999; Opere reunite – 1998; Sunetul îndepărtărilor – 2001. A fost tradusă în mai multe limbi de circulaţie. În prezent, este preşedintele Fundaţiei „Kostas şi Eleni Uranis”.

Din volumul antologic Poeme, ediţia a 9-a, Editura IKAROS, Atena, 2011:

ISTERIE

În seara aceasta

cu înfricoşare

la fereastră

dezlănţuirea-mi izbucni

strigând:

Ajutor, mă strangulează, ajutor!

Asta s-a petrecut deodată

pe când ne aşezaserăm la masă

pentru cină,

pe când scoteam ştergare din cutii

spre-a nu se murdări nimicurile

şi ne-aşternurăm pe mâncat

cea de pe urmă-mbucătură a zilei

murmurând clipă de clipă

costisitoare masă,

scumpă masă,

viaţa, ce tare s-a scumpit!

SOARTĂ COMUNĂ

Drumurile mele,

drumurile voastre

şi atât.

Acela,

eu

şi atât.

Lunile de mai, nupţiale

şi atât.

Paşnicul sentiment,

cuţitul ascuns

şi atât.

Setea călătoare,

buna samariteană

şi atât.

Lunga viaţă a viselor,

zelul speranţelor

şi atât.

Săritoare jurăminte peste vreme,

amintirea desfrunzită

şi atât.

Trebuinciosul soare,

neaşteptata voie bună

şi atât.

Întrecerea galbenelor frunze

într-o cădere calmă,

poezia ce le dă însufleţire

şi atât.

Arşiţa,

ploaia

şi atât.

Zbuciumul vostru,

zbuciumul meu

şi atât.

Iniţierea statuilor

în felul nostru de-a aduce plictisirea

jertfa eternei Ifigenii

pentru o boare de vânt

şi atât.

Învăţarea cuvintelor

de a trece prin tăcere

învăţarea tăcerii

de a trece prin cuvinte

şi atât.

Viitorul sub straşnică pază

şi în final răpirea lui

de către acesta:

inutilul.

NU ARE ROST

Din când în când ne aminteşte viitorul

oricât de-ndepărtat ar fi,

mereu primim câte-un mesaj

întotdeauna scris în grabă,

pentru că el se duce neîntrerupt

departe, mai departe.

Ce poţi să faci?

Cuvinte scrise şi rămase-n necitire.

Nimeni nu ştie, dintre noi,

să buchisească însemnările din viitor.

Decât doar câteva

speranţe scrise.

Nu are rost.

INDIRECTA APATIE

Binecuvântat Obstacolul

de trei ori fie.

Arbore al justificării de umbre aruncătoare

precum că nu suntem de vină noi

spre a găsi o răcoroasă dezvinovăţire

diriguirea cea fugară

spre a gusta în treacăt

alibiul lefei de o zi

a noastră Alienare.

CONIAC FĂRĂ STELE

Zadarnic trec cuvintele înlăcrimării.

Când vraiştea prinde glas, să amuţească rânduielile;

Pierzania-i umblată şi păţită.

Acum cuvine-se ca inutilului să-i stăm alături.

Încet-încet să-şi regăsească amintirea graiul

spre-a da frumoase sfaturi de viaţă-ndelungată

celui ce-a răposat deja.

 

Să stăm alături de această mică poză

ce-n floarea viitorului încă se-arată:

tineri îmbrăţişaţi făr-de folos

pe neştiute-n faţa unui ţărm voios.

Nafplion, Eubeea, Skopelos?

Ai spune

că atunci nu era marea.

Să stăm alături de această fotografie mică

ce încă-n floarea viitorului se află:

tineri îmbrăţişaţi în van

în faţa voiosului ţărm fără de nume.

Nafplion, Eubeea, Skopelos?

Ai zice

atunci că marea nu era.

Din volumul antologic Pentru o clipă împreună, ediţia a 7-a, Editura IKAROS, Atena, 2010:

PAŞTELE ÎN CUPTOR

Răguşit iedul behăia cu stăruinţă.

Deschis-am cuptorul cu arţag –

„Ce tot strigi ?” i-am spus

„te aud invitaţii.”

„Cuptorul tău nu arde” behăi din nou

„fă ceva; altfel, va rămâne flămândă

cruzimea voastră în zi de sărbătoare.”

Mi-am băgat mâna înăuntru. Într-adevăr.

Îngheţate fruntea picioarele ceafa

Iarba păşunea locurile stâncoase

sacrificiul.

© 2007 Revista Ramuri