Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Aniversarea criticului

        de Gabriel Dimisianu

La 25 mai, Eugen Simion împlineşte 80 de ani, o impresionantă aniversare. Ne cunoaştem cam de 60, dacă este să socotesc şi perioada studenţiei în care, în urma sa cu un an, eram atent la el şi la alţi colegi ai săi care începuseră să publice prin revistele vremii. Îi urmăream deci pe Eugen Simion, pe Nichita Stănescu, pe Vasile Rebreanu, pe Călin Căliman, pe Nicolae Ciobanu şi pe alţi câţiva care, ca şi ei, dădeau semne că au început o carieră scriitoricească. Erau în atenţia noastră, a celor care nu începusem, dar care năzuiam să o facem.

În fapt, pe Eugen Simion l-am cunoscut la Gazeta literară, în toamna lui 1958, unde începusem să lucrez, angajat de Paul Georgescu, şi unde el colabora cu articole. Acolo, în acei ani s-a constituit o echipă de critici a căror manifestare văd că nici azi nu a fost uitată, spre satisfacţia mea. La recentul Colocviu al criticilor s-au făcut mereu referiri la criticii şaizecişti şi la rolul lor însemnat pe care l-au avut, s-a spus, în reabilitarea esteticului, în refacerea normalităţii literare, după anii de dogmatism.

Grupul de critici tineri de la Gazeta literară era compus din Eugen Simion, Matei Călinescu,  Lucian Raicu, Valeriu Cristea şi subsemnatul („ultimul pe list㔠era să spun). Mai târziu, de fapt la România literară, au venit Nicolae Manolescu, Mircea Iorgulescu, Dana Dumitriu, Magdalena Popescu. Nu acţionam în numele unui program critic, dar eram consensuali în sprijinirea valorilor autentice, astfel cum ni le reprezentam fiecare, în fond pe cont propriu, în impunerea deschiderii cât mai largi către desfăşurările intelectuale dinafară, în debarasarea de schematism şi de ideologie.Ne uneau credinţele estetice, într-adevăr, dar şi prietenia şi un sentiment viu al comunicării afective pe care tot Eugen Simion l-a evocat cel mai bine, cel mai inspirat, în Fragmente critice (vol. I ): „Îmi amintesc şi acum de acele după amieze pline de fervoare şi, mai ales, de acele nopţi lungi şi fermecătoare în care puneam ţara la cale (este o figură de stil!) şi literatura română. Era un moment relativ bun, de dezgheţ politic, şi noi, tinerii, aveam sentimentul că vom întoarce pe dos toată literatura română. Geo Dumitrescu, Ion Caraion erau alături de noi... Geo, cum îi ziceam între noi, ducea un război abil contra ideologilor proletcultişti instalaţi în viaţa literară... Un mic spectacol (discuţii, vot secret, discursuri de adio!) pe care poetul le pregătea cu ironie şi ingeniozitate. Ceva important s-a petrecut atunci în presa literară românească şi anume talentul a fost repus în drepturi (cât s-a putut) şi inteligenţa a început să nu se mai ruşineze şi să se mai ascundă de propria natură. O gură de aer şi pentru puţin timp (în jurul anului 1968), un gust al posibilei libertăţi”.

Am de la Eugen Simion, oferit în 1961, un volum de poeme ale lui Ilarie Voronca, atunci reeditate. Îl prefaţa şi îmi aşternuse o dedicaţie din care îmi îngădui să transcriu aici un rând : „...aceste puţine pagini în aşteptarea altora, mai multe şi mai substanţiale”. Aşteptare împlinită şi putem spune azi, la aniversare, că a fost împlinită cu asupra de măsură. Noile pagini au venit  în avalanşă, mereu mai multe şi mereu substanţiale, mereu de mare interes. Exegeţii de mâine ai operei lui Eugen Simion, alcătuitorii viitoarelor monografii despre el vor avea mult de lucru, începând cu inventarierea şi clasarea a tot  ce a scris, scrie şi va mai scrie marele critic.

 

Nr. 05 / 2013
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

Versuri
de Gabriel Chifu

Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR

Aniversarea criticului
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (36)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Momente franceze
de Adrian Popescu

Sufletul febricitat spre implozie
de Gabriel Coşoveanu

O poezie a reflectării
de Paul Aretzu

Mic tratat existenţialist
de Geo Vasile

Teatrul lumii, lumea teatrului
de Ioan Lascu

Un istorisitor reflexiv
de Ştefan Vlăduţescu

Smoala şi îngerul
de Simona-Grazia Dima

Marile speranţe
de Daniela Firescu

Povestiri din comunism
de Gabriela Gheorghişor

Pre-electoralele Premiilor USR

Retrăirea prin «cântec»
de Florea Miu

Poezie
de Radu Cange

„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea
de Ioan Groşan

„Readucerea în atenţie a valorilor interbelice s-a făcut cu mari riscuri”
de Valeriu Râpeanu

Nacu
de Ion R. Popa

Receptarea poeziei nord-americane în literatura română: influențe şi afinităţi
de Gabriel Nedelea

Poeme
de Toma Grigorie

Vasile Fuiorea
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Ion Maria

Poeme
de Doina Drăguţ

Vestita melancolie din deceniul al şaptelea cu nebănuite prelungiri
de Constantin M. Popa

D’Annunzio – simbolica focului
de Maria Tronea

Putea fi evitată experienţa comunistă?
de Ion Militaru

Premiul revistei Ramuri la „Festivalul Lucian Blaga“ - Sebeş-Alba, 2013
de Dragoş Niculescu

Parodie
de Lucian Perţa

Colocviul anual al Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti - „Critica tânăr㠖 o nouă critică?”

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie 2013, Botoşani

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri