Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea

        de Ioan Groşan

Din şirul apariţiilor editoriale din  2012 care au punctat „Anul Caragiale” – unele cu totul remarcabile, precum Filozofia lui Caragiale a Martei Petreu – cel mai apropiat, ca stil, ca intuiţii şi asocieri critice, m-am simţit alături de OftalMOFTologia sau Ochelarii Nenea Iancu (Editura Grinta) şi Mofteme-le (Editura Charmides) semnate de Vasile Gogea, prozator, eseist şi publicist clujean, una din prezenţele cele mai vii, intelectualiceşte vorbind, ale oraşului de pe Someş. Cunosc încă din studenţie pasiunea pentru Caragiale a lui V.G. (Ca, de altfel, şi pentru celălat membru al „binomului” esenţial al culturii noastre, Eminescu, dovadă fiind, în acest caz, chiar cartea premiată de editura craiovean㠄Scrisul Românesc” de sub „directoratul” lui Marius Ghica, Recitindu-l pe Eminescu.În umbra timpului, Charmides, 2000).

Dezinvolt, original fără ostentaţie şi având grijă de fiecare dată să citeze cu exactitate opiniile altor exegeţi de la care porneşte în demonstraţiile sale, Vasile Gogea scotoceşte încântat şi din unghiuri inedite în opera lui Nenea Iancu, titlurile incitantelor texte, majoritatea apărute în Tribuna, fiind semnificative în acest sens: „Ce n-a băgat de seamă Ibrăileanu”, „Lada literaturii”, „Copiii” lui Nenea Iancu, „studenţii” lui „Don’ Nae”, „Mopete despre...Nenea Anghelache”, „Bobârnacul, Crăcănel şi...Săpânţa!” ş.a.m.d.

Evident, după cum ni se sugerează încă de pe coperte, eseistul  îşi construişte demersul având în vedere două lucruri: analiza vastului univers definit de cuvântul „moft” şi celebra frază caragialeană, motto pentru întreaga sa creaţie şi – poate – şi pentru întreaga sa existenţă: „simt enorm şi văz monstruos”. Într-un anume fel, Gogea împrumut㠄dioptriile” Maestrului, perspectivele rezultând dintr-o asemenea operaţiune fiind, de cele mai multe ori, surprinzătoare. Citând, de pildă, un splendid pasaj dintr-un studiu al profesorului universitar clujean V. Fanache despre „a cincea putere” pe care o exercită Caragiale asupra noastră, anume „puterea estetică”, Gogea, cu „dioptriile” sale, vede hăt-departe şi deschide, dintr-un foc, o perspectivă tulburătoare: „Românul, ca individ (în viaţa lui particulară), dar şi ca naţiune (în acţiune istorică) mai totdeauna când s-a aflat în situaţia de a da „replici tari”, s-a mulţumit cu „replici frumoase”... (...) În fond, Mitică al Nenea lui Iancu nu e altceva decât „vărul de la oraş” al ciobanului mioritic!”

Mai sunt şi alte asemenea aserţiuni nu numai spectaculoase, dar şi perfect verosimile, dar – scurt spus – las eventualului cititor surpriza de a le descoperi, asigurându-l că eseurile lui Gogea se citesc cu o plăcere (aproape) asemănătoare celei cu care îl parcurgem, mereu, pe Nenea Iancu...

 

Nr. 05 / 2013
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

Versuri
de Gabriel Chifu

Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR

Aniversarea criticului
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (36)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Momente franceze
de Adrian Popescu

Sufletul febricitat spre implozie
de Gabriel Coşoveanu

O poezie a reflectării
de Paul Aretzu

Mic tratat existenţialist
de Geo Vasile

Teatrul lumii, lumea teatrului
de Ioan Lascu

Un istorisitor reflexiv
de Ştefan Vlăduţescu

Smoala şi îngerul
de Simona-Grazia Dima

Marile speranţe
de Daniela Firescu

Povestiri din comunism
de Gabriela Gheorghişor

Pre-electoralele Premiilor USR

Retrăirea prin «cântec»
de Florea Miu

Poezie
de Radu Cange

„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea
de Ioan Groşan

„Readucerea în atenţie a valorilor interbelice s-a făcut cu mari riscuri”
de Valeriu Râpeanu

Nacu
de Ion R. Popa

Receptarea poeziei nord-americane în literatura română: influențe şi afinităţi
de Gabriel Nedelea

Poeme
de Toma Grigorie

Vasile Fuiorea
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Ion Maria

Poeme
de Doina Drăguţ

Vestita melancolie din deceniul al şaptelea cu nebănuite prelungiri
de Constantin M. Popa

D’Annunzio – simbolica focului
de Maria Tronea

Putea fi evitată experienţa comunistă?
de Ion Militaru

Premiul revistei Ramuri la „Festivalul Lucian Blaga“ - Sebeş-Alba, 2013
de Dragoş Niculescu

Parodie
de Lucian Perţa

Colocviul anual al Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti - „Critica tânăr㠖 o nouă critică?”

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie 2013, Botoşani

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri