Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Andrei Zanca

undeva, cândva

 

un fel de-a fi aproape, ca trăitor în propria moarte.

 

depărtarea, un alt soi de abis, durerea oriunde aş fi

sunt mereu acolo, unde îmi este inima.

 

n-am plecat niciodată, deşi iubirea de mamă şi meleag

ar trebui înşirată doar cu cerneală simpatică

spre deplina noastră tămăduire

închinându-ne arborilor.

 

copil să fi rămas. cruţate pădurile

într-adevăr, oricum a fost, doar

copilăria e a noastră.

restul e lume.

 

am putea fi însă bântuiţi de atâta amărăciune

de n-am fi cunoscut cândva înseninarea, am putea resimţi

acest gol din inimă, de n-am fi gustat undeva deplinătatea?

 

nimic nu rămâne cum este.

pesemne, doar

Nimicul.

 

 

acolo departe între coline

 

traversam pădurea în ultima ninsoare de martie.

 

şi ningea cu atâta sfială, încât ea cernându-se

prin sita tăcerii din jur

 

îmi preschimba-n răsuflare

mersul printre desfrunziri

 

nu ieri, nici mâine, mereu în clipă se respiră.

 

numai în clipă se iese din timp:

           

eu sunt

nu e un gând. e un sentiment

înfiripându-se dincolo de minte.

 

iar dacă fiecare generaţie face din excepţia

generaţiei anterioare o regulă, eu

am scris mereu între

viaţă şi moarte

 

cu trupul aici

cu inima acolo, departe între coline

însă cine poate ştii ce-i în inima altuia?

 

nici bolboroseala cea mai inspirată nu face cât

           

o prezenţă tăcută şi blândă

nimic nu e întâmplător        poemul se întâmplă

să trecem aşadar cu sfială şi smerenie mai departe

 

 

câinele

 

când sosesc în zori, îmi iese în faţă

scâncind de bucurie, un ghem de tandreţe

 

şi mereu, mereu mă sfâşie mutilarea

întâmpinării între noi sporind.

 

cum unul crede că vede, însă nu vede decât cuvinte.

crede că simte, însă doar gândeşte simţirea.

aidoma omului din caverna aceea celebră

holbându-se la umbrele de pe zid.

 

priveam deseori o poză de acum cinci decenii.

pe măsură ce treceau anii mă sfâşia

timpul cetluit în ramele ei.

 

eu m-am schimbat.

timpul a evadat şi el

preschimbându-se în sentiment.

 

până şi clipa aceea palpitându-şi încremenirea

pare a se vesteji în poza tot mai îngălbenită

 

în starea de transă-vegheată

a unui poem întâmplându-se

 

 

pasărea

 

când băgarea de seamă

se răsfrânge deplin în adânc

de adânc, aproape de Martorul impasibil

 

dintotdeauna presimţit acolo

totul în jur îşi pierde din însemnătatea

necugetată pe care i-am acordat-o mereu.

 

 

unde se bănuie ceva, o linie, un contur, ori doar o furişare

nu e nimic, şi totuşi dezamăgirea mea caducă

trezeşte în mine o tainică, stranie bucurie.

 

 

în zorii grei de ceaţă

voalând netulburea

apei curgând

 

zăresc mai întâi prora unei bărci

desprinzându-se din unduirile albe

 

ezitând, atenuând

o bătaie de vâsle.

 

 

şi deodată ţipătul ascuţit al unei păsări

peste întinderi

 

încât închid ochii

copleşit de efemer

 

 

nu zboară acolo, sus

ci-n mine, laolaltă cu mine

 

pasărea / trezind singurătăţi uitate

 

© 2007 Revista Ramuri