Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Camil Tănăsescu

I. AMNESIA

 

Strigăt la capătul eternităţii

 

Cavoul meu se adânceşte

în imensa groapă a nimicniciei

unde se regăsesc oasele timpului pierdut

cum să opreşti căderea

în nimicuri nimicitoare

singur în faţa oglinzii cerului

cu dungi adâncite de fulgere pe obrajii jăruiţi

cu dinţii râioşi în grumazul nevăzătorului

într-un destin făcut de îngerul rătăcit

cel împietrit la rugăminţi criminale

cel iubit de bătrâneţea cărnii

pentru că nu a fost ucis din faşă

oh, şi golul care mă cheamă

ca şi canalul cu peşti sinucigaşi

sub cinci curcubee mistuite de

putregaiul flăcărilor

şi braţul şi piciorul apăsate

în spaţiul de coşciug al timpului

în care se amână veşnicia nimicului

invazia de seminţe ca nişte râme după ploaie

răbufnind în giulgiuri rotunde

în mijlocul asfaltului încins

râmătoare se mişcă încet

ca o clipă prelungită pe buza de iepure împăiat

ajung la fundătura cămării şi sapă adânc

în curând vor fi morţi zic cei de la salvare

se vor poticni în vrejurile lâncede

un miros de iarbă cosită

tresaltă-n parfumuri

e atâta rugină nespălată în jur

şi atât de mult verde în spasmele ploii

Rebegiţi în nămeţi de detergent înfoiat

un grup de ulii

îşi opresc zborul urzit

Bat la porţile deşertului de vise

de afară li se văd destinele pure

stau aşezaţi în paturi lugubre

de la parter până la etajul 11

suprapuse perfect

fără nicio miime mai la o parte

cad zidurile minţii şi se văd

chiar dacă cei de la 8 fac dragoste

forţaţi de doctori în căldurile gemenilor

în pântecele femeii bătrâne

mai zace îngerul nehotărât să zboare din vis

coperţile albastre ale caietului cu crime

şi radioul după care au dansat asasinii

covorul împlinit din flori scandinave

se încinge sub dreptunghiul luminii din cer

două pete înşirate în cercul tăcerii

şi uşa răzleţită de scară ascunde

pragul trecerii dincolo

şi cele şapte zile ca femeile despuiate

care-şi aruncă fluturii lipicioşi

sub huiduieli cu miros de tutun cubanez

acum când el comandante ascute pumnalul

ca un halicante primbat pe sub frunzele platanului cucerite

de păsările golite de pene din prea mult zbor

şi acest fum împăienjenit

peste oul sterp

nimic nu se mai alege

din imaginile presate în ziduri

în acest atât de adevărat somn

în care o stea se sparge în pragurile beznei

şi-n ochii păsărilor oarbe

cum ar putea să creadă Adam

că noi mâncăm păsări crescute-n Eden

că Iordanul nu spală păcatul de a şti

că nimeni nu sărută sânul al prostituatei

când umbrele păstrează taina trecerii

iar sufletele zac sub fâlfâitul

aripilor purtate prin eternităţi

fără văz, fără auz, fără cuvinte

cu braţele şi picioarele retezate

de droguri şi alcool

cerşetor îndelung afurisit

caut în gunoaiele sufletului îndeumnezeirea

 

 

Democraţia lui Platon

 

Suntem în coloanele lui Platon

aşezaţi la rândul eternităţii

cu visele cât frunzele salciei plângătoare

cât punctele albe din ochi arşi

cu urzeala chemărilor tainice

sub cenuşiul albastru al norului crăpat

şi chipul femeii din vârstele valurilor

căzute picătură cu picătură

în adâncul veşniciei

ce înseamnă să iubeşti o singură femeie

vlăstar uscat în trupul salciei ninse

ai cântări fiecare gheară de pasăre sinucigaşă

Platon şi face lumii cu mâna

se simte vinovat de iubirea slugilor

fără să ceară legalizarea lanţurilor

nu şi-a ridicat biserica chinului

nu a cerut sinucideri deghizate

dormitând sub umbra platanului

în cavoul de ceaţă

?i musca ucisă de Tom Cruise pe grabănul armăsarului

ca şi când ar fi fost poligonul

gâştelor salvatoare

cu lupii suflându-le-n ceafă

prin mormanele de zăpezi fără ciulini

nimerita pană căzută uliului

sub patima ghicitului penelor

se vând la mezat bănci

încastrate sub paza gheţii

şi topirea frunzei

întâi culoarea şi seva de sânge

căzută din cerul de săpun

unite şi respinse de aceleaşi priviri

închegatea în eternitatea de-o clipă

Dumnezeul lui avea alt nume

biserica era bolta făcută din vânturi

din penele păsărilor lipsă

în culoarea sângelui picurat din sânii virginei

care vinde vise

neclintite în ochiul magic al peştelui răzleţit

pe coame de elefanţi

ce poartă sadicul univers

mistificat de vietăţile

care învaţă democraţia privitului

sub ochii de bronz ai lui Platon

 

(Din volumul Odiseea tribală,  în curs de apariţie)

© 2007 Revista Ramuri