Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Constantin Oprică

Ecou

          In memoriam: Ion Chichere

Hrănesc o moarte cu alta

trăind din plin

într-un gol fără margini

şi cred că cineva din urmă

vrând să mă ajungă

altfel visează

şi trece prin mine

rătăcindu-se...

 

Ghemuit într-un colţ de oraş

Eşti vinovat, zice, te condamn

pentru toate suferinţele tale

şi pentru tot răul din viaţa apropiaţilor.

Tulburi apele limpezi ale minţilor

în care se oglindeşte iluzia

că lumea înseamnă ceva.

Nu ai sufletul uscat şi se vede:

Dumnezeu te-a lăsat!

 

Aşa îţi trebuie dacă n-ai ştiut să renunţi,

dacă nu ai ştiut să te lepezi de tine,

singur vei rămâne cu toate obsesiile,

cu toate dorinţele în veci neîmplinite.

 

Lumea te-a părăsit şi parcă te bucuri.

Vei rămâne doar tu şi ideea iubirii,

amândoi ghemuiţi într-un colţ de oraş,

ferindu-vă de oameni ca de nişte fiare,

căci altfel...

gândul pe care astăzi l-ai ocolit

o să vină să-ţi spună:

„Dragostea pentru ce ai în clipa aceasta

e durerea pentru tot ce-ai pierdut”.

 

Armonie

Dacă în mijlocul pădurii creşte

un gol rotunjit,

imediat alături răsare plinul,

cu umbre verzi răcorind locul.

 

Dacă în luminişul dragostei

a crescut bucuria,

plânsul se pregăteşte să trăiască

pe margini

sugrumând prada ca un şarpe de ceaţă.

 

Tot ce a putrezit are o poveste

despre care râd orăşenii cafenelelor

(filosofii de ţuică ai adevărului)

un sfârşit mai bogat decât începutul,

un început în care se pârguieşte destinul.

 

Golul oricum trăieşte şi are

o ramură verde de fericire,

pe un trunchi putrezind în lumină.

 

Alocuţiune

Pe acest pământ în care viitorul suntem noi,

cei cu sufletul atât de mic,

parcă eu sunt primul locuitor dezamăgit.

Trăiesc spărturi adânci, rupturi întunecate

şi fără nici o legătură cu viaţa.

Lumea e cimitirul în care îngrop

sentimentele -

un capitol mărunt în biografia negurii.

 

Poate e voinţa mută a morţilor mei,

de a trăi eu, pentru toţi, groaza singurătăţii,

de a înţelege adevăratul sens al lumii

şi al omului,

de a scrie despre lacrimă ca despre o lupă

sub care cerul

este cea mai apropiată întâmplare...

 

 

© 2007 Revista Ramuri