Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
        de Patrel Berceanu

(19.04.1951 – 2.05.2006)

În anul 1976, La Editura „Scrisul Românesc” din Craiova, poetul Patrel Berceanu îşi făcea intrarea în literatură cu un volum de versuri cu titlu deloc conformist, scăpat ca prin urechile acului de vigilenţa cenzurii : „Sentimentul baricadei”. „Baricada este una care apără universul văzut în fragilitatea lui”, se justifica poetul, într-un interviu pe care i-l lua Petre Braşoveanu apărut în „Viaţa studenţeasc㔠din 22 noiembrie 1977. Se poate înţelege că era însă vorba de o baricadă pentru apărarea universului interior.

Răsfoind prin periodice sau prin manuscrise, am descoperit poezii aparţinând aceleiaşi vârste poetice ale lui Patrel Berceanu, cel care se situa pe poziţie de luptă în sensul trezviei, al alertei maxime a spiritului în faţa realităţii opresive (descrisă metaforic, cum altfel ?), a cărei transcedere o vedea posibilă prin activarea puterilor sufletului, prin recurs la construcţiile visului. Şi nu numai. O poezie cu titlu care şochează astăzi este „Revoluţia”, apărută în revista „Amfiteatru”, nr.12 din 1977. A scăpat ochilor vigilenţi doar fiindcă avea primul verb la trecut? Sau fiindcă în turnul de pază de la revista „Amfiteatru” se afla o poetă cu suflet mare şi generos, Constanţa Buzea, aceeaşi care, închizând un ochi, sesiza cu celălalt, în poezia lui Patrel Berceanu ,“capacitatea de a decide, operand la nivelul conştiinţei” ? Uimitoare ni se pare şi poezia „Experiment”, o descriere a experimentului totalitar, cu cercetarea resorturilor psihologice care l-a făcut posibil.

Poate că ar fi nevoie astăzi de o reactivare a „sentimentului baricadei” în poezie, dacă e să luăm aminte la spusele criticului Alex Ştefănescu, dintr-un interviu realizat de Iulian Boldea : „Mulţi scriitori (sunt, n.n.) scăldaţi într-un veşnic narcisism. Prea puţini sunt cei care au o privire de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă cu ţara lor sau cărora le pasă de soarta semenilor”(Revista „Apostrof”, nr.8/2013).

Poeziile de mai jos, unele inedite, altele apărute în revistele „Amfiteatru” şi „România literar㔠ale anilor 1975-1977 arată o faţă a tânărului poet Patrel Berceanu parcă întoarsă spre noi ,în ideea că implicarea de pe poziţiile baricadei este obligatorie pentru o conştiinţă poetică adevărată şi că nu toţi poeţii sunt narcisişti. Unii fac parte dintr-o specie de rara avis : le pasă.(Doina Pologea Berceanu)

 

Experiment

Se ia un om şi se închide într-o

crisalidă

Nici o uşă cu atât mai puţin

o cheie

Totuşi după o clipă de buimăceală ovală

omul va începe să explice precipitat viermelui

că trebuie să existe o soluţie de ieşire s.a.m.d.

Vă înţeleg neliniştea, răspunde viermele

dar în ceea ce mă priveşte nu văd nici o speranţă;

dacă vă bazaţi pe idea de labirint

aceasta presupune ideea de sus şi jos

stânga şi dreapta şi legea simetriei.

Însă în momentul în care aţi fost închis

aici vi s-a luat posibilitatea percepţiei spaţiale.

În plus sunteţi obiectul unui experiment.

În ceea ce mă priveşte fiind supus

metamorfozei în curând va trebui să

vă părăsesc. Îmi pare rău. Vă salut.

(inedită)

Trenul care nu pleacă nicăieri

cine visează frumos de-a-n picioarele

ca mine

poate pinul poate teiul

poate caloriferul din Olimp

poate un om păi atunci

nu chiar un om ci un omuleţ

hamalul pipernicit din gara Milano

care-l întreba spre a dumisale dumerire

pe Vitorio Gasman ce

faceţi în vagonul ăsta domnule

trenul ăsta nu pleacă nicăieri dar

poate că vreţi să visaţi şi-atunci

se schimbă treaba

(inedită)

Prin flori, în trap mărunt

spunem că noaptea are ochii mari

dar Doamne numai atât să fi învăţat ea

din viaţa asta a noastră

dacă face loc zorilor fără luptă

de aceea să nu mă întrebaţi ce mai visez

prefer un coşmar în locul unui vis

care-mi intră în cameră

pe scara de serviciu

de aceea n-am cuvinte de milă pentru tei

dacă se lasă turnat în flacoane de parfum

fără să încerce un gest de împotrivire acolo

pentru crizantema care nu-şi face din petale

uşi groase capitonate în care

să nu se mai zărească

butonul soneriei

doar ştiţi se mai intră în flori călare

ca într-o catedrală cu uşile vraişte

sub pretextul

schimbului de experienţă.

Conjuraţia viorilor

dac-am privi cu inima

nu ne-ar scăpa nerăbdarea

cu care în fiecare noapte

după ultimele acorduri

viorile dau fuga

în golurile rămase între brazi

vai dac-am privi cu inima

n-am coborî nicicând

în păduri

cu acele grele arcuşuri pe umeri

topoarele

Scrisoare de pe baricadă

Cum mai e iarba

pe la voi tot aşa

grasă

un colţ de baricadă împrăştiindu-se

în aşchii

câte o salcie făcând o reverenţă râului

altfel nici nu ţi-ai da seama

că moartea nu ridică glasul

din când în când

vine vorba de câte unul

din noi

Parabola florii nu e mireasma

Parabola florii nu e mireasma

Dar colivia desigur dă idee foarte

exactă de zbor

astfel desfid pe acela ce caută sens

acestei dimineţi de vis şi candoare

ştiu câte se pot întâmpla

într-o singură clipă de neatenţie

a veacului

astfel parabola florii nu e mireasma

astfel se-nalţă trilul privighetorii

fără motiv şi în afara moralei

deşi colivia dă o idee mai exactă

de zbor

Revoluţia

Sigur că vocaţia acestei adolescente

n-a fost matematica

mai degrabă istoria

demnitatea omului vreau să zic.

din făptura ei tânără

doar privirea mărturiseşte

o vârstă respectabilă

privirea ei întrebătoare nemulţumită

un copil dificil

cum ar spune profesorii

cărora ochii copiilor tocmai

le-au întors pe dos buzunarele

un copil minunat revoluţia

cum ar spune marii bărbaţi ai istoriei

care pleacă în direcţia

privirilor ei nemulţumite iscoditoare

şi nu greşesc.

Adevăratele păsări

am văzut adevăratele păsări

braţe li se zbăteau în loc

de aripi

iar în dreptul inimii o

rană imensă lăcrima

cuvinte lăcrima

văzduhul întreg le înfrunzea

din priviri

iar ele

zburau

minunat zburau

cu sufletul

© 2007 Revista Ramuri