Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Revista revistelor

        

La Craiova, toamna a venit cu sărbătoriţi şi manifestări culturale. Pe 1 septembrie 2013, criticul şi istoricul literar Constantin M. Popa a împlinit 70 de ani, iar Mozaicul, serie nouă, a ajuns la al 15-lea an de apariţie. Numărul 9/ 2013 al revistei marchează dubla aniversare printr-o serie de articole şi de note semnate de Basarab Nicolescu, Ion Bogdan Lefter, Eugen Negrici, Gheorghe Grigurcu, Luca Piţu, Adrian Dinu Rachieru, Liviu Ioan Stoiciu, Paul Aretzu, Nicolae Coande, Cosmin Dragoste, Ion Buzera, Ioana Dinulescu şi subsemnata. „Dl Constantin M. Popa este un cărturar de la care poţi, între altele, învăţa faptul că o carte poate fi oglinda ta. (...) Când mă întâlnesc cu dl Popa prin oraş am senzaţia «Occidentului»: ochii târgului nostru devin mai limpezi, clădirile mai prietenoase, tinerii mai cultivaţi. Până şi căţeii comunitari dau din cozi, prietenoşi şi poligloţi. Eu însumi devin mai atent, mai tolerant, mai înţelept“ – mărturiseşte poetul Nicolae Coande. Sunt anunţate şi Colocviile (cu tema Craiova – modele de legitimare şi valori europene) şi Premiile revistei Mozaicul, ediţia a XVI-a, care se vor desfăşura în 18-19 octombrie, a.c. Despre „Arena Mozaicul“ scrie directorul revistei, Nicolae Marinescu, amintindu-ne că actul de cultură, ca şi democraţia de tip liberal, este o problemă de cursă lungă şi de fiecare zi: „Adevăraţii «neopaşoptişti» abia au intrat în Arenă. Nu le va fi uşor, căci libertatea, demnitatea, cultura trebuie să fie câştigate şi apărate de fiecare intelectual autentic în fiecare zi. Dar Speranţa luminează încă România şi ne întăreşte credinţa că se afirmă o elită naţională tânără, instruită şi educată în spiritul valorilor europene, care îşi va aşeza ţara în locul mai demn pe care îl merită între ţările europene. Ca să fim cu adevărat «români şi europeni, în acelaşi timp»“.

La mulţi ani, Mozaicul! La mulţi ani, domnule Constantin M. Popa!

În zilele 3-4 octombrie 2013, revista şi editura Scrisul Românesc au organizat coloviile anuale (tema din acest an a fost Literatura şi mass-media), urmate de o gală a premiilor şi însoţite de numeroase lansări de cărţi. Pe lângă oamenii de cultură ai locului, au participat Dumitru Radu Popescu, Gheorghe Păun, Dumitru Radu Popa, Carmen Firan, Adrian Sângeorzan, Adrian Cioroianu. Evenimentul a fost marcat de un dublu moment aniversar: Scrisul Românesc – 85 (de la întemeiere, dar şi 10 ani de serie nouă, sub oblăduirea criticului şi istoricului literar Florea Firan) şi Florea Firan – 80. De aceea, nr. 10/ 2013 al revistei Scrisul Românesc este dedicat, în întregime, omagierilor şi urărilor primite de la colaboratori, prieteni şi colegi. Voi cita însă din textul savuros al lui Adrian Cioroianu, „Despre zodia şi zodiacul dlui FF“: „Cine îl vede pe Florea Firan vede olteanul în chiar definiţia sa cea mai vie (şi vioaie!). Mititel şi iubăreţ faţă de litere, dl FF nu are, pur şi simplu, astâmpăr. Prin satele olteneşti precum Giubega în care dl FF se năştea la începutul lui octombrie 1933, se spune că dacă stai locului, îţi stă şi norocul. Drept care dl FF şi-a zorit mereu norocul din urmă, fiind într-o continuă şi spornică mişcare. O mişcare a minţii, a ochiului, a limbii şi a mâinii care scrie. A ţine pasul cu Florea Firan este, pentru oricine şi orice vârstă ar avea respectivul, ca o cursă în sine. După 35 de cărţi scrise, alte zeci şi zeci la care a colaborat şi sute de cărţi pe care le-a editat, după mii de articole, conferinţe, simpozioane etc. pe care le-a publicat, respectiv le-a organizat, ai putea crede că motorul interior din acest personaj mai simte nevoia unei terapeutice odihniri de-o clipă sau de-un ceas. Dar nici vorbă de aşa ceva. În pieptul oltenesc al dlui FF se află probabil un fel de mini-dinam nuclear, care se încarcă pe măsură ce merge mai departe“.

La mulţi ani, Scrisul Românesc! La mulţi ani, domnule Florea Firan! (G.G.)

© 2007 Revista Ramuri