Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
SEMNAL EDITORIAL

        

Interogându-i pe alţii, Cornel Mihai Ungureanu caută răspunsuri în primul rând pentru el însuşi. E un jurnalist documentat, scormonitor, provocator, făcând naveta cu uşurinţă între operă şi biografie, între trecut şi prezent, încercând să lumineze, prin tirul întrebărilor, o istorie social-politică tulbure, complicată, dar şi să-i înţeleagă pe oamenii care au traversat comunismul. Din cioburile răspunsurilor nu se încheagă o oglindă care să reflecte fără rest o realitate, ci un puzzle de opinii şi viziuni subiective, pe care cititorul e invitat să-l recompună, coroborându-l cu alte şi alte informaţii sau mărturisiri de epocă. Personalităţi (şi uneori personaje) de relief diferit vorbesc despre politică şi literatură, graţie căutătorului de odicolonuri, mai vechi sau mai noi, mai duhnitoare ori mai rafinate. Dar puteţi citi acest volum fără teamă: Cornel Mihai Ungureanu nu este un Grenouille! (G.G.)

Nr. 07-08 / 2014
Festivalul de Literatur㠄Bucureşti – Chişinău – Orheiul Vechi”

In memorian Nicolae Stroescu Stînişoară

Lungul drum spre politeţe – mică descriere
de Gabriel Coşoveanu

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (2011)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (49)
de Gheorghe Grigurcu

Simoniaci?
de Adrian Popescu

Sfârşiţi odată cu trecutul
de Nicolae Prelipceanu

Interfeţe poetice
de Silviu Gongonea

Cum se construieşte responsabilitatea etică
de Ştefan Vlăduţescu

Insectarul domnului Jurebie
de Constantin M. Popa

Don Juan + Casanova + Zorro = Un dandy modern. Sau nu...
de Cristina Gelep

Bârfă, delaţiune şi cabotinism
de Mihai Ghiţulescu

Un neo-expresionist sui-generis: Camil Tănăsescu
de Ioan Groşan

Aikidô cu absurdul
de Gabriela Gheorghişor

SEMNAL EDITORIAL

Purici şi oameni
de Cătălin Ghiţă

De prin arhive: Manolescu şi muncitorii

Epilog. Eu şi Emil Brumaru împăiaţi ca papagalul lui Flaubert
de Valeriu Gherghel

Cei O Sut㠖 opera care conturează trecerea de la postmodernism la wikipedism
de George Morărel

Iurie Matei, o încercare de portret în manieră uşor cubistă
de Nichita Danilov

La vita e bella
de Radu F. Alexandru

Poezie
de Octavian Soviany

Poezie
de Vasile Dan

Poezie
de Laura Dan

SEMNAL EDITORIAL

Poezie
de Paul Vinicius

Poezie
de Mădălina Nica

Poezie
de Toma Grigorie

Poezie
de Florin Costinescu

Negru profund, noian de negru
de Florin Logreşteanu

Armatele moi
de Ovidiu Pecican

Robert Wilson şi emanciparea spectatorului
de Daniela Firescu

„Pentru mine, Shakespeare este un Dumnezeu al cuvintelor”
de Emil Boroghină

Paradigmele temporalităţii: imaginaţie şi transgresivitate
de Gabriela Rusu-Păsărin

Madame Mallory şi micul bucătar indian
de Richard C. Morais

Apollinaire – Dragostea şi războiul
de Maria Tronea

Imponderabilitatea fericirii
de Haricleea Nicolau

François-Pohu Lefevre
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri