Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Silviu Gongonea

A doua natură

Prin fereastră, porumbeii răsuceau cerul gri,

mişcau crengile ulmilor.

în lumina palidă, acoperişurile semănau

cu nişte dealuri înrourate.

vârtejul i-a apropiat de mine sau eu

ieşisem cu totul prin geam.

le-am simţit respiraţia lină,

bătaia aripilor.

vedeam detaliile coloraturii,

fiecare milimetru al penajului.

ea sta într-un colţ al camerei

şi mă privea zâmbind.

Leul cârpit

Lipesc privirea de lucruri,

întâlnesc a doua natură:

un fel de obişnuinţă de a plonja

sub pelicula realităţii.

o spaimă, un gest

tot atâtea praguri despart.

mă aşteaptă să mă supun

dincolo de partea dezvrăjită

cu bolile mele,

cu ce am mai slab în mine.

leul cârpit priveşte dintre cărţi – aici

şi-a găsit locul ca într-o ladă cu jucării.

are ceva din demnitatea de ieri,

zâmbetul lărgit sub coama uzată.

Capriciile ei

Şi eu care credeam

că este cea mai firavă,

cea mai neînsemnată şi uşuratică;

o duc în cârcă serile

până la calculator şi în pat înapoi.

capriciile ei necăjesc dar numai pe mine mă are.

mă visează un peşte pe fundul apei

cu branhiile scoase,

mă soarbe prin porii dilataţi

cu o respiraţie suprareală,

îmi mângâie cioturile sângerânde.

Stâlpul ţării mele

Trăiesc într-un târg ruinat

pe care-l cred stâlpul ţării mele.

şi e posibil

să pic într-o altă ţară

cu ziduri dezghiocate,

cu ferestrele către apus şi e posibil

să pic în paharul unui pensionar

care zace în amorţire.

trăiesc într-un stâlp al ţării mele

scăldat în laptele zorilor.

încremenită îi este memoria

precum o lespede în care doarme

viermele doarme.

Încurcături sentimentale

Trebuie să duci gunoiul,

trebuie să plăteşti facturile,

trebuie să te clatini în tine

pe picioarele tale,

trebuie.

nu am puterea de a vedea dincolo,

nu am farmecul şi talentul lui richard gere

de a apărea în toate peliculele

cu femei singure şi frumoase

care au intrat

în încurcături sentimentale.

am 34 de ani,

am teama aceea care

s-a preschimbat în refugiu,

am.

Istorii comune

Pe străzi intersectate, şanţuri intersectate.

pământ reavăn şi galben, strat peste strat

precum filele unei istorii comune. Peste

liniştea apoasă a nopţilor

zgomotul sec al maşinilor care sapă

chiar aici în centrul orăşelului, unde

politicieni şi oameni ai cetăţii

iau deciziile grabnice ale anului 2014.

Prin grămezile de pământ crud

un câine zăpăcit îşi îndeasă nasul,

îşi exersează simţurile adormite,

adulmecă adierile primordiale,

metafore agrare ale poeţilor neotradiţionalişti.

Dar nici toate acestea nu pot rezista

în faţa unui bolovan bine plasat

şi a unor înjurături câmpeneşti.

Zile lucrătoare

Sub streaşina dimineţii

în singurul cartier al orăşelului

vine unul tiptil pe la orele patru

şi îşi mângâie calul,

dă la o parte trestiile şi rogozul

ia telecomanda şi porneşte alarma.

Probabil îţi mai aminteşti, tată, cum tatăl tău

te trezea la aceeaşi oră

să duci fân căluţului vostru

să-l mângâi, să-i spui câteva vorbe

să-l aperi de duhurile rele.

Iată-te acum întors dintre morţi

la începutul mileniului trei

confundând o maşină cu un cal,

dând farmecul dimineţii pe un sunet ieftin.

Te retragi înainte de cântatul cocoşilor

deşi uneori te văd ca pe o umbră stâlcită

prin perdeaua translucidă a zilelor lucrătoare.

Povestea lui Remedios

Elena spală ciorapii,

chiloţii atârnă cuminţi pe sârma întinsă.

bluzele ei, tricourile mele, cearşafurile noastre.

vuietul orăşelului amintind pe undeva

de marile bulevarde

doar în mintea mea mai capătă tresăriri pe măsură,

îşi caută locul în amintirile vagi

sau departe în viitorul incert.

cât de perversă e ştergerea, spălarea asta obstinată

a rufelor, iar şi iar, ca amurgul să le învelească

în aerul proaspăt până în ultima fibră.

grija pentru cele zilnice şi lumeşti,

grija să nu te împovărezi cu mirosurile celorlalţi,

cu felul vulgar de a vorbi, grija să nu rămâi chiar tu

cu murdăria din minte,

de pe piele, din oase.

oricât de plin ar fi coşul cu rufe

elena le spală. le întinde pe sârma oţelită,

amintindu-mi mereu de povestea lui remedios

ce se ridică la cer.

Să nu cauţi rosturi

Ieri nu am înţeles

şi nici azi nu mă văd mai priceput;

încă încerc să dibuiesc acest chelălăit

de câine alungat

ce şi-a lăsat urmele între două praguri.

umbra norului roasă de molii

îmi spală oasele,

fără rost şi fără nimic.

de la un post tv al lui 2014

răzbate ştirea că

armata rusă părăseşte graniţele ucrainei.

pesemne că

acei oameni prinşi între două lumi

îşi dau bună ziua în limba lor

şi merg mai departe.

Câteva retuşări

Dacă ţi se urcă în maşină

trupul ei miroase a D&G.

fără să ştie povestea lui jean-baptiste grenouille,

se închină evlavios, clipind încet

pentru a i se vedea genele false.

buzele

de un roşu aprins

conturate caricatural

şi le linge lasciv.

când se coboară, se închină iarăşi,

gândindu-se la liniştea sufletelor: al ei,

încolăcit deja peste al tău.

pentru plăcerea

de a dezlega enigme uşoare,

îşi cumpără o integramă

de la chioşcul din colţ,

îşi scoate oglinda

pentru câteva retuşări.

© 2007 Revista Ramuri