Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Tristeţea devenită dans

        de Vinícius de Moraes

Prezentare şi traducere din portugheză de Dinu Flămând

Un pahar cu rom antilez sau un cockteil cu cachaça brasileira ar trebui să aveţi alături când începeţi să vă unduiţi în ritmul acestor versuri pe care le semnează fabulosul brazilian Vinícius de Moraes. Pe unele le-a şi cântat, cu Tom Jobim şi cu alţii, pe la mijlocul veacului trecut, când se inventa vestita şcoală de bossa nova, în apropierea unei plaje de la Rio, în fostul bar Veloso unde era să cer, şi eu, azil poetic definitiv... Inegalabil poet, cineast, compozitor şi interpret, diplomat de carieră, când reuşea să lase din mână ghitara, alb la piele dar „negru” în suflet, ca să poată capta toate nuanţele acelei metisate melancolii tropicale amăgită să devină dans, el a strălucit mereu cu o ezitare fulgurantă, parcă lăsând să se creadă că face totul în joacă şi nu atribuie importanţă decât momentelor de întâlnire cu prietenii. O spunea şi în Italia, într-un spectacol live, împreună cu Sergio Endrigo: viaţa, dragă prietene, este „arta” de a te întâlni cu ceilalţi (şi vă îndemn să furaţi repejor acel disc de pe pânza internetului, ca să auziţi şi nişte copilaşi cântând pe muzică de Mozart un cântecel caraghios, dar şi vocea marelui poet Ungaretti, pe care acelaşi Vinícius îl diviniza). Vă aduc ceva mai jos şi unul din textele cântate de el acolo, acea cronică ironică a unor mici întâmplări de prin lumea noastră, la trecerea zilei de sâmbătă spre duminică. M-am străduit să respect totul, şi metrica şi rimele, şi mai cu seamă acel swing care este nervul indicibil al acestor minunate poezii-muzică. Iar limba română cântă împreună cu brazilianul, cred eu. Şi luaţi seama la rimele interioare, cu grijă atinse chiar de poet, ca şi cum ar fi mângâiat anumite corzi chiar pe sunetul lor... Însă cea mai celebră compoziţie rămâne, desigur, A garota de Ipamena (cel mai cântat titlu de pe planeta noastră după Yesterday-ul pletoşilor Beatles), numai că eu nu o am în colecţie. Nu că nu s-ar fi propus spre traducere şi acea „fată”, dar încă nu m-am priceput eu să abordez cu fineţea necesară imperceptibila legănare a acelor şolduri. Aşadar, varianta românească încă mai stă în carantină. În schimb, vă îndemn să recitaţi cu voce tare din celelalte poeme, mai toate nişte imnuri dedicate femeilor (şi femeii eterne!), FEMEIA de care acest dăruit de soartă erotoman liric nu pare că se despărţea nici în somn. Sunt formidabile poeme de iubire, cum rar s-au scris în limbile mângâioase, inclusiv în acea Americă Latină unde se ştie că poeziei trebuie să-i dai înainte de toate inepuizabila temă a iubirii. După care, mai vezi tu dacă îţi rămâne vreme şi pentru alte probleme...

Conjugând-o pe cea absentă

Au fost necesari încă zece ani şi opt kilograme

Iar pe deasupra mult păr alb plus un început de abdomen

(Ca să nu mai vorbim de al doilea Război Mondial, de descoperirea

penicilinei plus dezagregarea atomului)

Plus doi copii şi plus şapte case

(Prin locuri cum sunt Săo Paulo, Londra, Cascais, Ipanema şi Hollywood)

Şi-au mai fost necesare trei cărţi de poezie şi o operaţie de apendicită

Câtva ocoliri ale adevărului şi un exequatur1 

Şi necesară dobândirea unei conştiinţe politice

Precum şi a unor mult numeroase sticle de băutură; un accident de avion

Şi necesare câteva separări, atâtea separări

O separare...

Graţia ta păşeşte prin casă

Te mişti blindată de abstracţiuni, ca un T. Îţi îndeşi

Capul între umeri ca un întunecat

Trandafir fără tijă. Eşti atât de profund profundă

Că poţi scoate în evidenţă lucruri, până şi din gândire.

Scaunul este scaun iar tabloul este tablou

Căci cu tine participă ele. Iar afară, grădina

Modestă ca tine, unde îşi înfloreşte arturiile2  ei

Absenţa ta. Frunzele te întomnează, gazonul

După tine tânjeşte. Tu eşti vegetală, prietena mea...

Prietenă! Voi spune pe şoptite numele tău

Dar nu pentru radio şi nici pentru oglindă, ci pentru uşa

Care te încadrează, obosită cum eşti,

Şi pentru coridorul ce se opreşte

Sub mersul tău, inutil curbat,

Şi rapid. Goală e casa

Razele, totuşi, ale acestei excesive priviri

Oblice cristalizează absenţa ta.

Te zăresc în fiece prismă, reflectând

În diagonală multipla speranţă

Şi te iubesc, şi te venerez, te idolatrizez

Cu o perplexitate de copil.

Absenta

Prietena mea, infinit prietenă

Oriunde ai fi inima ta bate pentru mine

Oriunde ai fi ochii tăi se închid simţind când se închid ai mei

Oriunde ai fi mâinile tale se crispează, sânii tăi

Se umplu de lapte, tu leşini şi drumeţeşti

Ca o oarbă-n întâmpinarea mea...

Prietena mea, ultimă dulceaţă

Seninătatea a făcut mai suavă pielea mea

Părul meu. Numai pântecele meu

Te aşteaptă, plin de umbre şi rădăcini.

Vino, prieteno

Nuditatea mea este absolută

Ochii mei sunt oglinzi pentru dorinţa ta

Pieptul meu e o scândură a supliciilor

Vino. Pentru dinţii tăi muşchii mei sunt tandri

Iar barba mea este aspră. Vino şi plonjează în mine

Ca într-o mare, vino şi înoată în mine ca într-o mare

Vino să te îneci în mine, prietena mea

În mine ca într-o mare...

Poezia bruscă a femeii iubite

Îndepărtându-se de pescari acele infinitate râuri vor muri
pe-ndelete de sete...

Noaptea au fost zărite cum drumeţeau spre iubire – oh, iar femeia

iubită e ca izvorul!

Femeia iubită e ca gândirea unui filozof suferind

Femeia iubită e asemeni lacului care doarme sub colina pierdută

Dar cine-i această misterioasă ca o lumânare ce sfârâie-n piept?

Care are şi ochi, şi buze, şi dinţi în forma inexistentă?

Prin lanurile de grâu ce urmează să apară-n câmpiile soarelui pământul

îndrăgostit a ridicat chipul palid al crinilor

Iar tărăncile se transformă-n prinţese cu mâini delicate şi feţe transfigurate...

Oh, femeia iubită e ca valul cel singuratic rostogolit departe de plaje

Departe-n adânc se va odihni acea stea şi chiar mult mai departe.

Ora intimă

Cine îmi va plăti înmormântarea şi florile

De-o fi să mă răpună amorurile?

Care, dintre atâţia prieteni, va fi de bine

Să vrea să stea în ladă cu mine?

Cine, în vreme ce mă vor duce în copârşeu,

Despre mine va zice: – N-a făcut niciodată rău?...

Cine, beat mort, va plânge cu voce tare

Că niciodată nu mi-a făcut vreo măscare?

Şi cine va veni să risipească petalele unei flori încet

Pe mormântul meu de poet?

Şi cine va miza cu nesăbuinţă

Că din pământ poate încolţi o nouă sămânţă?

Şi cine să-şi mai ridice cu laşa lui căutare

Privirea spre steaua din înserare?

Şi cine ar mai putea să-mi spună cuvintele de magie

Ce fac să pălească şi marmura sidefie?

Cine, înveşmântat în văluri cernite,

Se va mai crucifica peste pietre acolo zidite?

Cine, mestecând un ascuns căscat,

Va surâde: – Rege mort, e rege înmormântat...

Cine, cocoţat pe marginea gropii mele,

Va simţi că-l ia cu durere de şele?

Care sau cine, albit atuncea de frică,

Îşi va duce mâna spre sân, adică?

Sau înnebunit de sughiţuri şi hohote repetate

Îşi va agita mâinile, le va ţine la spate

Cum faci când dai să scapi de necazul ăla?

Câţi din ei, cu maxilarele ferecate

Şi cu sângele care în cicatricele lor se zbate,

Vor spune: – A fost un prieten nebun...

Cine, cu privirea aţintită-n pământ,

Va avea un aer curios şi tâmp

De adolescent ce studiază mişcările unei râme?

Cine şi în care moment oficial

Va propune să am statuie pe piedestal?

Şi cine, coborând de la munte a doua zi,

Foarte circumspect va considera că va fi

Surâsul meu ce continuă alb ca varul?

Care şi cine cu chipul cioplit de un vânt absent

Va arunca mai apoi un pumn de sare

Peste acoperişul meu de ciment?

Cine îmi va cânta cântece prieteneşti

În ziua înmormântării mele?

Care şi cine nu va face atunci act de prezenţă

Din motive de circumstanţă?

Cine în sânul ţeapăn o să-mi împlânte mai la sfârşit

Un pumnal ruginit?

Cine, cu al său verb de o disperare firească,

Va trebui să se roage: – Dumnezeu să îl odihnească.

Cine va fi prietenul care, în sinea lui un pic,

Îşi va spune: – Mai bine să nu fii nimic...

Şi cine va fi strania siluetă, ce va sta la o parte,

Rezemată de un copac, aparte

Cu ochi de jăratic şi cumva circumspectă?

Şi se va arunca să mă strângă în braţe

De vor fi nevoiţi să o smulgă cu forţa?

Cine îmi va plăti înmormântarea şi florile

De-o fi să mă răpună amorurile?

Patria mea3

Patria mea e ca şi cum nici n-ar fi, e o intimă

Gingăşie şi voluptate de-a plânge; un prunc dormind

E patria mea. Iată de ce aici în exil veghind

Somnul fiului meu

Plâng de dor după patria mea.

De m-ar întreba cineva: ce e patria?, mai târziu

Aş spune nu ştiu. Fiindcă nici nu ştiu

Cum, şi de ce şi când e patria mea

Dar ştiu că patria mea e lumină, şi apă, şi sare

Care cu toatele fără încetare continuă

Să lichefieze necazul meu în lungi lacrimi amare.

Îmi vine să-i sărut ochii patriei mele,

Să o leagăn şi să-mi trec degetele prin părul ei...

Îmi vine să schimb şi culorile de pe haina (aurie verde!) a ei,

Urâtele culori ale patriei mele, fără încălţări

Şi fără ciorapi, draga de ea patrie

Atât de săracă!

Căci te iubesc foarte mult, patria mea, eu care n-am

Patrie, eu sămânţă născută din vânt

Ne venită, ne ajunsă pe-acest pământ

În contact permanent doar cu durerea timpului, eu elementul

De legătură între gândire şi acţiune

Eu firul invizibil în spaţiu al tuturor gesturilor de adio, eu

Cel fără de Dumnezeu!

În mine te ţin, totuşi, ca pe un geamăt de floare,

Sau ca pe o iubire căreia şi după ce moare

Îi mai păstrezi credinţă, căci te-ai jurat; iar tu eşti o zână

Pe care dogmele-o ocolesc. Te am în toate cele

Pe care nu le simt şi nu le iubesc din plin

În această odaie străină cu foc de lemne

Şi foarte scundă.

Ah, patria mea, îmi aduc aminte de o noapte în Maine, Noua Anglie

Cânt toate începeau, infinite deasupra pământului, să îmbie,

Atunci am văzut Alfa şi Beta înalt în Centaur urcând muntele sus spre cer

Şi se mirau ceilalţi de mine că rămân pe câmp în întunecime

Tot aşteptând Crucea Sudului să apară din ceaţă

Pe care eu o cunoşteam bine, dar s-a făcut dimineaţă...

Tu izvor de miere şi trist animal, patria mea

Iubită şi idolatrizată, salve, salve!

Nu există mai dulce speranţă electrocutată

În neputinţa mea de-a ţi-o spune: aşteaptă-mă...

Vin îndată!

Aş vrea să mă-ntorc să te revăd, patrie, pentru a

Te revedea am uitat chiar de toate

Am fost orb, surd şi mut, şi estropiat

Şi mi-am privit umila moarte faţă în faţă

Am rupt poezii, orizonturi, femei

Şi am rămas golit de izvoare.

Patria mea... Patria mea nu e înflorită şi nici nu are

Steaguri de paradă; patria mea este dezolare

De drumuri, e pământul bătătorit

Şi plajele cele albe, şi râurile ei mari, seculare

Care, la fel ca pământul, beau norii

Şi urinează mare.

Şi mai mult decât cele mai îndrăgite patrii ea ţine

La sânul ei o căldură, şi vrea de bine, un bine

Cum ar fi: libertas quae sera tamem, pe care eu, poet

La un examen scris l-am tradus

„Liberta que serás também”4 

Iar acum repet!

Îmi ţin urechea în vânt şi ascult briza care şopteşte

Jucându-se cu pletele tale şi te teşeşte

Patria mea, întinsul tău pământ e parfum...

Ce drag mi-ar fi mie acum

Să adorm între minunaţii tăi munţi, dragă patrie,

Atent la foamea din măruntaiele tale

Şi la toba inimii tale.

Nici n-am să-ţi spun pe nume, patria mea

Tu te numeşti patrie iubită, copiliţă de patrie5 

Ceva ce nu rimează cu patrie dulce mamă,

Căci tu trăieşti în mine ca o fiică a mea

Şi eşti insulă mult gingaşă: Insula

Brazilia, poate.

Voi chema acum prietena ciocârlia

Şi îi voi cere să-i ceară privighetorii de zi

Iar ea să-i ceară păsării sabiá6 

Să-şi aducă de urgenţă avigramape care se citeşte

„Dragă patrie, salutări de la cel care te iubeşte…

Vinicius de Moraes”.

Ziua creaţiei7

Bărbat şi femeie, v-am creat.

Geneza, 1, 27

I

Azi e sâmbătă, mâine o fi duminică

Viaţa vine în valuri, ca marea peste faleze

Tramvaiele lunecă tacticos pe şine

Domnul Nostru Isus Cristos a murit ca să ne salveze.

Azi e sâmbătă, mâine o fi duminică

Timpul trece mai altcumva decât toate cele

Mare bunătate şi-a făcut cu noi Domnul Nostru Isus Cristos

Dar numai pe calea îndoielii ne eliberezi, Doamne, de cele rele.

Azi e sâmbătă, mâine o fi duminică

N-am să vreau să văd mâine pe nimeni c-aşa vreau eu

Numai astăzi e ziua prezentului, numai azi

Când e sâmbătă.

Imposibil să fugi de această dură realitate

În această clipă toate barurile sunt pline de oameni goi

Toţi îndrăgostiţii stau mână-n mână împletindu-şi degetele

Toţi soţii funcţionează cât se poate de regulat

Toate nevestele stau atente în pat

Fiindcă astăzi e sâmbătă.

II

În acest moment se ţine-o căsătorie

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Are loc un divorţ violent şi se petrece o măgărie

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Un bogătaş îşi pune capăt zilelor singur singurel

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Şi se petrece un incest pe o punte de velier

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Are loc undeva un spectacol de gală

Fiindcă astăzi e sâmbătă

O femeie se ridică monumentală

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Se reînnoiesc atâtea speranţe

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Dar persistă şi profundele discordanţe,

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Un seducător se prăbuşeşte deodată mort

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Iar altul e spiritual ca un porc

Fiindcă astăzi e sâmbătă

E o femeie care devine bărbat

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Dar există copii care n-au mâncat

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Se ţine un picnic cu oameni politici

Fiindcă astăzi e sâmbătă

E în creştere numărul de sifilitici

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Un arian se duce cu o mulatră

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Şi se creează o tensiune neaşteptată

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Există adolescente aproape goale

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Şi un vampir care le dă târcoale

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Se înregistrează o mare creştere de consum

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Un mire e ros de gelozie tocmai acum

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Se dă un garden-party lângă-o piscină

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Şi e o impasibilă lună plină

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Se arată dame din toate clasele

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Ba dificile, ba prea făţarnice

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Se bea vârtos fără de socoteală

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Dar cu nefericire şi ameţeală

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Se furişează un preot ascuns sub sutană

Fiindcă astăzi e sâmbătă

E o frenezie să dai banană

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Se prezintă o senzaţie angoasantă

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Ca o femeie într-un bărbat devenită berbantă

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Există o comemorare fantastică

Fiindcă astăzi e sâmbătă

A primei operaţii de chirurgie plastică

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Şi date fiind procedurile de-ncheiere

Fiindcă astăzi e sâmbătă

Iată şi perspectiva duminicii – ce plăcere...

Fiindcă astăzi e sâmbătă

[...]

1. Procedeu ce conferă forţă executorie unei sentinţe de judecată pronunţată în străinătate.

2. Arthurium, generic pentru o familie de aracee care dezvoltă sute de specii în special în pădurile umede tropicale din America de sud. Mai multe specii au fost adaptate şi în Europa ca plante de apartament.

3. Poem scris la Los Angeles, dar cu referinţă la perioada din 1949, când poetul se afla la Barcelona. Acolo continua să trăiască Joao Cabral de Melo Neto, care din când în când publica în ediţii confidenţiale, imprimate manual, texte cerute altor poeţi

4.E diferenţa între: „libertate care încă vei continua [să exişti]” – în latină şi „libertate care de asemenea [şi tu] vei exista”– în traducerea lui portugheză.

5. Aici poetul inventează tandrul diminutiv „patriazinha”, imposibil de reprodus direct.

6. „Sabiᔠeste tot o variantă braziliană de privighetoare. Vinicius face însă o referinţă subtilă la cele mai celebre versuri din romantismul brazilian, scrise în 1843 de Gonçalves Děas, aflat pe atunci într-un dulce exil la Coimbra, în Portugalia: „Minha terra tem palmeiras/ Onde canta o Sabiá”. [Ţara mea are palmieri/ În care cântă privighetoarea].

7.E unul din textele pe care Vinicius le cânta cu predilecţie. Există mai multe înregistrări.

© 2007 Revista Ramuri