Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Carnet plastic

        de Cătălin DAVIDESCU

Mircea Novac și Ștefan Pelmuș sau despre un apolinic și un dionisiac

 

În multitudinea de evenimente culturale ce au „buimăcit“ Craiova din păcate doar timp de o săptămână, dornic să remarc o întâmplare artistică petrecută la Palatul Jean Mihail, un loc elegant ce adăpostește Uniunea Artiștilor Plastici și expoziția pictorilor Ștefan Pelmuș și Mircea Novac.

Deși din punct de vedere biologic am putea spune că cei doi aparțin generației ’80, sub „faldurile“ căreia au debutat și chiar au evoluat ani buni, acum, la maturitate, viziunea lor plastică este mult diferită de aceea a generației lor.

Deosebit de sociabil ca individ, implicat cu egal optimism în viața comunității din care face parte – Uniunea Artiștilor Plastici – dar și a colegilor săi de breaslă, Ștefan Pelmuș surprinde nu atât prin încărcătura dramatică a spațiului pictural, cât prin singularitatea formulei pe care o propune. Ca persoană el este tonic, agitat, plin de viață, ca artist însă, concepe un univers elegiac, nu lipsit de accente religioase într-un limbaj de semne foarte personale.

Într-un mai vechi text de catalog Ștefan Pelmuș își definea universul artistic  astfel: „simbolurile mele sunt într-un permanent dialog, ca într-o piesă de teatru: copacul, pocalul, pâinea, peștele (care semnifică lumea de Dincolo), ceasul, tronul... Toate aceste simboluri trebuie citite ca un vechi manuscris. Mi-aș dori, prin intermediul picturii mele, să reușesc să nu mă sperii de moarte, să ating echilibrul intern“.

Pictorul știe că, odată, mai devreme sau mai târziu, totul se termină sau poate continua cu „Marea Trecere“. Nepregătit în fața neantului, întreg registrul plastic se constituie într-un limbaj-incantație de tip ezoteric, menit să medieze sau doar să fetișizeze momentul Plecării.

Privită în ansamblu, întreaga sa creație, la nivel „lexical“ este un efort coerent în structura unei forme de comunicare, a cărei finală reface fuziunea  originară a celor două stări primordiale ale existenței: viața și moartea. Fiecare dintre picturile sale are un filon epic accentuat, ce permite „lecturarea“ lor și ca texte apocrife.

Astfel, întreaga existență artistică se relevă ca o încercare de definire a unui cod de semne a cărui noimă este pregătirea artistului pentru momentul final. Peștele, inima, pocalul cu vin, masa Cinei cea de Taină, triunghiul, spinii, crucea, cuiele, pomul vieții etc. devin parte a unui vocabular magic care, corect interpretat, conturează filonul epic al fiecărei compoziții. Caracterul ezoteric al întregii opere nu a fost încă remarcat de critica de  specialitate și consider că subiectul ar merita o aplecare mai serioasă asupra unor dimensiuni importante în arta sa.

Lucrările lui Ștefan Pelmuș mai au o calitate, aceea de a se face ușor de remarcat chiar de la o primă privire. Trebuie afirmat, însă, că toate aceste elemente favorabile creației ar rămâne steril cantonate la nivelul de „curiozitate“ plastică dacă nu ar fi  susținute de calitatea intrinsecă a actului pictural proaspăt și delicat, cu evidente rafinamente cromatice, de un rutinat orfev al penelului ce are capacitate de a-și surprinde mereu „cititorii“.

Elegant, ușor ironic, amuzat superior cu o notă de aroganță rafinată imprimată în priviri, Mircea Novac este un personaj cu o prezență discretă în peisajul colorat, pentru gustul său, al artei românești contemporane. Ca aparență, ai fi înclinat să crezi că aparține mai curând lumii moderne decât celei artistice. După ce a stat ani buni ancorat în imagini cu naturi moarte și nuduri feminine, Mircea Novac descoperă, de relativ puțină vreme, bucuria peisajului. Dominante, în această ultimă serie, sunt peisajele cu mare și munte, dar nu numai, căci o pondere notabilă, dacă nu din punct de vedere numeric, măcar calitativ, o au și dealurile Segarcei.

Pentru o fire rațională și introvertită ca a sa, este evident că nu întâmplarea și nici impulsul afectiv au determinat alegerea unor atari subiecte, pe care însuși artistul le numește „periculoase“. Este vorba de un pariu cu sine, acela de a reuși să transpună imagini, în aparență la marginea kitsch-ului, în lucrări de o mare forță plastică. Pornind, de obicei, de la o poveste banală – obiecte, nud feminin, peisaje frumoase – cu o evidențiată încărcătură epică, artistul urmează cu o îndârjire proprie zodiei sale, firul subțire ce separă banalul de adevărata performanță.

Spirit atent, atât la construcția monumentală cât și la detaliu, el identifică și selectează din lumea înconjurătoare acele secvențe de realitate ce conțin, latente, atât elementul decorativ cât și pe cel pictural. Nu este un lucru la îndemâna oricui să reușească să concentreze în armonie arhitectura unei suprafețe întinse cu minuția unei „cercetări“ cromatice pe centimetru pătrat. Din acest motiv lectura imaginilor sale se  poate face pe mai multe niveluri. Primul, așa cum am mai afirmat, este o referință personală în care artistul transmite o experiență trăită sau gândită. Un altul este cel al  intertextualizării și aluziei culturale, prezentă din abundență în lucrările sale. Există și un  al treilea grad de percepere a acestora prin osmoza primelor două niveluri din care rezultă tensiunea unui demers pe care îl resimțim ca pe un spațiu dual, real-ireal, ce se constituie în adevărata amprentă a artistului. Această intenție a sa de a „dubla“ realitatea este evidentă în obiecte, personaje și mai nou în peisaje. Ele transmit mai mult decât filonul epic primar. Este ceva în spatele fiecărei imagini care face ca aparența lor să fie depășită. Singurătatea obiectului, a peisajului, a personajului, atunci când acesta există, patetismul lui într-un spațiu care îl susține dar îl și absoarbe, atmosfera pură, uneori chiar senzuală, iată o posibilă imagine a universului său, dar și o posibilă definiție a picturii lui Mircea  Novac în orizontul căreia elementul solar și cel crepuscular  se regăsesc în egală măsură. Cine pe cine a construit sau modelat, la urma urmei; cine i-a transferat celuilalt energia, echilibrul dar și enigma, ar putea fi întrebări legitime. Consider însă că „eroul“ principal al „poveștilor“ sale rămâne elementul pictural, pe care artistul îl trăiește ca pe o experiență profundă reflectată în imagini care, la o lectură atentă, își devoalează esența și greutatea semnului.

Poate că afirmațiile mele au sunat uneori cam pretențios, în esență, însă, am vrut să spun că Muzeul de Artă din Craiova ne-a oferit un eveniment ce nu trebuie ratat, un regal de artă într-un spațiu pe măsură.

 

© 2007 Revista Ramuri