Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Filosofia este cu putință

        de Ionel BUȘE

 

Se fac douăzeci de ani de la plecarea dintre noi a lui Constantin Noica. Ni-l amintim ușor obosit, dar împăcat cu vârsta, mai puțin cu vremurile. Mi-aș fi dorit să fi trăit măcar cu trei ani mai mult. Perestroika începuse și avea o speranță. N-a fost să fie. Dincolo de dispute și clarificări intelectuale, nu știm dacă ar fi rezistat atacurilor din publicațiile timpului. Știm că o vreme s-a așternut tăcerea peste pașii lui. Naționalist, etnicist, autotohnist, Noica nu mai era considerat european. După prăbușirea dictaturii trebuia să renunțăm la modelul cultural interbelic, păstrat cu mare grijă de o mână de intelectuali care supraviețuiseră închisorilor comuniste. Mă întreb, dacă nu ar fi fost filosoful de la Păltiniș și alte câteva legende vii ale culturii române, cine ne-ar fi ajutat să traversăm deșertul roșu vreme de patruzeci și cinci de ani?

Deși sunt atâtea voci care contestă existența unei filosofii românești, cu Noica s-a desăvârșit identitatea noastră filosofică în Europa. Poate că din perpectiva unui anume model de gândire, ce ține și de ceea ce îndeobște se numește political correctness, e un capitol parțial încheiat, dar consemnat de istoria filosofiei și, mai cu seamă, de cultura română. Și nu e puțin. Mai mult, ca orice semn în Cartea lumii, își are rostul și deschiderea lui. În fond, nu acest lucru contează? Să te ajute să traversezi deșertul? Așa „vom ști cum să răspundem celor care ne spun atât de des că Platon sau vreun alt mare autor din trecut este depășit; vom fi capabili să înțelegem, chiar dacă întreaga critică a lui Platon este corectă, că Platon poate fi totuși o companie mai bună decât criticii săi” (Hanah Arendt, Între trecut și viitor, Ed. Antet, București, p. 234). Noica e de departe o companie mai plăcută decât criticii săi nefilosofi.

Cele douăzeci și șapte de categorii ale realului sunt câștigurile sigure ale filosofiei, ne spune el. Câți dintre nefilosofii critici le cunosc? Cele mai generale idei ale spiritului nu reprezintă numai expresia istorică a gândirii filosofice, așa cum îndeobște se înțelege, ci exercițiul însuși al gândirii. Platon, Aristotel, Kant sunt reperele celor trei grupe fundamentale de categorii, dar și modelele oricărei gândiri care-și respectă destinul. Pentru că despre acest destin contemporan al categoriilor lui Platon, Aristotel și Kant e vorba. „Cultura europeană a venit să arate, în chip neașteptat, că există cu adevărat o solidaritate ascunsă a categoriilor tradiționale. Ele sfârșesc prin a se acoperi cu sistemul  științelor, desfășurat limpede abia în secolul XX. În ordinea, chiar în care apar ele, tablourile vin să caracterizeze modalitatea fizică, cea chimică, cea elementar organică, cea superior organică și omul” (Constantin Noica, Cele douăzeci și șapte de trepte ale realului, Ed. Științifică, București, 1969, p.6).

Cartea lui Noica despre categorii e ca un poem muzical, în care începutul coincide, într-un fel, cu sfârșitul. „Din momentul când s-a desprins în cuget primul gând care să reflecte lumea, anume gândul ființei, el trebuia să se prăvălească așa, din contradicție în contradicție, până la necesitatea finală” (Op. cit., p. 111). Această scară a lumii care urcă și coboară, în același timp, nu e o scară a ierarhiilor cerești, ci scara ființei care se regăsește în fiecare categorie și se așează pe fiecare treaptă a ei. Ultima, știința, e bătrânețea, dar și tinerețea ei, unde se odihnește spre a coborî. Jefuită de concepte și probleme, filosofia părea să zacă uitată în vreun muzeu sau în vreo bibliotecă a tăcerii. Știința știa de acum și desfăcea totul. Ultima ei descoperire – unda. Noica e fascinat. Și nu întâmplător. Ea e salvarea. „Este ea ființă? Este stare? Este unitate? Pluralitate? Sau unda aceasta, distribuindu-se fără să se împartă, ca și numitul spirit, este lumina începuturilor, ce se dăruie tuturor, și celor buni și celor răi, lumina despre care a vorbit pe neștiute toată înțelepciunea străveche a lumii?” (Op. cit., p.114). Unda vine să unească „științific” toate categoriile filosofiei. De la anorganic la gândire totul e undă. Prin undă, materia seamănă din ce în ce mai mult cu spiritul. Ceea ce era implicit în fiecare categorie, ca și cum partea reflecta întregul, este acum explicit prin undă. „E ceea ce se distribuie fără să se împartă; e concentrația expansiunii; este ființa în devenire; este Unu și Multiplu laolaltă; este fel de-a fi și de-a nu fi, geneză și extincțiune, transmisiune de altceva care nu e decât transmisiune de sine; e vehicul cu drum cu tot.” (Op. cit., p.117). Și totuși, unda nu pare să aibă ultimul cuvânt.Unda nu e un produs al filosofiei, ci al științei. Oricât de filosofică i-ar părea lui Noica acestă categorie de sinteză a realității, ea rămâne o categorie a științelor. Ceea ce știe, însă, această „categorie”, poate mai mult decât toate celelalte la un loc, cu excepția ființei (intuiția primă!), este că singură nu poate trece dincolo de ea. Poate că filosofia „serioasă” care se încheiase, într-un fel, cu Hegel, făcând loc științei „serioase”, trebuia să devină, cum o dorea Nietzsche, o „știință voioasă”. La rândul ei, devenind seriozitatea însăși, știința a pierdut naivitatea începutului, mirarea filosofică. E timpul, oare, s-o recapete?

Dincolo de „unda” științei, există una a filosofiei care nu mai trimite la structura lumii, ci la sensul ei. Douăzeci și șapte de trepte ale realului au fost suficiente pentru a o determina pe cea de-a douăzeci și opta. S-a crezut că ultima e capătul științei serioase și se dovedește că de la știința serioasă și până la filosofia veselă nu e decât un pas. De ce, ajungând la profunzimile realității, știința care epurase, în sensul bachelardian al termenului, imaginile prime, are nevoie acum de intuițiile prime? Pentru a se justifica în fața omului? Sau pentru că unda dovedește că știința modernă există ca-ntr-un deschis tocmai pentru că există aceste intuiții prime, indiferent că sunt douăzeci și șapte sau mai multe? De mai bine de trei secole, știința se străduia să ne dovedească în ce fel este realitatea, nu cum ne-o imaginam că este. Lucrurile s-au schimbat? „În această splendidă precipitare în care am intrat, științele și neștiințele noastre s-au mutat din realul naturii, cu zeii ei cu tot. Omul se mută și el din ea. Unde? Filosofia este așadar cu putință” (Op. cit.). Și  cu ea și gândul lui Constantin Noica.

 

 

 

 

© 2007 Revista Ramuri