Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
REViSTA REViSTELOR

        

Revista timişoreană Orizont îl are în prim-plan în numărul din luna noiembrie, 2015, pe Livius Ciocârlie, sub genericul „arta de a fi discret”. Profesorul şi maestrul de la „Literele” timişorene, care i-a avut printre studenţi pe Mircea Mihăieş, Adriana Babeţi, Vasile Popovici, Daniel Vighi etc., este „recitit” şi/ sau invocat de o parte dintre aceştia. „Nu cred să fi fost studentă la franceză care, în taină, să nu se fi îndrăgostit de LC, într-o combinaţie subtilă şi perversă de admiraţie intelectuală şi delicată seducţie, asezonate cu o imensă naivitate, ba chiar prostie. (...) când la seminar pronunţa (prin ’71-’72) cuvinte sacre precum Semnificant, Text, Inconştient, zeloasele din bănci, cu creierii explodaţi de concentrare şi fără să priceapă prea multe, simţeau ca-n transă că în faţa lor a pogorât însuţi Roland Barthes”, mărturiseşte Adriana Babeţi, de pildă. Ceilalţi prezenţi la întâlnire cu autorul Marilor corespondenţa (1981) sunt Daciana Branea, Vasile Popovici şi Smaranda Vultur. Un important crez pentru disciplina creaţiei şi condiţia scriitoricească, regăsim în interviul acordat de Livius Ciocîrlie lui Robert Şerban: „Talentul este foarte periculos pentru artist. E greu să-i faci faţă, pentru că, dacă-l ai, talentul ţi se poate părea suficient. Dai drumul însuşirilor tale, şi lucrurile merg bine. Eu cred că un scriitor are nevoie de talent ca să-l depăşească, ca să-i pună asemenea probleme încât talentul să nu-i ajungă”. Densitatea critică a suitei de trei cronici semnate de Alexandru Budac (care scrie despre cartea lui Dan Alexa, Dacopatia şi alte rătăciri, Humanitas, 2015), Graţiela Benga (despre cel mai recent volum de versuri al lui Robert Şerban, Puţin sub linie, Cartea Românească, 2015) şi Alexandru Oraviţat (despre minunata MJC, semnată de Ion Iovan, Polirom, 2015) asigură, şi numărul acesta, un bun suport pentru aducerea la zi a lecturilor din rândul apariţiilor editoriale de anul acesta.

Pentru cititorul de poezie contemporană este de neratat numărul triplu, iulie-august-septembrie, din 2015, al revistei Discobolul. Revista împlineşte un sfert de veac, prilej să-i urăm şi noi multe nunţi din metale preţioase înainte, şi alege să sărbătorească prin publicarea textelor citite la Gala Poeziei Române Contemporane – 2015, găzduindu-i, astfel, pe Mircea Bârsilă, Leo Butnaru, Ion Cocora, Vasile Dan, Gellu Dorian, Marian Draghici, Adrian Popescu, Gheorghe Grigurcu, Ion Horea, Ion Modlovan, Aurel Pantea, Ioan Es. Pop, Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Arcadie Suceveanu, Robert Şerban, Varujan Vozganian, George Vulturescu. Ne este oferită, aşadar, la număr aniversar, o adevărată antologie de poezie contemporană. Revista se află, după cum remarcă Ion Moldovan plecând de la substratul agonistic al numelui, la „vârsta cea mai fastă pentru un atlet, fie el şi revuistic – asta însemnă forţă, strălucire, armonie, bună cunoaştere a tehnicilor de a trimite discul de scrieri cât mai departe, cât mai elegant, cât mai victorios, spre bucuria şi folosul spiritual al cititorilor săi”. La mulţi ani! (G.N.)

© 2007 Revista Ramuri