Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Paul Gherasim: frumusețea precum aerul se respiră

        de Cătălin Davidescu

Nu m-am putut abţine şi am folosit în titlu una din cunoscutele sintagme ale lui Paul Gherasim care sunt, de fapt, mici bijuterii de poezie înaltă. Iată alte câteva exemple: „Licăr de lumin㠖 o literă”, „cu frumuseţe întru sărbătoare se înveşmântează binele”, „umbrită era la început vederea”, „tăcerea spune-n taină ce vede ascultarea” ş.a. Sunt forme de gândire lirică apropiate haiku-ului.

Pe Paul Gherasim l-am cunoscut târziu. Era în primăvara lui 2010, la centenarul Ion Ţuculescu, organizat de Ruxandra Garofeanu la vechiul sediu Artmark, unde, cu ocazia expoziţiei ce prezenta opera acestuia din colecţia Muzeului de Artă din Craiova, a avut loc şi un colocviu. Ţuculescu a fost primul nostru subiect de interminabile discuţii. Câţiva ani mai târziu, m-a invitat să fac parte din echipa sa care a realizat, la Complexul muzeal din Târgu Jiu, proiectul „Locul tăcerii – murmurul tradiţiei România-Japonia” dedicat lui Constantin Brâncuşi. Mie mi-a distribuit rolul ca, sub atenta lui supraveghere, să realizez expoziţia artiştilor olteni, începând cu Theodor Aman şi terminând cu artiştii din generaţia 1990. A fost perioada cea mai lungă pe care am petrecut-o alături de el şi de care sunt conştient că nu am profitat îndeajuns. Asta poate şi din cauza sentimentului de atemporalitate pe care îl degaja fiinţa sa şi, asemenea fiinţei, este şi creaţia lui artistică.

Expoziţia retrospectivă deschisă recent la Galeria Romană din Bucureşti continuă şi încheie o serie de proiecte care, în mod deliberat, sunt legate atât de amintirea lui Paul Gherasim, cât şi de o mai focalizată atenţie asupra creaţiei sale artistice care, într-un fel, a fost umbrită de complexitatea personajului. Figură singulară în peisajul artistic de la noi, el a reuşit să coaguleze în jurul său o mare diversitate de creatori, mai ales artişti, dar şi poeţi, preoţi, arhitecţi, istorici ş.a. Mai mult decât arta sa de pictor, el şi-a consolidat, încă din tinereţe, memoria unui mentor, a unei şcoli de gândire al cărei ax central gravitează în jurul credinţei şi a ţăranului ca arhetip de spiritualitate românească.

Plecat încă de tânăr dintr-o familie de ţărani din judeţul Suceava, el şi-a păstrat şi cultivat în tot ceea ce a făcut, fie că e vorba de pictură, activitate curatorială, scrieri (puţine, câte au rămas) sau mentorat, amprenta originară a satului românesc în forma sa de existenţă ideală. Deşi, de-a lungul întregii sale existenţe, a parcurs numeroase perioade agitate din punct de vedere istoric, Paul Gherasim a reuşit să-şi păstreze, aşa cum puţini au reuşit să o facă, verticalitatea morală şi estetică. A fost o încercare dificilă, pentru că, în pofida originii sale „sănătoase”, niciodată nu a abdicat de la convingerile care s-au dovedit a fi întotdeauna periculos de diferite atât de cele ale utopiei comuniste, cât şi de cele ale liberalismului sălbatic ce a urmat.

Chiar şi o eliptică enumerare a proiectelor de autor, în esenţă expoziţii de artă comparată, este relevantă nu doar pentru profilul său creator, cât mai ales pentru ceea ce au reprezentat fiecare dintre ele în domeniul cercetării vizuale de la noi. Iată doar câteva dintre ele: „Luchian înnoitorul” (1968, în colaborare cu Theodor Enescu, Muzeul Simu, Bucureşti), „Sinteze de artă româneasc㔠(Muzeul Judeţean Suceava, 1974), „Studiu I” şi „Studiu II” (1980, 1991, în colaborare cu Ion Grigorescu, Coriolan Babeţi, Constantin Flondor, Galeria Bastion, Timişoara), „Secole de continuitate în arta româneasc㔠(Muzeul Judeţean Râmnicu-Vâlcea, 1981), „Spaţiul spiritual al spaţiului românesc” (Muzeul Naţional de Artă, Bucureşti, 1994), „Străvezimea satului românesc” (Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti, 2003), „Murmurul tradiţiei, România-Japonia, în amintirea lui Constantin Brâncuşi” (Muzeul de istorie şi arheologie, Târgu Jiu, 2010) şi altele.

Despre proiectele vizuale şi mai ales despre gruparea artistică iniţiată de el în anul 1985, Prolog, cea mai longevivă mişcare din istoria artei româneşti, au apărut nenumărate mărturii şi chiar un studiu fundamental scris de pictorul Mihai Sârbulescu, unul dintre membrii fondatori ai grupării, alături de Constantin Flondor, Horea Paştina şi Cristian Paraschiv.

Revenind la expoziţie, lucrările sale, din punct de vedere formal, sunt rezultatul nemediat ale unei gândiri artistice active care identificând tema o prelucrează, o reformulează în scopul propriei intenţionalităţi. Ele au însă şi calitatea de a induce tensiunea unei trăiri spirituale unde contemplarea senină absoarbe tensiunea negativă a agitaţiei noastre cotidiene.

În demersul său creator, desfăşurat pe durata mai multor decenii, distingem două paliere stilistice omogen conjugate prin încărcătura lor simbolică. Prima parte a creaţiei este dominată de structuri abstract geometrice pe care artistul le investeşte însă cu o explicită încărcătură spirituală. Expoziţia sa din 1972, intitulat㠄Bolţi de lumină”, rămâne, în acest sens, emblematică în peisajul artistic românesc prin impactul pe care l-a avut atât tematic, cât şi din punct de vedere plastic. A fost, de altfel, ultima sa manifestare artistică până după 1989. Memoria celor 8 pânze prezentate atunci a generat, împreună cu mişcarea Prolog, o direcţie singulară în arta plastică de la noi, aceea a unei arte cu tematică creştină care se distinge prin modernitatea discursului pictural.

Cea de-a doua parte a creaţiei lui Paul Gherasim s-a construit sub semnul aceleiaşi spiritualităţi. Amprenta acestor piese o constituie însă recuperarea unor elemente ale realităţii: imaginea ţăranului ca arhetip al perenităţii, floarea de măr, ca semn al speranţei, al renaşterii şi ciclul „Martirilor”. Artistul, prin cultivarea unei sensibilităţi de factură lirică, ne oferă, aici, o ultimă formă de autodefinire în raport cu lumea.

Cele două paliere de expresie sunt, de fapt, doar o formă reducţionistă, schematică, de ordonare a creaţiei sale, al cărei ax central este tentaţia destructurării vizuale sub semnul ontic al unei atotdominante vibraţii spirituale. Ciclurile „Octogon”, „Lambdă”, „Logos”, „Însemne” sunt forme de contemplare sau, mai curând, de mediere a dialogului său cu transcendenţa. Susţinându-şi întotdeauna demersul într-o paletă cât mai austeră cromatic, pictorul îşi raţionalizează în mod deliberat efectele de tip decorativ pentru a concentra atenţia privitorului spre acea interioritate pe care reuşeşte în mod neostentativ să o provoace. Acum, mai puţin inhibaţi de om, rămâne să-i descoperim cu adevărat pictura.

Nr. 06 / 2017
Premiile revistei Convorbiri literare

Eugen Negrici, Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Elogiu creativității
de Gabriel Coșoveanu

Din jurnal (2011)
de Gabriel Dimisianu

A cîștiga singurătatea veritabilă (3)
de Gheorghe Grigurcu

Toscana din Ierusalim
de Adrian Popescu

Pavlik Morozov sau Inimă rece
de Nicolae Prelipceanu

Grecii, comunismul și românii (II)
de Mihai Ghițulescu

Cine face îngerul face și bestia
de Nicolae Panea

Festivalul Internațional de Literatur㠄Tudor Arghezi“ – ediția a XXXVII-a

O parabolă pentru România deceniilor din urmă
de Ştefan Vlăduţescu

Poetul, „un fericit în nefericirea“ sa
de Silviu Gongonea

Formă deformată
de Aura Dogaru

Turnirul fără învingători
de Gabriel Nedelea

Vitalism postmodern
de Gabriela Gheorghișor

Colocviul Național al Revistelor de Cultură de la Arad

A șaptea ediție a Turnirului de Poezie al Uniunii Scriitorilor din România – Natură și cultură la Colibița, 10-13 mai 2017

Premiul Național pentru Proz㠄Ion Creangă”, Opera Omnia

Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga”, Opera Omnia

Premiile Uniunii Scriitorilor pentru anul 2016

Nominalizările la premiile Uniunii Scriitorilor pentru anul 2016

Despre poezia Carolinei Ilica
de Ion Pop

Poezie
de Valeriu Birlan

Poezie
de Radu Cange

Poezie
de Toma Grigorie

Poezie
de Constantin Oprică

Păcatele unui martir
de Haricleea Nicolau

Common people pe canapea
de Daniela Firescu

Dezastre și miracole
de Viorica Gligor

Tăcerile albe – liant între anima și animita
de Gabriela Rusu-Păsărin

La marginea apei
de Sara Gruen

Paul Gherasim: frumusețea precum aerul se respiră
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri