Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     








IN MEMORIAM NICOLAE PETRE VRÂNCEANU

        

A plecat spre o lume mai bună, în martie 2018, Nicolae Petre Vrânceanu (n. 3 august 1943), un om care a trăit printre cărţi şi care i-a bucurat, întotdeauna, cu prezenţa sa stenică şi politicos-ceremonioasă, pe confraţii scriitori din Bănie şi nu numai. Ani buni a manageriat activităţi de învăţământ şi culturale din Craiova, efort pentru care a fost multipremiat, cum s-a întâmplat, de altfel, şi cu mai multe volume ale sale.

Poet, eseist, publicist şi editor, a debutat în ziarul „Oltul” (Slatina) în 1968, iar, editorial, cu volumul „În ochiul fântânii” (versuri, Ed. Scrisul Românesc,1980). A înfiinţat, cu sprijinul unor universitari şi scriitori craioveni, revista „Noul Literator”, în calitate de director şi redactor-şef.

Alte cărţi publicate: „Mic îndreptar turistic Slatina” (coautor M. Butoi), Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968; „Ţărmul de aur”, versuri, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984; „Înlănţuiţi de libertate”, versuri, Ed. Meridian, Craiova, 1992; „Cetatea zbuciumată”, versuri, Ed. Meridian, Craiova,1993; „Cărticica de început”, carte pentru copii, Ed. Anteu, Craiova, 1996; „Când eram”, versuri, Ed. Anteu, Craiova, 1996; „Biblioteca de lut”, Ed. Ramuri, Craiova,1998; „Simfonia muzelor”, eseuri, Ed. Ramuri, Craiova, 2003; „Magia teatrului pe scena Naţionalului craiovean”, Ed. Ramuri, Craiova, 2005; „Metafizica formelor”, Ed. Ramuri, Craiova, 2006; „Sărbătoarea darurilor” (musical) – Pretens Celebration, ediţie româno-engleză, Ed. Ramuri, Craiova, 2007; „Caleaşca zburătoare” (basm), Ed. Ramuri, Craiova, 2007; „Copiii oceanului” – The Children of the Ocean (poveste - ediţie bilingvă), traducere în engleză de Irina Iancu, Ed. Ramuri. Craiova, 2008; „Viaţă de cronicar”, publicistică, Ed. Ramuri, Craiova, 2008; „Vânătorul de fluturi” (versuri), Ed. Autograf MJM, Craiova, 2010; „Metamorfozele Thaliei” (cronici dramatice), Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2010; „A fost odată Patria?!” (versuri), Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2011; „Flori de cerneal㔠(versuri), Ed. Autograf MJM, Craiova, 2011;” Mihai Viteazul – O bibliografie general㔠(coordonator), Ed. Sitech, Craiova, 2012; „Codex Vrânceanu” (versuri), Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2014; „Texte şi contexte literare” (publicistică), Ed. Grafix, Craiova, 2016.

Colaborări în periodice: „România literară”, „Luceafărul” (şi „Luceafărul de Dimineaţă”), „Flacăra”, „Suplimentul Literar al Scânteii Tineretului” (SLAST) Bucureşti, „Ramuri”, „Meridian”, „Excelsior”, „Orizont cultural”, „Scrisul Românesc”, „Înainte”, „Almanahul Ramuri”, „Arca lui Noe” (Craiova), „Confluenţe”, „Oltul”, „OltArt” (Slatina), „Univers-Om” (Chişinău) şi „Lumină Lin㔠(New York, SUA).

Prin dispariţia sa, Nicolae Petre Vrânceanu ne lasă cu un om de spirit mai puţin. (G. C.)

© 2007 Revista Ramuri