Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
De la Uniunea Scriitorilor

        

Şedinţele Comitetului Director şi Consiliului

În ziua de 12 martie 2008 au avut loc şedinţele Comitetului Director şi Consiliului Uniunii Scriitorilor din România. Ambele au fost prezidate de domnul Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România.

Comitetul Director a avizat asupra activităţii curente a Uniunii de la Consiliul precedent. Domnul preşedinte Nicolae Manolescu şi membrii conducerii operative a USR au prezentat situaţii privind: Continuarea investiţiei de la Neptun, situaţia arhivei USR, demersurile pentru renovarea sediului din Calea Victoriei 115, rezolvarea restanţelor la plata locurilor de veci atribuite USR. S-a pus problema reluării, în măsura fondurilor atrase, a acordării burselor de la Neptun în extrasezon.

Doamna Irina Horea, secretar al USR, a prezentat un referat asupra participării sale la reuniunea ECA (European Council of Artists) şi stadiul pregătirii Festivalului Zile şi Nopţi de Literatură de la Neptun. Au fost prezentate cu acest prilej machetele afişelor evenimentului.

Domnul Gabriel Chifu, secretar al USR, a prezentat stadiul pregătirilor privind aniversarea Centenarului Societăţii Scriitorilor Români (1908- 2008) ce se va sărbători în luna aprilie.

Comitetul director a rezolvat cereri curente ale membrilor şi unele solicitări din partea filialelor USR.
S-a definitivat calendarul juriului USR, urmând ca decernarea premiilor anuale să aibă loc la 5 iunie la Tîrgul de carte Bookfest.

La Consiliul USR, domnul vicepreşedinte Varujan Vosganian a prezentat situaţia colectării timbrului literar ca şi pe aceea a atragerii de fonduri pentru evenimentele organizate de USR.

Domnul Viorel Lică a prezentat raportul comisiei de cenzori a USR pe anul financiar 2007.

Lucrările comisiei de validare a Uniunii Scriitorilor

În ziua de 12 martie, la sediul USR, a avut loc prima şedinţă a Comisiei centrale de validare la care s-au luat în discuţie o parte dintre dosarele înaintate de filiale, colectate în anul trecut şi primele luni ale lui 2008. Numărul mare de dosare a determinat rezolvarea unui număr de cereri, rămânând ca restul să fie analizate într-o şedinţă viitoare. Rezultatul final urmează a fi votat de Consiliu în toamna anului 2008.

Conform tradiţiei, cererile de la filiala Bucureşti, cea mai numeroasă, vor fi discutate în comisie la ultima şedinţă.

© 2007 Revista Ramuri