Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Ion Maria

tovarăşi de joacă

Dumnezeu se poate ascunde

chiar şi într-o maşină de tuns iarba

(în balta craioviţei sunt mai multe stele

decât în cer)

şi când vorbim ori gândim doar sferturi

de propoziţii universul ne înţelege

(a fost făcut pe măsura noastră)

Dumnezeu se ascunde în cele mai umile

şi mărunte lucruri ca într-un joc

noi ar trebui să-l căutăm ca nişte copii

ce suntem însă noi ne prefacem că suntem

adulţi jucăm jocuri şi îl punem pe Dumnezeu

să muncească pentru noi

îi plătim salariu (cruci mari făcute cu mâna

ori cu limba – când nu se poate altfel)

chiar şi într-o poezie se poate ascunde

Dumnezeu

(îi place să se joace ne-a creat să ne aibă

tovarăşi de joacă)

dornici de succese de glorie ori cronici literare

uităm că pagina albă poate să fie

o aripă de înger

pe care ar trebui să scriem

cartea vieţii

a celor ce sunt în cer şi pe pământ

după apocalipsă

sub asfalt iarba viitoare

creşte încet dar sigur

pentru ea o sută de ani

este ca o singură oră

după vara furtunilor

când oamenii vor fi departe

în navele lor de metal

iarba va răsări înţeleaptă

de sub asfaltul crăpat

printre blocurile ajunse ţărână

vor umbla furnicile şi gândacii

(stăpânii dintotdeauna ai Pământului)

de oameni vor aminti doar câteva cioburi

de sticlă şi o bucată de plastic

dintr-un telefon vechi

prin care au trecut atâtea

bucurii şi necazuri

gnoza de la Princeton

mă îngrop în realitate precum soldaţii

lui Napoleon se îngropau în cai pe câmpiile

frigului rusesc

(şi Socrate mai este judecat şi Socrate

încă mai bea otravă)

mă îngrop în realitate vreau să uit

mă învelesc în cerul îngheţat

un cer în care stelele par bani aruncaţi

(pomană pentru vii)

de un Dumnezeu ce nu ştie de glumă

ori glumeşte prea mult

(cu El mă cert mereu pentru necazurile

zilei de ieri

zilei de azi şi necazurile zilelor ce vor veni)

mă îngrop în realitate (chiar dacă nu o înţeleg)

sfinţenia nu este de mine

(de s-ar putea aş iubi toate femeile)

mă îngrop în realitate să uit că sunt

doar om

mă îngrop în realitate şi ea se îngroapă

în mine

ca într-o oglindă

ev mediu veşnic

după ce a tăiat

câteva capete

călăul pios

intră în biserică

şi se roagă

pentru sufletul lui curat

© 2007 Revista Ramuri