Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Despre intenţie şi rezultat

        de Dan Ionescu

Între două lumi de Monica Larisa Manafu evocă, după cum susţine şi titlul, două lumi, autoarea situându-se la mijloc: una a celor care au fost, alta a celor care vin. Tensiunile trăite de eul narativ sunt incomensurabile, iar pentru a le face faţă, le transferă în scriitură. Bine ancorată în realitate, prozatoarea descrie, în manieră balzaciană, cu destulă grijă pentru lectori (ca ei să înţeleagă mediul căreia ea îi aparţine), camera unde se regăseşte fotografia mamei Florentina: „chipul mamei nu-l cunoscusem decât dintr-o fotografie mai veche, pusă într-o simplă ramă de lemn şi dată cu o vopsea aurie, ce aducea o strălucire rece, metalică”.

Perspectiva narativă este subiectiv㠖 de aici natura confesivă a cărţii. Mama este o prezenţă (asemănătoare ca statut cu Nechifor Lipan, din romanul Baltagul, de M. Sadoveanu) despre care se vorbeşte, mai mult la insistenţele prozatoarei, căreia i se pare că, totuşi, nu află suficiente amănunte, deşi una dintre surse este chiar tatăl ei, pe care nu-l slăbeşte cu întrebările: „O dată, o singură dată, îi scosesem cu cleştele din gură câteva vorbe – într-o zi de Crăciun, îmi aduc perfect aminte –, vorbe rostite stângaci, cu poticniri, despre mama, anume că se cunoscuseră într-o vară, undeva la mare”. Echivalenţa numelor asigură, în cazul de faţă, transferul de sarcini, dinspre ceea ce ar fi trebuit să exercite mama (dispărută prematur), spre ceea ce întreprinde vecina apelată cu atributul „mama Flori”: „vecina fusese un adevărat noroc pentru mine căci, de când îmi amintesc eu, fusese mereu în preajma mea, un fel de a doua mamă, atât din cauza morţii adevăratei mele mame şi a prieteniei, a bunei vecinătăţi care existase între ele, cât şi a întâmplării prin care trecuse”.

Alte personaje, precum „nea Relu”, muncitor în fabrică, au optici decisive. Astfel, el o ademeneşte pe Lili, vecina de peste drum, sub pretextul că ar vrea neapărat un copil, pe care soţia nu i-l poate dărui din motive medicale, că ar da mulţi bani pentru asta „şi ar fi atent toată viaţa cu ea (cu Lili, n.n.), că nu i-ar lipsi nimic, neputând să înfieze pe oricine, că nu se ştie peste ce dai”. Evoluţia evenimentelor este surprinzătoare, departe de intenţia lui Relu, care, fără sprijinul unui amic adevărat, ar fi dat chix pe toate planurile: Lili nu era deloc resemnată statului de fată bătrână şi manifestă nonşalanţă în a lua viaţa pe cont propriu, în braţele altui bărbat şi în perimetrul oraşului Constanţa.

Faţă de firul evenimenţial, autoarea, şi în calitate de personaj-martor, pare extrem de ataşată, datorită valenţelor materne, pe care, în ochii ei, orfană de mamă, le-ar fi îndeplinit oricare dintre femeile care-i acordau atenţie.

Bine programată, acţiunea ţine cititorul aproape de carte, iar Monica Larisa Manafu îşi confirmă vocaţia în proză.

 

Nr. 07 / 2019
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 17 iunie 2019

FestLit Cluj 2019

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2018

Nominalizări la Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2018

Săvîrşeşte lucruri socotite minore (2)
de Gheorghe Grigurcu

Festivalul Naţional „Garabet Ibrăileanu“, ediţia a II-a

Papa şi noi
de Adrian Popescu

Noii dadaişti
de Nicolae Prelipceanu

Balcanii şi legenda pateului de gâscă
de Mihai Ghiţulescu

Eros şi psihanaliză. Şi iubire
de Cristian Pătrăşconiu

Vânătorul de năluci
de Daniela Micu

Lumini şi umbre suprarealiste
de Gabriel Nedelea

„Complexul“ fanariot în epoca paşoptistă
de Gabriela Gheorghişor

Cum exist㠄omul lăuntric”?
de Ioan Alexandru Tofan

„Romii sunt fluiditatea însăşi. Istorică, existenţială, spirituală”
de Mirel Bănică

Marele Vishnu
de Dumitru Ungureanu

File de viaţă şi de carte
de Aura Dogaru

Baladele extatice ale vikingului gorjean: „Să bem, prieteni, de la A la Z”
de Ştefan Vlăduţescu

Despre intenţie şi rezultat
de Dan Ionescu

Pe urmele timpului fără timp
de Florian Copcea

Orizontul melcului
de Florin Logreşteanu

Dany Laferrière – Autoportretul Parisului cu pisică
de Maria Tronea

Viaţa adevărată e o călătorie interioară
de Viorica Gligor

Argumente pentru europenism

Stranietatea dublului şi psihologia minciunii
de Gabriela Rusu-Păsărin

Dincolo de limita aceasta biletul îşi pierde valabilitatea
de Romain Gary

Întrebări despre interior/ exterior cu pictorul Marcel Bunea
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri