Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Gheorghe Vidican

Joc

trăim în urmele noastre generoşi cu trecutul putea fi şi mai bine îţi spun ţinându-te de mână

strălucirea soarelui e în concordanţă cu zâmbetul tău

umbra mea şchiopătează puţin când treci pe lângă fereastra mea

tu eşti pretutindeni te simt arzându-mi privirea

nu ştiu cum am ajuns pe marginea patului tău

primul sărut a fost un miracol se întâmpla în a doua parte a erei postdecembriste

îţi usuc lacrima în ridul unei erori

s-a întâmplat o spărtură în sărutul tău am coborât în tine pe frânghii invizibile

îmi dăruieşti un pământ liber de prejudecăţi din sfârcul tău îmi astâmperi setea

privim prin mirosul unei duminici ploioase la cireşul înflorit sub talpa ta

inocenţa mâinelui se naşte într-o farfurie plină cu prejudecăţi

mă aştepţi cu nerăbdare să exist în tine să mă fac băieţandru plin de sângele tău

să-mi trosnească încheieturile prin trupul tău

mă strecor cu precizia secundarului din smerenia ta în smerenia fricii

încât mă întreb de ce nenăscuţii se laudă cu patimile mamei

nichita m-a învăţat să te iubesc ca pe o minune

să las liniştea să curgă prin noi cu un chip de nimeni ştiut

lemnul ferestrei are un sunet metalic şuieră prin scârţâitul uşii solemn şi imprevizibil

dacă te ating îţi simt gustul sângelui

alerg prin tine ne-am apropiat mult în ultimul timp unul de celălalt

ostenesc privindu-te îndelung

îndărătul tău o mână de hăitaşi puşi pe sfadă ne vibrează amprentele la atingerea mâinilor

mici cascade de lacrimi pe obraji substituie dorinţele celorlalţi

stingi lumina ca pe un chiştoc de ţigară

te prelingi în mine ca un întuneric fardat de lumina felinarului

înveţi să umbli ca o obsesie prin buzele mele

intri în aşternut te acoperi cu trupul meu plin de stângăciile tatei

între ferestre un insectar virtual un orgoliu spontan în trupul tău

ochii tăi se trezesc pipăindu-mi umbra

asmut nişte câini virtuali să latre frigul

câtă neprihănire în vocea lor

vezi drumul acela care ne străbate trupurile de la nord la sud

ca să nu ne pierdem îl însemnăm cu sânge albastru

ţi-am întâlnit umbra în iarmaroc semn al poemelor mele

şoaptele ne luminează urmele

o cicatrice înfloreşte în oglindă

coşmarul profetului trece prin trupurile noastre

bătrâneţea poemului meu pătimeşte pe buzele tale

fiecare urmă are urma ei

ne curg gurile într-o scoică

tălpile noastre descojite de urme respiră foşnetul unui sărut virtual

plouă în lacrima ta

neatinsele noastre ecouri ating mâinile celuilalt răstignit în noi

alăptând ceasornicul din turnul primăriei

trăim în urmele noastre generoşi cu pasărea phoenix

de la nord la sud prin trupurile noastre forme izometrice ale conştiinţei

tu eşti pretutindeni te simt arzându-mi privirea

© 2007 Revista Ramuri