Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
În tinereţe te aştepţi pe tine însuţi (3)

        de Gheorghe Grigurcu

Idei care se adună amplificîndu-se fiecare în parte, idei care se adună rezumîndu-se fiecare în parte. Creaţie şi instruire.

*

Ţi se pare uneori că moartea e un fapt atît de revelator, încît nici nu meriţi să ţi se întîmple.

*

„Viaţa continuă în decorul apocaliptic din jurul Reactorului 4 al Centralei nucleare Cernobîl de pe teritoriul Ucrainei. Iar supravieţuitorii măcelului cîinilor care a avut loc după tragedia din noaptea de 26 aprilie 1986 se bucură de cîţiva ani de ajutorul lui Lucas Hixson, care îşi riscă viaţa pentru a-i îngriji. Fostul cercetător american (32 de ani) a renunţat la carieră pentru a veni în ajutorul cîinilor radioactivi care hălăduie în libertate în interiorul zonei interzise, întinse pe o suprafaţă de 1.600 km. pătraţi. «Au fost peste 1.000 de cîini în zonă. Acum mai sunt 750. Nu toţi dulăii au fost omorîţi de armată. Unii au scăpat, s-au înmulţit şi au devenit singurele animale din această zonă unde radiaţia este de 400 de ori mai mare decît cea a bombei atomice de la Hiroşima», a declarat americanul pentru The Sun” (Click, 2019).

*

Indiferent de obiectul lor, amintirile ne impresionează atît de mult pentru că ele transmit adierea izbăvitoare a trecutului ce se purifică treptat prin sine însuşi. Au generozitatea de-a se întoarce spre acesta în aceeaşi măsură în care ne slujesc actuala fiinţă.

*

Uitarea: un Neant ambiguu, întrucît poate fi reversibilă.

*

Senectute. Nu o dată memoria îţi pare un acrobat care încearcă a-şi ţine echilibrul mergînd pe sîrmă. Amintirile planează.

*

Senectute. Un incident de tot minor, un fleac poate produce înlăuntrul tău neaşteptate lunecări de teren. Faliile sufleteşti ultime devin nerăbdătoare.

*

„Ascultă întotdeauna de simţămintele tale, tălmăceşte prin cuvinte întîia impresie pe care o face un lucru asupra ta. Nu fiindcă aceasta ar fi calea adevărului, ci fiindcă reprezintă glasul pur al experienţei noastre, rezultatul observaţiilor noastre celor mai profunde” (Lichtenberg).

*

A. E.: „Dacă vrei să-ţi dau un sfat, iată-l: în cazul în care un ins dezagreabil îţi produce o decepţie, în ruptul capului nu te confesa altui ins dezagreabil. Însăşi relaţia cu acesta nu conţine oare o decepţie potenţială?”.

*

„Creştinismul trebuie să conţină în sine toate vocaţiile fără excepţie, de vreme ce e catolic. Prin urmare, şi Biserica ar trebui să o facă. Dar, în ochii mei, creştinismul este catolic de drept, iar nu de fapt. Atîtea lucruri sunt în afara lui, atîtea lucruri pe care le iubesc şi pe care nu vreau să le abandonez, atîtea lucruri pe care Dumnezeu le iubeşte pentru că altfel ele nu ar avea existenţă… Or, creştinismul fiind catolic de drept, iar nu de fapt, socotesc legitim din parte-mi să fiu un membru de drept, iar nu de fapt al Bisericii” (Simone Weil).

*

Scriptor. Scrie pentru semeni şi pentru Dumnezeu. Uneori îl citeşte numai Dumnezeu.

© 2007 Revista Ramuri