Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Totul s-a petrecut atît de repede (3)

        de Gheorghe Grigurcu

Degringolada unor clipe care nu te caută şi nici nu caută lumea. Se caută frenetic unele pe altele.

*

„Suflet mare! Dumitru a găsit acum o jumătate de an, în Parcul Central din Târgu Jiu, o cioară care nu mai putea să zboare. Era doar un pui rănit, care rătăcea printre copacii şi aleile parcului ce găzduieşte Poarta Sărutului şi Masa Tăcerii. Dumitru a dus înaripata la un medic veterinar, pentru a o salva. După ce s-a întremat, pasărea a rămas în casa gorjenilor. Simona şi soţul ei sunt nedespărţiţi de pasăre pe care o răsfaţă ca pe un copil” (Click, 2020).

*

Ultimele sacrificii sunt şi cele mai mari pentru că sunt ultimele.

*

Zi tonică. Ai dori să te apuci de una şi de alta, dar nu poţi avea decît o singură opţiune. Celelalte rămîn în stadiul proiectului, acel mizerabil amestec cotidian de capitulare şi speranţă de care nu ne putem dispensa.

*

Pînă şi cel mai modest vis este exuberant, fastuos în raport cu raţiunea.

*

„Suntem mereu tentaţi să avem o viziune a lui Dumnezeu din perspectivă proprie, umană, care circumscrie definitiv înţelesurile şi adevărurile, pretinzînd totodată că aceasta e unica lui dezvăluire. (…) Or, e uimitor pentru noi că Dumnezeu poate fi, la un moment dat, ca imagine, împotriva lui însuşi. Un text medieval din epoca lui Frederic al II-lea spunea: Nemo contra Deum, nisi Deus ipse («Nimeni împotriva lui Dumnezeu afară de Dumnezeu însuşi»). Cînd sunt în dificultatea de a înţelege, de a discerne o «nouă venire», o «vizitaţiune» a lui Dumnezeu spre mine – deosebită de ceea ce el asumase, ca formă, pînă atunci –, nu se cuvine să o resping, să mă opresc, să mă îndîrjesc în mine însumi. El vine să mă preia dincolo de imaginea lui anterior stabilită chiar de el” (André Scrima).

*

„E bine să luăm aminte la însăşi mărturia proorocului David – «Mărturisi-voi Domnului fărădelegea mea! Şi îndată ai ridicat pedeapsa păcatului meu» ( Psalmul 31,6 ) –, precum că, îndată după mărturisire, Dumnezeu ridică pedeapsa păcatului; totuşi, înduri încercări şi, de multe ori, ani de zile în şir. Să fim înţeleşi: încercările acestea nu-s pedeapsă. Ci şcoală, lumină pentru minte şi milă de la Dumnezeu. Că le simţim ca suferinţe? De nu le-am simţi ca atare, n-am învăţa nimic” (Arsenie Boca).

*

Moment negru. Trecutul e ori o sfîşietoare dragoste, ori nu e nimic.

*

Libertăţi care, promovînd o energie cu efect constructiv, ajung la forme de sclavie: erosul, scrisul.

*

Parfumul: un estetism imediat al simţurilor. Cea mai subtilă artă întrucît nu se lasă fixată în nici o formulă.

*

Moment negru. Atîtea s-au petrecut în viaţă, încît ceea ce nu s-a putut petrece ţi se înfăţişează în prezent nu ca o utopie, ci ca o persiflare.

*

Pe stradă, în zori. O femeie suplă, mers fluid, păr negru despletit. Păr somnoros.

Nr. 07 / 2020
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 26 mai 2020

Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi”

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Ce îi mână pe ei în „luptă”?
de Gabriel Coşoveanu

Isus doar un om perfect?
de Adrian Popescu

Despre Saşa Pană şi revista avangardistă unu
de Marius-Cristian Ene

Totul s-a petrecut atît de repede (3)
de Gheorghe Grigurcu

Delfinul recent în acţiune
de Nicolae Prelipceanu

România – statul în jurul şefului. O istorie constituţională
de Mihai Ghiţulescu

Psihologie şi politică
de Cristian Pătrăşconiu

Riffuri în vuietul scenei
de Dumitru Ungureanu

O decodificare a statului Chile
de Ştefan Vlăduţescu

Oameni şi locuri
de Daniela Micu

Delicii, capricii şi lecţii ale istoriei culturale
de Gabriel Nedelea

Somnie şi electro-şocuri
de Gabriela Gheorghişor

Epistolele lui nea Arvinte către comeseni
de Varujan Vosganian

Nicolae Steinhardt – cum era, cum l-am cunoscut
de Veronica Pavel Lerner

Un scriitor atipic
de Mircea Gheorghe

Oameni printre rânduri
de Aura Dogaru

Cât de mult te poţi apropia ca traducător de un text literar şi care a fost cea mai mare provocare?
de Simona Preda

Bolgia fiinţei
de Haricleea Nicolau

Carnavalul sau show-ul merge mai departe
de Daniela Firescu

Dragoste în vreme de restrişte
de Viorica Gligor

Secvenţialitatea şi efectul „butterfly”
de Gabriela Rusu-Păsărin

Zâmbeşte
de Roddy Doyle

Cu bicicleta, pe verticală
de Sorina Jecza

© 2007 Revista Ramuri