Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Gela Enea

într-un singur sens

pe strada noastră sunt case-vagon

lungi tuburi de drenă/ prin care nu mai trec

nici pace/ nici

dragoste

***

prinse-n ziduri/ tăbliţe cu-acelaşi număr

strada noastră

are propria matematică

eu/ tu/

et les autres

***

memoria ei seamănă cu o pasăre

ce se scaldă-n praf

la noi plouă rar/ poate şi de-asta

iarba trece prin toate anotimpurile într-o singură zi

***

învăţăm să nu-i spunem străzii

pe nume

fiecare literă ascunde amplificatoare

de voci

s-ar face o gălăgie

intimidantă

***

când circulă bolizii

produc ambuteiaje cosmice

sirene

ambulanţe

cruci

***

uneori se-ntâmplă mişcări de protest

supermanii

folosesc sprayuri paralizante/ bastoane

şi ură

***

după asta

e curăţenie şi linişte

strada noastră/ ca toate străzile brusc cuminţite

înjură-n gândul ei/ de mamă de tată

de partid

***

dacă o calci pe bombeu

strada

te calcă şi ea

pe cap

***

bătrânul de colo a vrut să traverseze

la culoarea roşie

ca atare

tocmai şi-a îmbrăţişat fantoma

***

cerşetoarea în negru

căreia domnii îi lasă din milă unda lor de

hugo boss

odinioară vindea plăceri

până a epuizat toate resursele

naturale

strada

a primit-o-n inima ei

largă

***

pentru că doarme puţin

strada noastră visează

puţin

visele ei sunt cai înaripaţi

ne-aruncă din şa/ ne-ameţesc

şi nu mai ştim

unde e casa din care-am plecat

lizy/ fata de pe centură

cum dă căldura

cresc buchete de vegetaţii stridente/ albastru-indigo

verde-brotac

roşu a-

prins de la roata asmuţită pe criblura şoselei

iată subterfugiul ispitei/ mustul

siliconului ce fierbe sub piele

fondul de ten şi fon-

dul

de rezervă/ pape-

tărie

centura este depăşită/ prea multă aşteptare întinsă

de-a lungul bordurilor

aerul crapă în ciripit de vrăbii

fazani

luaţi la ochi

unghii în gel/ ciupit

de corzi grave

ploaia/ şi

niciun acoperiş în afara cabinei

mâini

electrice

în regia unui film pentru adulţi

***

la fiecare curbă periculoasă/ cade

câte-o inimă-n prăpastie

se zvârcoleşte printre boji

până moare

bojii

se-ngălbenesc puţin

***

spune cât vezi şi-ţi spun cine sunt

carambol/ măsurat

în capturi de ecran

***

mi se spune lizy

numele adevărat

l-am ascuns într-un buzunar secret

beau ginko biloba/ să mă menţin

dacă mâine aş vrea să plec de-aici

o pădure de voci s-ar repezi să mă împiedice

eu ştiu cel mai bine că nu din dragoste

câteodată

îmi visez mâinile atât de lungi/ încât

v-aş putea îmbrăţişa pe toţi

din cauza unor vaccinuri

am rămas cu o parte moale

acolo se culcă dumnezeul meu şi visează

nu îndrăznesc niciodată să-l trezesc

pe sub mască

aud cum îmi pocnesc zilele

ca nişte nuci lovite cu ciocanul

unele complet seci

singurul vis de care mi-amintesc

mama/ tânără

bunica

tânără

învăţătoarea mea

tot tânără şi ea

numai eu/ bătrână

numai eu

aici

slujită de bypass

le fac semne cu mâna

să se-apropie

ele

mai departe se duc

mai în ceaţă

de sub ventilatoare

îşi iau zborul

cocoloaşe de vorbe/ anemii

intraductibile

şi mama e tânără

bunica

tânără

învăţătoarea mea

tot tânără şi ea

între noi

distanţa creşte la ambele capete

numai mie

scuipând într-un lighean resturi de viaţă

îmi pare c-am ajuns

© 2007 Revista Ramuri