Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Iulia David

Liniştea se făcuse ţăndări

Călcam pe cioburi

cu paşi nesiguri

nu ne păsa

de glumele acide

furasem încă o noapte

mersesem cu sacrificiul

până la capăt

nu ne promisesem nimic

stăm alături

într-o veşnicie a răbdării

a fost ultimul eşec de atunci

ne-am adâncit în cuvinte

pe care nu le-am mai rostit niciodată

***

În fiecare zi

judec lucrurile

cu îndrăzneală

cu aceeaşi nelinişte

ceilalţi îmi şoptesc

că nu am să risc

să repet greşelile lor

atunci am pus plecarea ta

pe seama vârstei

debarcaderul încă aşteptă ora aceea

care a trecut de mult

ca o iarnă a sorţii

***

Mă gândeam să trec

ca vântul

dar am rămas

punct de sprijin

în bătaia lui

***

Încercările ţi le asumi

nu toţi pricep

şi trec mai departe

acum iau gestul tău ca pe un rebel absolut

străină este acum întâlnirea noastră

***

Înşelător e drumul

dintre noapte şi zi

trăind fără răspuns

ca şi cum ai purta în tine o povară

trecând prin focul cuvintelor

te înclini

iubirii ce nu se va mai naşte

***

Există un moment

pe care nu-l ştii

dar pe care l-ai învăţat minte

o clipă în care viaţa are un declic

şi tu accepţi palmele ei

din laşitate

noaptea ascunde capcanele

ultimele capete de pod s-au prăbuşit

ne-am revigorat cu un absint

băut la întâmplare

***

Nimeni nu mai e inocent

toţi au îmbătrânit deodată

e un haos al mizeriei fără margine

un început straniu

de noapte albă fără sfârşit

mă împiedic de umbrele care respiră

de visele unor oameni

care stau în picioare şi plâng

sunt cel mai neîmpăcat

şi greu de crezut

dintre cei care privesc cerul

şi vor îndurare

***

Citisem orice

de la poemele iubirii

la literatura SF

mă lepădasem de trufie

era obiceiul meu să sper în minuni

şi mă gândeam că păşind

pe urmele îngerilor cu smerenie

deveneam mai subtilă

şi aproape liberă să gândesc

***

Spuneam ce îmi trecea prin minte

cei din jur credeau că fabulez

Vera mă plictisea spunând

că filozofez prea mult

toate mă enervau

şi aveam să risc

o ceartă cu conştiinţa mea

chiar voiam să desferec toate energiile

şi să o pun pe Vera

într-o situaţie limită

***

Să nu încerci

să visezi mai mult decât trebuie

obligatoriu e să accepţi nepăsarea

şi umilinţa îngerilor

proscris te poţi numi

sau magician în stele

şi să pui mult suflet

într-un război ce nu este al tău

***

Eram întru totul de acord cu ei

mă tulburau replicile tăioase

şi nefericirea cu care visau

la iernile dure

şi la animalele pierdute

eu eram ruda lor îndepărtată

pe care nu o cunoşteau

ruda lor de sânge albastru

la care visau

şi se gândeau câteodată

© 2007 Revista Ramuri