Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 27 noiembrie 2020

        

Vineri, 27 noiembrie 2020, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Varujan Vosganian, prim vicepreşedinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreşedinte U.S.R., Horia Gârbea, preşedinte Filiala Bucureşti-Poezie, Aurel Maria Baros, preşedinte Filiala Bucureşti-Proză, Peter Sragher, preşedinte Filiala Bucureşti-Traduceri Literare. Au participat online: Cassian Maria Spiridon, preşedinte Filiala Iaşi, Mircea Mihăieş din partea Filialei Timişoara. Invitaţi: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Răzvan Voncu, director programe externe, Sorin Lavric, director programe interne, Stela Pahonţu, director economic.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit aprobarea componenţei juriilor din anul 2021 (juriul Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2020, juriul FestLit Cluj şi juriul Scriitorul Anului, Iaşi). După discuţii, componenţa finală a juriilor a fost votată în unanimitate.

În continuare, a fost făcută o informare privind funcţionarea Casei Scriitorilor de la Neptun, contractul de închiriere a Casei Vernescu şi contractul de închiriere pentru Hotel Unique, cu anexele convenite în contextul pandemiei.

Comitetul Director a fost informat despre scrisoarea A.N.U.C. adresată Guvernului României pentru sprijinirea efectivă a sectorului cultural.

La capitolul Diverse, au fost propuse şi aprobate: schimbarea legitimaţiilor membrilor U.S.R., ca format şi formulă grafică; iniţierea unor demersuri pentru obţinerea unei parcele pentru scriitori (de tipul „Aleea Scriitorilor”) la Cimitirele Cernica sau Pasărea. Au fost prezentate greutăţile întâmpinate la decontarea finanţării revistelor U.S.R. de către Ministerul Culturii. În continuare, au fost discutate programele dedicate literaturii tinerilor scriitori şi au fost propuse unele noi.

Ultimul punct pe ordinea de zi l-a constituit analizarea situaţiei de la revista Steaua, în urma prezentării demisiei lui Adrian Popescu (începând cu 1 ianuarie 2021) şi a propunerii acestuia ca revista să devină trimestrială. După discuţii, s-a propus ca revista Steaua să fie condusă de un Comitet de conducere format din Nicolae Manolescu, Irina Petraş şi Răzvan Voncu, ultimul cu funcţia executivă de director interimar, până la ocuparea postului prin concurs, după o perioadă de nu mai târziu de şase luni. Trimestrial, Răzvan Voncu va prezenta un raport de activitate. S-a votat în unanimitate pentru această propunere, ca şi pentru aceea ca revista Steaua să aibă în continuare apariţie lunară.

© 2007 Revista Ramuri