Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 27 noiembrie 2020

        

Vineri, 27 noiembrie 2020, s-a întrunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Consiliului Uniunii Scriitorilor din România: Varujan Vosganian, prim vicepreşedinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreşedinte U.S.R., Dumitru Brăneanu, Victor Gh. Stan, Radu Voinescu, Radu F. Alexandru, Horia Gârbea, Daniel Bănulescu, Aurel Maria Baros, Peter Sragher, Ion Lazu, Antoaneta Olteanu. Au participat online: Adrian Lesenciuc, Irina Petraş, Ovidiu Pecican, Ioan Radu Văcărescu, Markó Béla, Cassian Maria Spiridon, Angelo Mitchievici, Mircea Mihăieş (invitat). Unii dintre membrii Consiliului i-au împuternicit pe cei prezenţi să-i reprezinte şi să voteze în numele lor, mai puţin la votul pentru acordarea indemnizaţiilor de merit, unde au votat electronic. Invitaţi: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Sorin Lavric, director programe interne, Răzvan Voncu, director programe externe, Stela Pahonţu, director economic, Dragoş Ursache, director administrativ.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit prezentarea execuţiei bugetare la 30 septembrie 2020 şi a Bugetului estimat pentru anul 2021. Execuţia este anexată la procesul verbal şi face parte din acesta. Au fost supuse votului execuţia bugetară la 30 septembrie 2020 şi Bugetul estimat pentru anul 2021. Au fost aprobate în unanimitate.

În continuare, a fost făcută o informare privind funcţionarea Casei Scriitorilor de la Neptun, contractul de închiriere a Casei Vernescu şi contractul de închiriere pentru Hotel Unique, cu anexele convenite în contextul pandemiei.

Următorul punct pe ordinea de zi l-a constituit acordarea unor indemnizaţii de merit.

În continuare, au fost prezentate proiectele pentru anul 2021, a căror desfăşurare este condiţionată de contextul pandemiei şi pentru care au fost prevăzute inclusiv formate online: Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură, Arad, 7-8 mai; Premiul „Lucian Blaga”, Alba Iulia, 9 mai; „Poezia la Iaşi”, 10 zile din lunile mai, iunie sau iulie, în funcţie de evoluţia pandemiei; Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi”, Târgu-Jiu, 19-22 mai; Zilele Internaţionale ale Culturii Idiş „Avram Goldfaden”, 28-30 mai sau 13-15 septembrie; Festivalul Naţional de Literatur㠄FestLit”, Cluj-Napoca, 2-5 iunie; Premiul „Mihai Eminescu”, Botoşani, 15 iunie; Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2020, Bucureşti, iunie; Premiul „Garabet Ibrăileanu”, Roman, iunie sau septembrie; Turnirul de Poezie, 25-29 august; „Literatura tinerilor”, Neptun, septembrie; Medalionul literar „Ion Horea”, Târgu Mureş, septembrie; Reuniunea anuală a editurilor care publică literatură română contemporană, Olteniţa, toamna 2021; Gala Poeziei Române Contemporane, Alba Iulia, prima decadă a lunii octombrie; Festivalul „Limba română”, Braşov, 6-7 octombrie; Interferenţe literare româno-maghiare, Târgu Mureş, octombrie; Colocviul Naţional de Proză, Alba Iulia, prima decadă a lunii octombrie; Colocviul Tinerilor Scriitori, Alba Iulia, prima decadă a lunii octombrie; Simpozionul Internaţional al Traducătorilor, Bucureşti; „Scriitorul Anului”, Iaşi, noiembrie. Lista proiectelor a fost completată cu Premiul „Vasile Alecsandri”, Bacău. Toate proiectele au fost supuse la vot şi votate în unanimitate.

A fost prezentată situaţia generală a revistelor culturale editate de U.S.R. şi problemele legate de decontarea finanţării primite de la Ministerul Culturii. Analizând situaţia de la revista Steaua, în urma prezentării demisiei lui Adrian Popescu (începând cu 1 ianuarie 2021) şi a propunerii acestuia ca revista să devină trimestrială, Consiliul a votat în unanimitate decizia Comitetului Director: revista Steaua va fi condusă de un Comitet de conducere format din Nicolae Manolescu, Irina Petraş şi Răzvan Voncu, ultimul cu funcţia executivă de director interimar, până la ocuparea postului prin concurs, după o perioadă de nu mai târziu de şase luni. Trimestrial, Răzvan Voncu va prezenta un raport de activitate. S-a votat în unanimitate ca revista Steaua să aibă în continuare apariţie lunară.

În continuare, Răzvan Voncu, membru al Comisiei de validare, a prezentat rezultatele Comisiei de validare pentru fiecare filială. În urma unor contestaţii asupra cărora Consiliul U.S.R. a decis prin vot, lista cu rezultatele validării a devenit finală; se anexează la procesul-verbal şi poate fi parcursă pe site-ul U.S.R.

Consiliul U.S.R. a fost informat asupra componenţei juriilor aprobate în Comitetul Director din 27 noiembrie (FestLit Cluj; Scriitorul Anului, Iaşi). Consiliul U.S.R. a votat componenţa juriului Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2020.În continuare, av. Corina Popescu a prezentat situaţia dosarelor în instanţă ale U.S.R. Consiliul U.S.R. a votat în unanimitate continuarea proceselor şi continuarea colaborării cu av. Corina Popescu.

La capitolul Diverse, s-a discutat despre menţinerea pe agenda de lucru a programelor culturale destinate literaturii tinerilor, ca şi despre încurajarea accesului tinerilor în U.S.R.

Gabriel Chifu a informat Consiliul U.S.R. că şi-a prezentat demisia din funcţia de vicepreşedinte al U.S.R. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, la propunerea conducerii executive, Gabriel Chifu va activa în calitate de consilier în cadrul U.S.R.

Lista cu semnăturile celor prezenţi se anexează la procesul verbal şi face parte din acesta. Toate anexele la procesul verbal fac parte din procesul verbal.

© 2007 Revista Ramuri