Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     








Arta: o duminică a vieţii (3)

        de Gheorghe Grigurcu

X, inteligent în fatuitatea sa autoritaristă, nici nu-ţi cere să-l linguşeşti, ci să rămîi disciplinat.

*

Există momente în care cauţi o ieşire, nădăjduind să găseşti una pe care s-o poţi descuia, dar ai surpriza de a-ţi da seama că de fapt toate uşile sunt deschise vraişte, lăsînd un val de aer rece să pătrundă în casă.

*

„Ceea ce trebuie, în fond, ca să obţinem un fel de pace cu unii oameni... este să le permiţi în toate împrejurările să se etaleze, să se tăvălească în lăudăroşenii imbecile. Nu există vanitate inteligentă. Vanitatea e un instinct. Şi nu există om care să nu fie înainte de toate vanitos. Rolul de periuţă admirativă este aproape singurul în care omul îşi tolerează semenul cu o oarecare plăcere” (Céline).

*

Cesare Pavese, înfrînt, ucis de lucruri elementare, în timp ce complexităţile între care s-a complăcut în scurta-i existenţă par a-l fi cruţat.

*

Senzualitatea implicată în orice senzaţie armonios-intensă (culoare, sunet, parfum). Prin prisma acesteia lumea apare ca o femeie goală.

*

„Inocent e cel care nu explic㔠(Camus).

*

„Un studiu făcut de specialiştii de la Institutul Babraham din Belkhire, Marea Britanie, a demonstrat că, deşi nimeni nu ar fi crezut, găinile sunt destul de isteţe, iar porcii şi vacile au un IQ surprinzător. Din întregul lot de animale domestice, cea mai cea s-a dovedit a fi însă o oaie. Rezultatele testelor i-au surprins pînă şi pe cercetători. Mioara a fost în stare să recunoască feţele văzute la televizor. Porcii au fost supuşi unui test realizat de obicei pe cimpanzei. Godacul institutului, Hamlet, a fost în stare să folosească precis o manetă care să mute cursorul de pe ecranul unui computer. (...) Căţelul nu s-a descurcat la fel de bine ca porcul, deşi a fost dresat timp de un an” (România liberă, 2005).

*

Între „centrul” şi „periferia” operelor de artă pot avea loc inversări atît în cuprinsul creaţiei unui autor, cît şi în cuprinsul tabloului de valori al unei epoci literare. E chiar de aşteptat să aibă loc. „Democraţia” imprescriptibilă a procesului.

*

Sicofanţii din proprie iniţiativă ilustrează latura... liberală a totalitarismului.

*

„Cea mai periculoasă este lupta cu unul mai slab; Acest sentiment de superioritate gol, bun de nimica, pe care-l încerci înaintea luptei, în timpul luptei şi după ce ea s-a terminat, acest necontenit: ho-ho, păi te-aş putea devora! Aş putea să deduc din această situaţie, în care incontestabil eşti cel superior, cu mult superior şi în care pînă la urmă tot ajungi să te înfrunţi în luptă, aş putea să deduc din această situaţie toate simţămintele rele” (Elias Canetti).

*

A lua în serios pe cutare cancanier mărunt, care nu încape în lume din pricina umbrei tale, ar însemna să glumeşti cu tine însuţi.

*

Aflu că într-o clinică din Buenos Aires medicii vin la consultaţii înveşmîntaţi în clovni, unii din ei luînd chiar lecţii de actorie. Oare epoca noastră psihanalitică e gata a înlocui vechiul slogan „pîine şi circ” cu medicină şi circ?

*

A.E.: „Destinul: suma acelor factori stranii şi dureroşi, oricum disparaţi, din cuprinsul existenţei, care dobîndesc cu timpul o anume coeziune, nu o dată imaginară”.

*

În fond, pastişa îşi ridiculizează modelul.

*

„«Emoţiile lui nu erau niciodată atît de puternice ca să nu le poată stăpîni». E un lucru cu care unii se laudă, fără să recunoască că această stăpînire de sine el o datorează adesea nu puterii de caracter, cît unei anumite sărăcii de temperament” (Gide).

*

Şi totuşi tragedia sfîrşitului e îndelung pregătită prin repetiţii care nu sunt decît tragi-comedii.

*

Voinţă? Nu mai merită să vrei decît lucruri imposibile.

*

„Un hotel cel puţin ciudat s-a deschis recent în Cartmel, Cumbria, Nord-Vestul Angliei. Oaspeţii pot dormi aici în paturi aşezate în vecinătatea cailor, pentru 250 de lire sterline (circa 1360 de lei),pe noapte. Ei au la dispoziţie furaje cu care pot să hrănească animalele (...) Camerele sunt prevăzute cu minifrigider, cuptor cu microunde şi au alăturată o baie cu WC. Hotelul Black Horses LDT are deja mulţi clienţi” (Click, 2020).

© 2007 Revista Ramuri