Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
In memoriam Emilian Mirea

        

La jumătatea lunii aprilie 2021 a plecat în lumea celor drepţi, la vârsta de 57, de ani poetul şi ziaristul Emilian Mirea, membru al Flialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Dispariţia lui este dureroasă şi neaşteptată. Emilian Mirea a debutat ca poet în volumul colectiv Zboruri lirice (Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 1988), cu grupajul de versuri Drumul pe care vin. În aceeaşi plachetă figurau, printre alţii, Ionel Ciupureanu, Paul Areţu, Ioan Lascu, Mircea Liviu Goga. După 1990 a publicat numeroase volume de poeme: De vorbă cu Dumnezeu (1996), Vârsta christică (1998), Autoportret (2008), Avatar (2011), Virtuozitate (2012), Poemele morţii (2012). Volume de versuri mai recente: Singurătatea lui Dumnezeu (2013), De vorbă cu Dumnezeu (antologie de versuri, 2013), M-am născut Abel (2015), Masa care plânge înlăuntru (2016) şi Forma intimă a fiinţei (2017). A publicat şi două volume de literatură paranormală: Omul care îţi schimbă viaţa (2001) şi Lumea în care trăim şi murim (2012). Este, totodată, autor al unui documentar în două volume Macedonia şi comunitatea macedoneană din România (ediţiile I, II).

În presa literară a debutat în 1985, în revista Contemporanul, cu un grupaj de versuri, fiind prezentat de cunoscutul poet şi traducător al lui Baudelaire, Radu Cârneci. A mai colaborat la Ramuri, Viaţa românească, Luceafărul, Steaua, Convorbiri literare, Poezia, Oglinda literară, Poesis, Scrisul Românesc, Portal Măiastra, Autograf MJM, Noul Literator, Tribuna, Actualitatea literară, Agero (Stuttgart, Germania), AKT (Skopje, Macedonia de Nord). Între premiile literare obţinute remarcabile sunt: Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi al revistei Contemporanul, Suceava, 1985; Premiul revistei Convorbiri literare, Suceava, 1986; ambele i-au fost decernate la Concursul Naţional de Poezie „Nicolae Labiş”. De asemenea, premiul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi al revistei Ramuri pentru poezie, 1987; Medalia de Aur pentru poezie la Festivalul Internaţional de poezie „Mihai Eminescu”, ediţia a V-a, Craiova, 2017; Diploma de excelenţă pentru volumul Masa care plânge înlăuntru, Filiala Craiova a USR, 2017.

Comunitatea scriitoricească şi jurnalistică din Craiova, din Oltenia şi de pretutindeni este profund îndurerată de dispariţia prematură şi surprinzătoare a celui care a fost scriitorul şi publicistul Emilian Mirea.

• Ioan Lascu

Nr. 05 / 2021
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

In memoriam George Sorescu

In memoriam Emilian Mirea

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Intelectualitate, dar şi „Şlefuire”
de Gabriel Coşoveanu

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

Îţi dai seama pe jumătate amuzat (3)
de Gheorghe Grigurcu

Aritmetica poetică a cifrei 3
de Gela Enea

Dante şi Francisc de Assisi
de Adrian Popescu

Votul şi fericirea poporului
de Nicolae Prelipceanu

Securitatea – individual compus
de Mihai Ghiţulescu

Abecedar: Cernobîl
de Cristian Pătrăşconiu

Patimile după Rory
de Dumitru Ungureanu

Romanul antropologic – între călătorie şi identitate
de Carmen Teodora Făgeţeanu

Cercul Literar de la Sibiu
de Gheorghe Glodeanu

Eseu despre incertitudine
de Gabriel Nedelea

Poezie blues
de Gabriela Gheorghişor

Moţiune Pentru Uniunea Scriitorilor din România

Progresiştii de astăzi sunt, în cele din urmă, urmaşii marxist-leniniştilor de ieri
de Ioan Stanomir

Etică şi spiritualitate
de Iulian Boldea

Autoconfirmarea unei opere de viaţă
de Ştefan Vlăduţescu

Mărturisiri fabuloase
de Aura Dogaru

Poezie
de Ioan Vintilă Fintiş

Poezie
de Cristian Liviu Burada

De vorbă cu Ion Barbu
de Toma Grigorie

Estetica imposturii
de Mihai Ghiţă

Aventuri la malul mării: teatru, violenţă şi indiferenţă
de Daniela Firescu

Melancolie, iubire şi damnare
de Viorica Gligor

Pulsiunea comunicativ㠖 exerciţii de însingurare
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Ascensiunea
de Nikos Kazantzakis

Adrian Murgulescu, de reţinut!
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri