Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     








Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 13 mai 2021

        

Joi, 13 mai 2021, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România.

La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu – preşedintele U.S.R., Varujan Vosganian – prim-vicepreşedintele U.S.R., Horia Gârbea – preşedintele Filialei Bucureşti-Poezie, Aurel Maria Baros – preşedintele Filialei Bucureşti-Proză, Peter Sragher – preşedintele Filialei Bucureşti-Traduceri Literare, Cassian Maria Spiridon – preşedintele Filialei Iaşi, Răzvan Voncu – din partea Filialei Cluj, Mircea Mihăieş – din partea Filialei Timişoara.

     Invitaţi: Gabriel Chifu – consilier, Daniel Cristea-Enache – director de comunicare, Stela Pahonţu – director economic, Dragoş Ursache – director administrativ, Roxana Chioseolu – referent.

Pe ordinea de zi au figurat: stabilirea Premiilor Opera Omnia din cadrul Festivalului Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi”, ediţia XLI, Tg. Jiu – Irina Petraş, pentru critică literară, şi Horia Gârbea – pentru poezie; propuneri pentru Premiul „G. Ibrăileanu”, ediţia a IV-a, Roman; analizarea situaţiei revistei Steaua şi propuneri privind funcţionarea revistei, prin reorganizarea redacţiei; prezentarea situaţiei financiare a Uniunii Scriitorilor, în contextul pandemiei; hotărâri privind funcţionarea Comisiei de Validare; diverse.

Lista cu semnăturile celor prezenţi se anexează la procesul-verbal şi face parte din acesta. Toate anexele fac parte din procesul-verbal.

© 2007 Revista Ramuri