Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ultima strigare de scrib

        de George Popescu

Motto:

Şi lumea? Şi şocul unei spaime în neştiuţii îngeri matinali?

Şi Eul din acel Însumi al Tu-ului strivit în plasa unei ştirbe duminici?

 

 

Poem scris pe un fir de ceaţă

„M-a uitat moartea” – zice

sorbind scârbit din paharul ciobit

şi oaspetele sosit târziu prin noaptea

prea mofturoasă pentru un sfârşit anunţat:

„Da – îi răspunde – moartea uită deseori

ca o târfă dedulcită la gustul

amânării gata mereu s-o ia de la capăt

cu răsfăţul unei ameninţări ticăloase...”

Şi din ungherul unei odăi părăginite

se ascute mormăitul unui ceas abandonat

în amurgul unei toamne de neuitat.

Fie, sunt pregătit, mi-am respectat

timpul dăruit şi aniversările cu temerile sale

prea greu îngăduite – am colindat

toate cărările de-atâtea ori rătăcit

pe la răscruci fără nume

iar acum abia de mai pot auzi

glasul acela risipitor ce m-a purtat

până aici prin pâclele unor ani

ce par să nu fi fost ai mei...

30 decembrie 2020

Utilajul stricat

Nu mai privi: vană e căutarea,

cerul are filtrele sale blocând

nefaste orgolii şi acel dincolo

la care râvneşti nu-i decât un deşert

plin de scheletele celor plecaţi

spre tărâmul atâta promis.

Eu ştiu – mi s-a înştiinţat la timp

de un aed străvechi scăpat pe

aceste meleaguri – măsurând

utilajul stricat al bietului meu trup

prin care doar un suflet aproape pierdut

mai bântuie cu un rest de surâs

convins că o neştiută şansă îi

târguieşte un loc de scăpare.

Ad quem

Sosit-a prin anul buimac un corb

cu ceva poesc în figura sa mutată în Verb:

el nu cunoaşte specia umană

altfel decât doar unii dintre noi

poeţi ori câţiva profeţi pierduţi

prin taverne sărace experţi în blesteme

servitori ai unui tăinuit mesager

unicul păstrător al limbii secrete

din care nouă ni s-au aruncat

multe cuvinte dar nu mai puţin iluzorii.

Nu există Eden, nici mântuire

de nu în aceste slăbite simţuri

cu care ne jertfim haosului măreţ.

Un itinerar spre cunoaştere se află

totuşi însă pe o strâmtă potecă într-o

vale a plângerii prin care numai

cei nenăscuţi au drept la înţelesuri.

Pentru mulţi masa e gata

Şi a coborât din nicăieri anul

năucit de veninoase vestiri.

Pe dealuri jefuite de aprige ciori

ierburi plăpânde îşi fac rugăciuni

mistuite de ger şi de ceţuri năvalnice –

arbori înşfăcaţi de nelinişti îşi uită

pierduta de-acum ardoare estivă

şi un izvor îndură blestemând lăcătuirea de gheaţă.

Nu vom mai ieşi pe drumuri văduvite de grai –

„Unii, în pelerinaj / ajung prin poteci obscure”

însă o umbră hulpavă scuipată de somn

cu o glăsuire de mormânt bâiguie la ferestre

pentru mulţi masa e gata şi uşa deschisă

dar cine se încumetă să intre când

pe la porţi huruie nemiloase blesteme

iar pe streşini nemaivăzute năluci incită

prigoana şlefuind lama dezastrului.

De-a pururi trăire cu neputinţă e

De-a pururi trăire cu neputinţă e

şi nici în vis n-am ispitit s-o încerc

căci chin şi trudă-n vaier s-ar consuma

prin ani fără contururi şi veacuri pribegite

tot rostuind trăiri în sacre neghiobii

şi frământând la chinuri sisific repetate

De ispitiri de veacuri străin am fost

şi calea mi-am lăsat-o la pofta broaştei

străin de proslăviri simandicoase

şi mulţumit cu clipa prea fugace

printre dorinţe sărmane şi bucurii sumare

lăsând trecut şi viitor să fiarbă

în veştedul prezent în care-un fir de iarbă

e un trofeu de marcă şi-un şir de vanităţi

Nicicând nu-mi voi nega crâmpeiul

unei priviri mărunte la colţ pe un trotuar boltit

căci fumegând în faţă-mi e dulce dar divin

precum privirea şuie a fetişcanei hâde

ce-şi risipeşte şarmul spre ochii-mi neatenţi

nu de destin se leagă durata aruncată

de-un zeu zănatec prin târguri inventate

spre a ne-aprinde-n inimi promisiuni deşarte

Aşa că dacă gol rămâne cerul

şi pe pământ doar surpături de vieţi

şi veştede iubiri ce inimi amăgesc

eu surd urmez cărarea prea strâmtă ce-am ales

cu buruieni pe margini şi ghimpi pândind eroarea

de a călca grăbit pe laturile sorţii

ce haosul veghează şi îţi conduce paşii

spre-un hău ce milă n-are în fălcile-nsetate...

lapsus memoriae

există şi uitare de minte – îmi şopteşti

de la înalta fereastră papal㠖 o potecă

adversă pe lângă lacul Albano

(ceva mai departe de capul lui nero ţintuit

peste alt lac distrus de o bombă nazistă:

ştie mai bine bătrânica simpatică de la Univ.Tre

ce m-a purtat acolo într-un amurg de noiembrie

„e cod roşu!” îmi şoptea simpaticu-i soţ povestindu-mi

în drum spre Nemi cum i-a salvat o

Mărie moldoveancă mutându-i aici din

inima Romei, nici Aldo nu ştie

povestea şi n-am niciun chef să i-o spun...) –

aducerea-aminte e altceva

e – îmi şopteşti – un rest de trăire

nemestecată bine nu un revers

mai curând un resort al inimii

aplaudând o clipă (atât?!) hăul vulcanic

căzut într-o resemnare gureşă când din ea

răzbat spre noi nişte parabole dannunziane

din barul sprijinit pe lac cu faţa

spre vaporoasele grădini papale

de la Castel Gandolfo: în fine –

mai spui – o povară nu e mai mult

decât o cruce în şubredul timp

al iertării pe o vale în care se stinge

lacrima unui copil renăscut...

La o aniversară

Pentru A. la 70 ani

nu nu nu

nici vorbă de hotar – cum spui –

ieri ai păşit doar un prag

o cutumă a vârstei cruţând

bucurii încă de trăit

nu ţi-am spus nimic – mi-ai reproşat –

neatentă la gureşa-mi tăcere

hărţuit de huruitul anilor

peste bietele vieţi lăsate

de izbelişte în hamacul unei iubiri

pline de hopuri dar tivite – cum altfel? –

de însângerate garoafe ale unei tandreţi

nicicând vindecate...

Să-ţi fi spus ce? Că nimic

n-ar fi putut salva fragila-mi fire

în afara îngrijoratei tale

prudenţe...

Acum – cu pasul pe prag

şi departe plânsul copiilor din

dormitorul amurgit fără vreo veste –

grăbit se-arată promisiunea

unui coş de bucurii neîncercate:

un tranzit lenevit spre un ceva nedesluşit

– un pariu pe mâinele nu mai puţin

insidios...

Cum să trăieşti după moarte

A trecut şi această zi

bucurându-se de ultimul cânt

al privighetorii salutând în zbor

stropul de fericire uitată

la umbra trandafirului consolatoare.

Lumea a luat-o razna, strigă o voce

dintr-o golaşă curte într-un grai străin.

Despre ce şi cum să vorbeşti când

şi cuvintele au căzut în tăcerea bolnavă

şi ea de unica-i povară. Şi nimeni în jur

să asculte în tihna unui amurg de cretă.

Pe jos furnicile îşi caută groapa

în nisipul încins de un soare bezmetic.

Năluciri zglobii plutesc peste grădina

de-acum pustie: un şobolan îşi freacă

mâinile cu o plăcere de prisos.

Nimic de ros, nimic de îmbucat

în ordinea deznădejdii. Un tandru

ţipăt de copil înghite golul rămas

de la amiaza şi ea amnezică. Şi

cu cea mai scurtă iluzie nu poţi

să nu gândeşti cum vei trăi după moarte...

Oboseala amintirii

Buimăceala unei dimineţi fără vârstă.

Nimic de spus, de adăugat

la ceea ce noaptea a şuşotit

în colcăiala unor aşternuturi şiroind de somn.

Nu mai e timp pentru nimic:

şovăiala ţine camerele în viaţă.

Dintr-un ungher uitat mă priveşte

cu ochi de copil o amintire obosită,

stâlcită pe marginile unui velur brodat

cu flori ce-şi plâng ofilirea.

„N-am fost acolo” – strigă din bucătăria părăsită

de bâjbâiala unei voci străine –

„Nu am văzut nici funia aruncată pe jos,

nici scândura din care s-a prăbuşit pe podea...”

Vestea a sosit prin adierea unui vânt

de vorbe bolborosite. Eram şi nu eram,

treaz sau încă în ghearele unui somn prea tulburat.

Până la urmă am zdrobit uşa

şi dincolo nu-mi amintesc decât şipotul

unei ploi ce astupa vederea...

Acela să fi fost semnul fatidic al

unei schimbări fără întoarcere?

Nr. 11 / 2021
Dialoguri literare hispano-române. Semnarea acordului de colaborare dintre Asociaţia Colegială a Scriitorilor din Spania (ACE) şi Uniunea Scriitorilor din România (USR)

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Reperul Eugen Negrici
de Gabriel Coşoveanu

Lista lui Manolescu. Poezia română contemporană la Alba Iulia

Te afli într-o carlingă în zbor (2)
de Gheorghe Grigurcu

Poezia, pe hipodromul unui ludic asumat
de Gela Enea

Jurnal în pandemie (2)
de Adrian Popescu

Demonul comparaţiei
de Nicolae Prelipceanu

Neamţl din mintea românului
de Mihai Ghiţulescu

Abecedar. Un altfel de Jurnal al fericirii
de Cristian Pătrăşconiu

Don Quijote de la Tulcea
de Dumitru Ungureanu

Comunicate U.S.R.

Lecţia lui Eugen Negrici despre etica lecturii critice
de Gabriel Nedelea

Eugen Negrici – între Don Quijote şi Sancho Panza
de Gabriela Gheorghişor

Scriu pentru că mă caut pe mine
de Simona Antonescu

Ultima strigare de scrib
de George Popescu

Inimă de câine. Poveşti vesele şi triste
de Daniela Firescu

Profilul egoului auctorial şi al dublei personalităţi
de Toma Grigorie

Parisul în viziunea lui Flaubert
de Maria Tronea

Poezie
de Iulia David

Stăpânul neantului
de Sreten Perovici

Imposibil de albastră
de Zdravka Evtimova

Anagnoriza şi prezentul continuu al eternităţii
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Serenadă pentru Nadia
de Zülfü Livaneli

„Modul în care abordez gravura pe sticlă consider că este elementul care mă identifică în contextul naţional şi internaţional“ – Ioana Stelea
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri