Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
O antologie literară remarcabilă

        de Ştefan Vlăduţescu

Într-un demers salutar, care ar face cinste oricărui istoric literar, doamna Rodica Pospai Păvălan (cu un doctorat în domeniul evoluţiei mijloacelor de comunicaţie în epoca modernă) fişează scrupulos şi detaliat, într-o nouă carte, Scriitori din Sudul Doljului, scriitorii din partea de sud a judeţului Dolj. Mai mult şi în plus, ca o probă de gust, de spirit critic şi de lectură aprofundată, realizează, în paralel, o antologie pertinentă cu poeme şi fragmente de proză relevante din opera acestora. De asemenea, pentru fiecare autor sunt inserate extrase din notele critice referitoare la scrierile sale. Este, cum s-ar spune, o carte făcut㠄ca la carte”, ceea ce derivă, la o adică, din experienţa sa de peste treizeci de ani de muncă în Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman”, din Craiova, dar şi din acumulările metodologice căpătate prin editarea unor lucrări de profil anterioare.

Întreprinderea curentă face parte dintr-un meritoriu proiect de autor, început cu cartea Scriitori din Piemontul Bălăciţei (Scrisul Românesc – Fundaţia Editura, 2020) în care au fost incluşi scriitorii din vestul judeţului Dolj. Acest proiect, în ansamblul său, vizează antologarea scriitorilor porniţi din ruralul judeţului Dolj, pe zone ale acestei unităţi administrative. El va continua, din câte spune autoarea, cu o a treia carte, despre scriitorii din nordul Doljului. La volumul de informaţie despre fiecare autor, spaţiul acordat eşantioanelor din creaţie şi notelor critice, opinăm că nici nu se putea altfel, decât împărţirea pe zone, din moment ce fiecare volum are, oricum, aproape patru sute de pagini.

De evidenţiat este faptul că aceste volume derivă firesc din preocupări mai vechi ale autoarei, de aproape un deceniu, concretizate prin publicarea unor ample materiale în volume colective, precum şi a lucrărilor Oameni şi cărţi din Piemontul Bălăciţei (2019) şi Oameni şi cărţi din Sudul Doljului (2021), care au cuprins fişe biobibliografice ale tuturor autorilor de cărţi din zonele respective.

Înainte de toate, proiectul de faţă presupune o muncă asiduă de documentare şi un major efort de lectură de cărţi. Documentarea a fost facilitată, pe de o parte, de accesul la cărţi şi publicaţii din Biblioteca unde lucrează, iar pe de alta, de posibilitatea solicitării unor lucrări şi informaţii de la alte biblioteci din ţară (ca membră în Comisia naţională de schimb inter-bibliotecar), precum şi de posibilităţile actuale ale mediului online.

Sunt prezentaţi: scriitori apreciaţi în plan naţional, trecuţi în lumea umbrelor, între care Adrian Păunescu, Ileana Vulpescu, Petre Anghel, Vintilă Horia, Ovidiu Ghidirmic; autori cu o remarcabilă alonjă naţională, precum Gabriel Chifu, George Popescu, Marius Ghica, Constantin Preda; scriitori uitaţi, dar care au avut relevanţă la vremea lor, precum Mihail Celarianu, Nicolae Vulovici sau G. Şt. Cazacu; autori despre care s-a vorbit mai puţin, dar cu un mare rol în cultura naţională: traducătorul din polonă şi istoric al literaturii polone Stan Velea sau poetul şi specialistul în biblioteconomie Ion Stoica, vreme îndelungată director al Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti; scriitori pe care cititorii nu-i asociază cu originea în zona de sud a Doljului, afirmarea şi activitatea lor desfăşurându-se în alte părţi de ţară: Doina Ruşti, Cristian Ghinea, Maria Niţu, Dănuţ Ungureanu.

Dacă pentru fişele biobibliografice autoarea a avut şi avantajul mai vechilor preocupări şi materialelor publicate în lucrări anterioare, selecţia eşantioanelor de creaţie a presupus parcurgerea a o bună parte dintre volumele publicate de scriitorii antologaţi („atâtea câte s-au putut găsi, pentru că nici bibliotecile nu păstrează integral operele scriitorilor” – cum notează autoarea), precum şi a unor reviste ale timpului.

În ordine axiologică, volumul de faţă se profilează ca un instrument preţios pentru viitoare lucrări de istorie a literaturii zonei. Cartea constituie o lectură plăcută, căci este bazată pe o informaţie de primă mână, are o exactă coerenţă a expunerii faptelor, o acurată fluenţă a ideilor şi este scrisă într-un stil elegant şi cursiv.

Nr. 12 / 2021
Extazele ludice ale unui lirosof
de Florian Copcea

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Câteva idei, răzleţe, despre ideologi
de Gabriel Coşoveanu

Te afli într-o carlingă în zbor (3)
de Gheorghe Grigurcu

Justiţie literară sau maladiile omului politic
de Carmen Teodora Făgeţeanu

Jurnal în pandemie (3)
de Adrian Popescu

Proasta creştere în creştere
de Nicolae Prelipceanu

Istorie şi mit în teatrul lui G. Călinescu
de Toma Grigorie

Arta de a gândi istorii
de Mihai Ghiţulescu

Balada folkistului cătrănit
de Dumitru Ungureanu

In memoriam Nicolae Pârvulescu (1942-2021)

O antologie literară remarcabilă
de Ştefan Vlăduţescu

Când se revarsă liric gheţarii
de Gela Enea

Poeme
de Gabriel Nedelea

Oglindiri critice
de Gabriela Gheorghişor

Nu ştiu dacă poezia a devenit bastonul meu de mareşal, dar sigur e glonţul care mă tot urmăreşte
de Robert Şerban

Linia Kármán
de Andreea Răsuceanu

Poem
de Gela Enea

Poezie
de Ana Săndulescu

Poezie
de Andrei Zbîrnea

Poezie
de Maria Cârstian

Poezie
de Savu Popa

Poezie
de Elena Bălăşanu

Patimile lui Joska
de Haricleea Nicolau

Dans macabru – farsa lui Ionesco
de Daniela Firescu

Prizonier al unei iubiri de-o viaţă
de Viorica Gligor

Poem
de Mihaela Iovan

Reminiscenţele amintirilor şi impresia de fantastic
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Cea mai mică femeie din lume. Proză scurtă 1940–1962
de Clarice Lispector

„Proiectul Cutia Pandorei reflectă conceptul de speranţă, văzut ca un fir cursiv al realităţii şi al prezentului“ – Ioana Flueraşu
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri