Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Iarăşi despre „Sensul iubirii”

        de Ioan Lascu

Aproape de necrezut: Festivalul Naţional de Literatur㠄Sensul iubirii” a ajuns la ediţia a XIV-a! Organizate şi în acest an sub egida Uniunii Scriitorilor din România în zilele de 25, 26 şi 27 iulie la Drobeta Turnu-Severin, manifestările au fost, probabil, unele dintre cele mai reuşite din întreaga istorie a festivalului, atingând evidente cote calitative, având o desfăşurare firească, ferită de orice umbră de superficialitate sau formalism şi bucurându-se de participarea unor scriitori de valoare din mai multe zone ale ţării. De asemenea, o notă de insolit a avut, totuşi nu pentru prima oară, prezenţa unor scriitori de limbă română din Serbia.

În prima zi, în sala mare a Palatului Cultural „Theodor Costescu” manifestările au debutat cu dezvelirea unui bust al lui Nichita Stănescu (lucrare a sculptorului severinean Gheorghe Ciobanu), deoarece poetul celor 11 elegii este legat prin câteva momente biografice şi de viaţa scriitoricească din municipiul de lângă Porţile de Fier. De altfel, lui Nichita Stănescu i-a fost dedicat în întregime primul număr (dublu) din 2008 al revistei Amfitrion cuprinzând un interviu, fotografii şi texte inedite de şi despre Nichita, mărturii, eseuri, poeme. În acelaşi loc şi în aceeaşi zi s-a petrecut lansarea unor cărţi ale unora dintre scriitorii invitaţi: Stare de ţăndări de Ioan Baba şi Crescătorul de enigme de Slavco Almăjan (ambii poeţi din Serbia), Reacţii în lanţ de Florian Copcea şi Menuetul singurătăţii de Nina Ceranu, de asemenea volume de versuri. Toate cele patru cărţi au fost premiate de organizatori. Pe lista laureaţilor acestei ediţii – autori de poezie, critică sau proz㠖 s-au adăugat şi alte nume precum Dan Cristea, Dan Mircea Cipariu, Robert Şerban, Mircea Bârsilă, Adrian Dinu Rachieru, Sorin Vidan. Juriul a fost alcătuit din scriitorii Valentin Taşcu – preşedinte, Ileana Roman şi Titu Dinuţ. În încheiere, Ileana Roman a invitat la un podium poetic pe cei mai mulţi dintre stihuitorii sosiţi acolo… ca să dea un nou sens iubirii în anul de graţie 2008.

În ziua a doua, într-o sală a cochetului motel „Continental”, situat la câţiva metri de faleza Dunării, a avut loc un colocviu pe tema Nichita Stănescu azi. Intervenţiile susţinute de criticii şi exegeţii prezenţi au fost pertinente şi animate de spiritul mereu viu al Necuvintelor, câteva fiind deosebit de bine documentate şi atractive. Au avut aşadar câte ceva semnificativ de spus Valentin Taşcu, Dan Mircea Cipariu, Ioan Lascu, Robert Şerban, Adrian Dinu Rachieru, Mircea Bârsilă, Dan Cristea, ultimii trei şi autori ai unor valoroase studii despre opera lui Nichita Stănescu. În după-amiaza aceleiaşi zile, o croazieră pe mirifica vale a Dunării până în apropierea Cazanelor Mari a dat, ca în fiecare an, culoare locală întrunirii scriitoriceşti.

Dintre ceilalţi scriitori participanţi, fiecare după har şi puteri, la Festivalul de Literatur㠄Sensul iubirii”, ediţia XIV-a, se cuvin menţionaţi Jean Băileşteanu, Ion Maria, Emil Albişor, Ion Şerban Drincea, Mihai Rogobete, Alex. Potcoavă, Gelu Negrea, Ion Iancu Vale, Vasile Barbu, Teo Râmeanţ (ultimii doi veniţi tot din Serbia) şi, bineînţeles, infatigabila Ileana Roman, eterna inimă prin care iubirea capătă noimă an de an, înveşmântată în literele româneşti ale contemporanilor din cele patru zări.

Ca întotdeauna, se cuvin evidenţiaţi factorii locali implicaţi în organizarea Festivalului adică: Consiliul Judeţean Mehedinţi, Centrul Cultural Mehedinţi (în frunte cu inimoasa directoare Emilia Nicolaescu), Primăria municipiului Drobeta Turnu-Severin (reprezentată prin viceprimarul Mircea Grosu, care a înmânat un premiu pentru poezie lui Florian Copcea), Casa de Cultură Drobeta Turnu-Severin, Fundaţia Cultural㠄Alice Voinescu”.

 

© 2007 Revista Ramuri