Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dracula - metamorfozele

        de Ionel Bușe

De ce Bram Stoker a ales Transilvania și Carpații ca leagăn al vampirilor ? Pentru că era vorba de un spațiu îndepărtat și puțin cunoscut situat la marginea Europei, la frontierele marilor imperii, unde imaginarul tradițional era încă viu la sfârșit de secol XIX ? Sau pentru că imaginarul colectiv occidental își definise identitatea raportându-se la o alteritate radicală ca alteratio?

Oricât ar părea de paradoxal, mitul lui Dracula se construiește printr-o succesiune de asemenea alterații politice. Prima alterație are loc la începutul Evului Mediu. După împărțirea Imperiului Roman în Imperiul Roman de Apus și Imperiul Roman de Răsărit cu capitala la Constantinopole, ultimul cunoaște o adevărată înflorire culturală, ceea ce numim Europa bizantină căreia i-a aparținut, o vreme, și lumea românească de la nord de Dunăre. După marea schismă, însă, din 1054, creștinismul oriental devine dușmanul absolut al catolicismului. În numele credinței, «războiul sfânt» al Cruciadei a IV-a a devastat Constantinopolul distrugând opere de cultură și trecând prin foc și sabie sute și mii de creștini. «Niciodată nu a fost o crimă mai mare împotriva umanității decât Cruciada a IV», nota istoricul britanic Steven Runciman. Deși au fost organizate de la început împotriva musulmanilor, cruciadele s-au îndreptat împotriva Imperiului Bizantin, cruciații văzând în creștinii din Orientul Europei un popor de schismatici. Pentru prima oară de la greci și romani încoace, Estul Europei era reprezentat ca alteratio nu ca alteritate. În acest context istoric, pericolul otoman care amenința Europa Centrală i-a găsit pe bulgari, pe sârbi și pe români între Occident și Orient, între pretențiile de catolicizare ale Occidentului și expansiunea musulmană, ceea ce explică, în parte, rolul lor de frontieră a creștinătății, dar și acela de marginal din vecinătatea monstrului otoman. La frontiere bântuie întotdeauna duhurile rele!

Numele de Vlad al III-lea Țepeș (1431- 1476), supranumit Dracula, este legat, în principal, de istoria celor două regiuni istorice: Valahia și Transilvania. Vlad Țepeș s-a născut în Transilvania, la Sighișoara. Tatăl său, Vlad al II-lea, domnitor al Valahiei, făcea parte din ordinul Dragonului (lat. Societas Draconistarum, germ. Drachenorden, ordin militar asemănător cu cel al Templierilor), societate militaro-religioasă creată de Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei, cu scopul de a apăra interesele catolicismului și de a se opune expansiunii otomane. Simbolul ordinului dragonului era un balaur care-și înghite coada, veche reprezentare a șarpelui ouroburos. Pe spate, pe o frunză de argint, avea încrustrată crucea Sfântului Gheorghe. Reprezentanții ordinului purtau un medalion cu acest simbol sau un inel. Printre simbolurile ordinului mai era o capă neagră peste o haină de culoare roșie, purtate doar vinerea pentru a aminti de patimile lui Iisus. Se pare că boierii români rivali îl numeau pe Vlad al II-lea, Dracul și pentru că slujea catolicismul și îl recunoștea ca suzeran pe regele Ungariei, deși nu se știe dacă se convertise oficial la catolicism. Vlad al III- lea, ajuns domn al Țării Românești își va lua oficial și numele de Draculya (probabil fiul Dracului sau al Dragonului), Draculea în limba română, care ar fi dat, ulterior, Dracula.

Ajuns pe tron cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș își schimbă atitudinea față de Poarta Otomană prin neplata tributului, fapt ce duce la înrăutățirea relaților cu Sultanul. La aceasta se adaugă refuzul domnitorului român de a se prezenta personal la Istambul. Turcii, informați de planurile lui Vlad Țepeș, care-și căuta aliați, încearcă să-l atragă într-o capcană la Dunare. Cei care pun însă la cale capcana, Hamza bei și grecul Catabolinos sunt prinși și trași în țeapă. În iarna anului 1461-1462 Vlad Țepeș pornește o campanie sângeroasă în sudul Dunării soldată cu sute de victime. Cronicile turcești relatează cruzimile domnitorului valah. Conștient de faptul că sultanul va ataca Valahia, Vlad Țepes se pregătește de război, cerând sprijin aliatului său, regele Matei Corvin, printr-o scrisoare în care își exprimă dorința de a duce lucrul început până la capăt, altfel « va pieri și țara lui și va fi spre paguba creștinătății întregi ». Probabil ca reprezentant al Ordinului creștin al Dragonului își exprima speranța că Dumnezeu le va aduce biruința împotriva păgânilor, dușmani ai crucii lui Cristos. Din păcate Vlad Țepeș nu primește ajutorul promis de Matei Corvin. Cu toate acestea, voievodul român reușește în vara anului 1462 o victorie importantă împotriva turcilor. În același an, însă, învinuit de trădare de către Matei Corvin, este prins și întemnițat la Buda. Pe tronul Țării Românești este adus un aliat al turcilor, fratele lui Vlad Țepeș, Radu cel Frumos. Deși atât papa cât și venețienii știau cine fusese eroul creștinătății, povestirile despre cruzimea voievodului și ideea trădării, susținută de Matei Corvin, au avut câștig de cauză. Reprezentând papalitatea și idealurile catolicismului, regele Ungariei trebuia să fie, de fapt, simbolul luptei antiotomane ca suzeran al voievodului valah. Eliberat după aproape 13 ani de temniță și convertit la catolicism, se căsătorește cu Ilona Hunyade, sora lui Matei Corvin. Este repus în 1476 pe tronul Țării  Românești de către Ștefan cel Mare și Ștefan Bathory, voievodul Transilvaniei, dar nu mai reușește să organizeze rezistența antiotomană, fiind asasinat, după unii istorici, după alții ucis din greșeală de către propriii soldați. În anii care au urmat, el devine, din erou la frontierele de răsărit ale Europei, monstru în cronicile occidentale. Cele mai nefavorabile dintre acestea sunt cele germano-maghiare. După cum este îndeobște cunoscut, instaurând o domnie autoritară, Vlad Tepeș pedepsea cu tragerea în țeapă nu numai pe turci, ci și pe negustorii sași din Sibiu și Brașov, care făceau contrabandă ocolind vămile, pe diverși boieri români trădători, hoți, prostituate, criminali. Datorită disputelor cu sașii la frontiera cu Transilvania, care-i susțineau și pe rivalii săi la tron, aceștia l-au prezentat ca pe un domnitor extrem de crud, un fel de întruchipare a infernului, săvârșind orori inimaginabile. La aceasta se adaugă și imaginea creată de către călugării benedictini și capucini care, refuzând să se supună legilor țării, s-au refugiat în ținuturile germane.  Domnitorul român nu era străin, fără îndoială și de alte torturi ale vremii. Europa medievală fusese străbătută de monștrii mai mari ai istoriei, de la Parisul lui Ludovic al XI-lea la Rusia lui Ivan cel Groaznic. Țeapa, simbol al unei domnii autoritare, devine însă cu timpul, în imaginarul colectiv occidental, unul din arhetipurile tuturor ororilor. La acestea se adaugă probabil, un secol mai târziu, legendele despre contesa maghiară Elisabeta Bathory (1560-1614) care a ucis cu sadism peste 600 de fete tinere, pentru a se scălda în sângele lor cu scopul de a întinerii, după ce în prealabile le supunea la chinuri oribile. Se știe că imaginația medievală în materie de tortură, mai cu seamă din vremea Inchiziției, nu avea limite (arderea pe rug, jupuirea de viu, orbirea, arderea tălpilor, îngroparea de viu până la gât, ciopârțirea trupului, smulgerea unor bucăți de carnea condamnatului în timp ce se afla pe un scaun înroșit, dar și folosirea unor instrumente de tortură celebre : fecioara de fier, calul de fier, cizma spaniolă, para de fier, pâlnia condamnaților etc.).

În ceea ce privește reprezentarea creștină a dragonului, spre deosebire de cea orientală, aceasta trimite la o determinantă exclusiv etică : lupta binelui împotriva răului. După unele interpretări ea își are originea în interpretările lui Origene, care trimite prin psalmul 74 (Léviathan) la victoria binelui în persoana lui Isus Cristos asupra răului (Apocalipsei). Cea mai importantă  alteratio cu privire la imaginea lui Vlad Țepeș este aceea că din simbol al ordinii creștine, prin Ordinul Dragonului de care aparținea, ajunge el însuși, în cronicile germane, să fie asimilat monstrului, cu alte cuvinte dragonului împotriva căruia luptase. Pe măsură ce acest ordin cade în uitare, imaginarul colectiv central-european de la începutul epocii moderne amplifică imaginea negativă a lui Dracula de la frontierele transilvane ale Imperiului habsburgic, frontiere bântuite, ele însele, de fricile colective, între care și frica de vampiri.

În imaginarul colectiv occidental nu întâlnim o asociere dintre numele lui Dracula și vampirism decât târziu în secolul al XIX-lea. Reprezentările despre dragoni, strigoi și vampiri aparțin mai cu seamă colectivităților tradiționale, resturi ale unor mituri și ritualuri păgâne care se păstrează în era creștină. Imaginea exclusiv negativă a lui Vlad Țepeș nu era străină de reprezentarea comună despre alteritate la sfârșitul Evului Mediu și începutul modernității. Frica de vrăjitoare, de vampiri și de alți monștri este accentuată prin acțiunea bisericii militante. Pentru Biserica catolică existența vampirismului era o problemă politică. Vampirismul punea sub semnul întrebării dogma creștină, potrivit căreia nu există suflete ale morților care rătăcesc pe pământ. Potrivit catolicismului, există doar Infernul, Purgatoriul și Paradisul. În acest sens, vânătoarea unor ființe imaginare, a slujitorilor lor, ca și vânătoarea de vrăjitoare, erau, potrivit aceleiași dogme, pe deplin justificată. Cum notează Jean Delumeau în Frica în Occident, ruptura însă dintre cultura elitei și cultura populară face aproape imposibilă comunicarea fecundă dintre cele două. Rezultatul: cu toată grandoarea ei iluministă, prima sărăcește prin unilateralizare. Astfel, sacralizarea rațiunii occidentale, ca și prometeismul ei de mai târziu, prin vânătoarea de mituri, e pregătit să considere alteritatea ca alterație. Aceasta este de fapt reprezentarea dintotdeauna pe care o are Identitarul față de străinul de la frontiere sau față de departele de peste mări și țări. Este cunoscută, în acest sens, lucrarea lui Tzvetan Todorov (Cucerirea Americii. Reprezentarea Celuilalt), cu privire la genocidul asupra amerindienilor în numele credinței creștine. 

Mitul lui Dracula era astfel pregătit pentru a fi asimilat alterației absolute: monstrul vampir. Fenomenul vampirismului, al diabolizării spațiilor îndepărtate de la frontierele reale sau imaginare se amplifică mai cu seamă în secolele XVII și XVIII. Cele mai multe cazuri de vampi­rism sunt plasate în centrul și estul Europei, în regiunile rurale catolice, dar mai ales ortodoxe. Termenul de vampir este recunoscut oficial în 1732. Ziarele vorbesc în permanență de fenomene vampirice și fac portretul vampirilor : morți care nu suferă alterarea, au doi dinți ascuțiți și sug sângele celor vii, care devin la rândul lor vampiri, se metamorfozează în diverse animale, au puteri supranaturale etc. Legendele despre vampiri bântuie lumea occidentală. În același timp, în plină Epocă a Luminilor, la începutul secolului al XIX-lea, într-o publicație germană despre istoria Moldovei și Valahiei este relansată de către Johann Christian Engel teza din cronicile germane medievale despre monstrul din Carpați. În noile condiții istorice, în vechiul imperiu habsburgic, Dracula redevine mit politic prin diabolizarea românilor transilvăneni, mai cu seamă după crearea dualismului austro-ungar în 1867.

Cronicile slave despre domnia lui Vlad Țepeș, deși nu ocolesc metodele utilizate de domnitor pentru a pedepsi, prezintă un domn hotărât și curajos. Ținta politică a pedepselor sale era întârirea autorității politice în interior și la frontiere. Astfel că imaginarul colectiv al românilor reține imaginea unui Vlad Țepeș mai curând pozitivă, numeroase legende relatând fie despre donațiile de pământ pe care le-a făcut țăranilor, fie despre « dreptatea » voievodului care-i pedepsea pe turci, pe boierii trădători, pe hoți și criminali. În cadrul procesului de formare a statelor naționale ia naștere imaginarul națiunii. Din legendă și praful istoriei, Vlad Țepes redevine, în secolul al XIX-lea, erou național. Românii se identifică astfel nu cu personajul sângeros din cronicile germane, ci cu imaginea eroului medieval redescoperită de miturile națiunii moderne. Mihai Eminescu, în Scrisoarea a III-a, îl glorifică punându-l în antiteză cu prezentul epocii lui. Victor Hogo în Legeneda secolelor amintește și el, de asemenea, de vitejia, dar și de cruzimea voievodului român : Vlad, boyard de Tarvis, appelé Belzébuth/ Refuse de payer au sultan le tribut/ Prend l’ambassade turque et la fait périr toute/ Sur trente pals, plantés aux deux bords d’une route…

Mitul Dracula de astăzi poartă marca lui Bram Stoker. De la romanul care l-a făcut celebru, până la ultimul besteller american: The historien (2005) al Elisabetei Kostova, Dracula e vampirul univesal. Bram Stoker nu este însă un simplu scriitor de romane fantastice, ci un romancier care dă viață literară metamorfozelor unui mit politic a cărui origine o regăsim, după cum am văzut, cu secole în urmă, poate chiar la nașterea Europei. Mitul literar al demonului îl întâlnim în romantism și în  romanul gotic începând cu secolul al  XVIII-lea. Mănăstiri, cimitire, castele ruinate sunt populate de diverși monștri, de cadavre, schelete, fantome etc. Călătoria lui Jonnathan Harker spre castelul bântuit al contelui Dracula, la frontierele alterității, are ca scop încheierea unei afaceri. Ea devine o călătorie inițiatică «în țara morților vii» din momentul în care alteritatea devine alteratio.

Sfârșitul secolului al XIX-lea este marcat de mari transformări sociale și tehnologice. Este un secol al mitului pozitivist al rațiunii. Le Château des Carpathes al lui  Jules Verne este un mijloc de celebrare a miracolelor științei, un simbol al victoriei asupra tradițiilor arhaice și superstițiilor. Dincolo de scenariul literar, Bram Stoker se folosește de mit pentru a prezenta scopul noii cruciade : victoria progresului asupra decadenței reprezentate de era victoriană, asimilată aici arhaismului și barbariei. Monstrul este plasat la frontierele Europei unde avea deja o îndelungată istorie. Autorul nu știe exact ce populații locuiesc de-a valma acolo : români, maghiari, secui, slovaci, țigani etc. În orice caz, acestea îi par a fi niște figuri bizare care mai curând populează celălalt tărâm din basme sau spațiile exotice, decât realitatea. Cum Dracula are intenția de a ajunge în inima civilizației, spre a distruge lumea, forțele binelui se unesc spre a-l fugări pe vampir din Londra, a-l împinge și distruge chiar în bârlogul lui din Transilvania. Toate practicile arhaice de înlăturarea vampirului sunt puse în slujba noului mit al rațiunii și progresului. Din momentul în care Vampirul este identificat, are loc o urmărire de tip polițist la al cărei final Dracula este anihilat prin ritualul păgân al străpungerii inimii cu o țepușă pusă și ea în slujba crucii, eliberând astfel lumea de Lucifer.

Secolul XX aduce o adevărată hemoragie de vampiri pe marile și micile ecrane. În cea mai mare parte, spațiul monștrilor este Transilvania. În aceeași perioadă, Europa este expusă la două experimente barbare : fascismul și comunismul. Diabolizând alteritatea, europenii l-au scos pe diavol din ascundere.  Dacă până acum Dracula fusese o ficțiune occidentală, exportată la marginile Europei, monștrii comunismului și nazismului sunt fabricați în craniile de laborator ale istoriei europene din prima jumătate a secolului XX.

La căderea Cortinei de Fier, Europa se aștepta să găsească în România însuși infernul. Într-o anumită măsură a și fost. Așa se explică, cel puțin în parte,  reprezentarea negativă pe care o au azi românii în imaginarul colectiv occidental.Cu toate acestea, dincolo de întârzierea Estului, spațiul public european e dator să-și cunoască alteritatea noilor comunitari printr-un raport  de egalitate, cum ar spune Dominique Wolton (L’Esprit de l’Europe) nu de dominație, care trimite la alteratio. Până una-alta, mitul Dracula provoacă azi un adevărat pelerinaj în Transilvania. Agențiile de turism se precipită să ofere călătorii neobișnuite la Castelul Bran sau în Pasul Bârgăului. Simplă curiozitate ? Tentativă de a fugi de angoasă ? Dorință de insolit și de spectacular ? Poate câte ceva din fiecare. Unii turiști occidentali creați de filmografia americană se regăsesc chiar rude de sânge cu celebrul vampir. Transilvania își ia revanșa.

 

© 2007 Revista Ramuri