Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dinspre mine, despre ei

        de Constantin M. POPA

Luca Pițu este un literat de forță cu toate înscrisurile  în regulă. Universitarul ieșean preferând retorica dis­cursului polemic pe malul Bahluiului, la Nancy, Strasbourg sau Paris, prezent în reviste pres­tigioase românești ori euroatlantice, și-a impus numele prin „textule“ excentrice, penetrante, seducătoare și iritante în același timp, mod insolit de a reacționa intelectual și scriptural în fața „temelor deocheate ale timpului nostru“. Cărți precum Naveta esențială, La Cafeneaua  hermeneutică, Sentimentul românesc al urii de sine aparțin inconfundabilului Magistru din Cajvana, al cărui stil, paradoxal prin eufemizarea ludică a deznădejdii, a trecut dincolo de inconvenientele  manierismului.

Spectaculoasele coliziuni lexicale, juxtapunerea de ziceri uzate și  de vocabule neologistice, exploatarea sufixoidelor, a etimologiilor fanteziste, a surprinzătoarelor cuvinte-valiză nu fracturează sensul, ci, dimpotrivă, stimulează eruperea altor jerbe semantice, generând recurențe și retroversiuni pe traseul belicos al frazei. Ideile, ținând de umorile unui spirit radicalizant, somează conștiința în numele unui ideal de puritate, consecvență atitudinală, moralitate. Luca Pițu  se războiește cu impostura, delațiunea, cupiditatea, sfidează mecanismele totalitarismului, repune în lumina adevărului cazurile controversate.

Regăsim aceeași asumare a gravității existenței marcate de istoria recentă și în volumul Dinspre ei și dinspre mine (Paralela 45, 2006), deși consistența „textulelor“ pare oarecum diluată în cele trei secțiuni care compun cartea.

Heteroceptiv, „magistrul“ acordă în cronicile sale „notule“ binevoitoare lui Gheorghe Crăciun, Radu Mareș, Liviu Ioan Stoiciu,  Ruxandrei Cesereanu, Monicăi Lovinescu ori lui Gheorghe Grigurcu și sancționează drastic „derivele textuante“ din jurul lui Paul Celan, Nichita Stănescu, Kurt Treptow. După ce așază subiectul abordat  în­tr-un context cultural amplu, îl analizează cu sagacitate și acolo unde opera îi apare citabilă în întregime apelează la prelevarea de excerpte. Așa se întâmplă în cazul regretatului Gheorghe Crăciun, „un papă optzecist al teoriei literare“ care, în Aisbergul poeziei moderne, intră în „rivalitate mimetică, girardian vorovind, cu  Hugo Friedrich, nerecunoscând o esență intemporală a poeziei“, funcțiile și esența ei fiind redefinibile „dinspre“ epistemele ce o găzduiesc. Alături de poezia intranzitivă, reflexivă (linia Poe-Baudelaire – Mallarmé – Rimbaud), Gheorghe Crăciun studiază  poezia tranzitivă (traseul Wordsworth – Whitman – Frost – postmodernismul) și poezia lingvistică-ludică, experimentală.

După ce narează povestea unei reabilitări („Istoria lui cum l-am reconsiderat pe energicul, supervirilul, scârțarul, nemulțumitul și mereu bătăiosul Marin Mincu“) în formule picarești, Luca Pițu desenează, fără ambiguități, direct, portretul mereu identificabil al lui Gheorghe Grigurcu: „aforisticianul, eseistul strălucit, poetul de cursă lungă al generației șaizeciste, dar mai  cu seamă criticul literar cel mai îndrăgit al Epocii Postaurite, lovinescianul, e(ste)ticianul, revizionistul sistematic al ierarhiilor  dejo-ceaușiste, mereu în stare de grație, mereu în erectibilitate polemică de tip urban.“

Truculența, colocvialitatea  și sapiența se îmbină la Pițu cu severitatea refuzului gregarității, al gândirii boante, al ticăloșiei și  perversității.  În dezacord total cu etica laxă, debilă și softizată a  postmodernismului, devine inclement în cazul Treptow, acest „Vlad Țepeș al României Tranziente spre nord-atlanticitate. Kurt, fantasmatizatorul, le inocula adolescenților noștri falul în locul palului, al latinescului palus, prin par traductibil.Ori le absorbea virilul semen în loc de blood...“.

Plasate central, „contribuțiile cioranologice“ gravitează în jurul republicării micilor eseuri ale „Apatridului Lutețian“ apărute, în anii ocupației germane, în revista pariziană „Comoedia“, relecturii câtorva scrisori reunite în volumul Lettres de Guerne a Cioran, îngrijit de Sylvie Massias, polemicii cu denigratoarea Alexandra Laignel-Lavastine („Din start anunțăm că raderea Lavastinei treabă ușoară iaște: oricine o poate penetra, fiind vorba de o simplă oportunistă  cu cauțiune universitară ce va fi priceput, cu regretabilă întârziere, că vânătoarea de «fasciști», negaționiști, revizioniști, anticomuniști etc. nu te lasă cu buzunarele goale, că oarece avantagii – materiale și de carieră – tot o să îți aducă, ea, cândva: o prebendă academică, un post călduț, o trambulină, numele în ziare, muia la tembelizor, accesul la comitete, comiții + colocvii“).

Erudit și resentimentar, domnul Luke Mc Pitoo, Lukas Pitzu, ori, pur și simplu, Pițuluca este un Șerban Foarță al eseului, amator de ghilotinări și dechiloțări pentru a arăta, în văzul lumii, goliciunea unor semeni ai săi. Volumul Dinspre ei și dinspre mine se încheie cu taifasurile întreținute, cu aplomb și știință a „bârfologiei“, de către Adrian Alui Gheorghe, Cassian Maria Spiridon, Liviu Apetroaie, Ioan Radu Văcărescu și Adriana Babeți. Impresia este de curte a  miracolelor, populată de ființe distorisonate grotesc, de tot felul de saltimbaci politici, cerșetori și ariviști intelectuali, trepăduși, brute, informatori, oportuniști. Prietenii sunt puțini, iar autorul se arată sceptic, gata să înregistreze abdicări sau chiar felonii.

Paginile, cu toată tenta ludică, sunt puternic amprentate sarcastic de un impuls pamfletar. Iată avatarurile începuturilor „didacticești“ ale lui Pițu, amintind de moravurile vituperate arghezian în Cimitirul Buna-Vestire: „Conform ierahiei mediale, Catedra de French a Universității Iașiote ar fi trebuit să rețină, la nevoile ei curente, pe Mioara și pe subiscălitul, dar cumetrialul și-a vârât codița. Valeriu Stoleru-Panaitescu dădea preferință nepoatei Propoziției Subiective, rubedeniei unei didacte specializate în subordonata respectivă, mătușă de care avea necesitate în variile comisii profesorale. O sacrifica pe viitoarea doamnă Topoliceanu, însă, asemenea lui N.I. Popa, predecesorul și aducătorul său, ținea să aibă și un berbec juvenil într-o stână preponderent muierie, așa că s-a bătut cu Carboava Semio(p)ticiană ca să fiu eu reținut pe funcția în cestiune...“.

În pofida vocabularului uneori previzibil, cartea este înțesată de trape, cotloane misterioase, pereți falși, biblioteci rotitoare (citește subsolurile paginilor în descendența budaină), întreținând tonusul unui limbaj inimitabil. Orice încercare de a se scrie a la Pițu este sortită eșecului (de data aceasta vezi falsitatea sforțărilor Adrianei Babeți din „Conversând cu ea îns... u... mi“). Ultimele cuvinte ale volumului sunt horațienele utile dulci. A conexa utilul și plăcutul peste coneriile inventariate aici nu este însă un lucru prea ușor.

© 2007 Revista Ramuri