Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Un optimist...tragic: Matei Vișniec

        de Dania-Ariana MOISA

În Orașul cu un singur locuitor, răsfrângerea chipului în cioburile oglinzii sparte e interpretată de Mircea A. Diaconu drept semn al pulverizării eului, al închiderii ființei nu în materie, ci în semn. Metafora oglinzii devine ele­ment structurant, definit în argumentul volumului Omul-pubelă. Femeia ca un câmp de luptă: „Aceste texte sunt precum cioburile unei oglinzi sparte. Cândva, nu știm când, oglinda era întreagă și reflecta întreg cerul, lumea și sufletul omenesc. Iar apoi s-a produs, nu știm când, explozia oglinzii. Fragmentele pe care le deținem aici fac parte, fără îndoială, din materia originară.” Jocul de regăsire a obiectului inițial poate începe.  Suntem proiectați pe nesimțite poate în două dintre „marile scenarii explicative”: căutarea și inițierea. Nimeni n-a contemplat vreodată oglinda originară. Recompuneri fulgurant risipite, febril căutate pentru a fi împrăștiate în alte configurații ca-ntr-un joc de artificii, sunt imaginea unei infinite căutări/inițieri – semn al unui spirit frisonant, al unei irepresibile nevoi de a vedea grotescul și poezia, „aceste două forțe care organizează întregul timp al existenței noastre, câteodată de o manieră atât de discretă, că îmbătrânim fără măcar să le observăm.” (Matei Vișniec).

Adept al absurdului, suprarealist-fantastic, oricum greu de prins într-o formulă, Matei Vișniec îmi apare (nu e o contradicție!)  ca un descendent – complicat postmodernist – al romantismului prelungit barbian, nichitastănescian.... și profund original.

Oglindirea - topos privilegiat al imaginarului romantic eminescian – cu efectul ei imediat ordonator – dematerializarea – își găsește pandantul în Omul cu oglinda, ultimul modul din Omul-pubelă sau Teatru descompus. Personajul, într-un soi de epistolă adresată nu se știe cui, mărturisește că aude un zgomot în spatele oglinzii din baie. După câteva supoziții, unele nu tocmai măgulitoare la adresa vecinilor, mută oglinda pe un perete (cel dinspre stradă) al încăperii. Treptat, decodează zgomotul ca invitație la vorbire. Și într-adevăr, acesta devine ecou – e drept, întârziat – al propriilor cuvinte. Dependența e gata. Ființa umană (de fapt, nu știi cine) se plimbă peste tot cu oglinda. Însoțitoarea – deloc mută! – îi cere imperativ ajutor. Vrea eliberarea. Neputincios, se va încarcera în oglinda/oglindire. Oare oglinda e fachirul realului, semnul, tiparul ce-și absoarbe fenomenalitatea într-o lume în care, se știe, „Dumnezeu e mort”? Unde a rămas „oglinda de aur” eminesciană, „instrument de cunoaștere magică (sau vizionară), un spațiu de revelare a esențelor”, dezvăluind nu creația, ci legile creației, imagine a „gândirii divine”? (Ioana Em. Petrescu). Devenim omul din cerc (alt titlu), izolat de ceilalți și – paradoxal – până la urmă de sine într-un straniu joc al găsirii prin incomunicare? Sau e vorba – revenind la Eminescu – de aceeași înstrăinare, depersonalizare a eului? Matei Vișniec palpează nevroze, dureri vechi precum un poet medieval care vrea să-și farmece prințesa îndepărtată, vorbindu-i în  dantelării lirice, cu foșniri suave, de tragismul vieții.   

Există la Matei Vișniec un firesc al visului. Intriga bunului-simț diurn se impune ca aberantă, transgresarea în oniric, nu. Scena este vizitată, rând pe rând, corporal sau vocal, de ființe stranii (în reverberări ele însele) ce dezvoltă, în evantai, partitura dramatică: Voci în întuneric (I), Voci în întuneric (II)/ în lumina orbitoare; Nebuna liniștită/ febrilă/ lucidă.Se cere spectatorului (în fond aceasta este miza unui spectacol!) participare, înțelegere, cunoaștere. Prin văz și – de ce nu? – , prin în-corporare. Cum văzul poate alunga, apropiat fiind de gândire și îndepărtat de obiectul cunoașterii, foamea pare mai la-ndemână. Personajele lui Matei Vișniec au voluptatea de a fi devorate tainic („Dar numai cerbul meu cu ochi omenești va ști, poate, să povestească, într-o zi, cum am fost devorat în marea noapte de iubire universală.”, Dresorul), așa cum eul nichitastănescian mânca – libelule! – pentru a cunoaște, halucinează copleșite de o exterioritate măcinantă (Nebuna...), se reduc la magma/carnea alcătuitoare. Carne mâncătoare de carne (Mâncătorul de carne), dorind a-și mărunți propria limbă, personajul descoperă propriul creier în neobosită regenerare. Barbianului „Hagi rupea din el” - imagine a ficțiunii inflaționiste - nu e îndepărtat.  Eroul s-ar dori salvat. Ieșirea e însă iluzorie. Răzbătând dintr-o formă pentru a se găsi pe sine (Omul cu mărul), viermele intră în hăul fără de întoarcere: dinții omului. Confuzia e totală.

Ceea ce farmecă în piesele lui Matei Vișniec este și banalul răsucit esențial. Un iluzionist, mai mult psihanalist, le exhibă spectatorilor propriile obiecte ascunse. Le pune în propria pălărie – cum ajungem, lin, să fim locuiți de alții! -, le metamorfozează într-un cockteil, apoi în papagal.(Într-o mare trăncăneală?!). Ușor-ușor, fenomenalul e șters de bagheta lui magică. Singurul rămas, un spectator adormit. Și – lovitură de teatru! - , bagheta dispare, iar la orizont nu se vede nimic. Prin grila semnificatului semnificant, decodările se desprind treptat ca foile unei cepe. Și aidoma ei, efluviile scriiturii te smulg din acum și din aici, din tern și din devenire. Important e să nu dormi. Sau, poate, interpretarea lui Blaga e mai adecvată: „Când suntem trezi, suntem în lume./ Cînd dormim, dormim în Dumnezeu.” Despovărați de-atâtea „grații”, asumîndu-și-le-n adormire, orizontul dispare pentru ultimii doi rămași pe navă. Oare cine se salvează? Pesemne limbajul. În dubla lui funcție, de imitație a lumii și de model al ei.

Continuând exemplificarea, ineditul își scoate capul din habitual. Un om ajunge partenerul unui gândac.Îi lasă mâncare pe colțul mesei, îl plimbă prin apartament, îi citește, ascultă împreună muzică, gândacul reconstituie geometria complicată desenată de ființa umană prin pășire, până cînd aceasta este aspirată de pâlnia fonografului.

Altul se trezește singur în tot orașul. După ce pătrunde secretele caselor altădată interzise, după ce face curățenie, după ce locuiește prin diverse spații...,sfârșește pe o bancă, biet cerșetor, care, uimit, zărește dimineața cîte un ban (oare de unde?) în pălărie.

Altul, preocupat de infinitul negativ, de cel adăugat și-apoi de cel stabil (preocupările sunt inedite!) cultivă varza devenită – involuntar – hrană unor iepuri. Din ce în ce mai mulți. Răul e prolific. Omul îi încarcerează, dar nu-i stârpește. Răul, etern, e greu de recunoscut, stârnește (câtă orbire!) compasiune.

Ei bine, altul devine, fără voie, om-pubelă. Și, paradoxal, până la urmă nu-i displace. În sfârșit, e centru! Concluzia: „Ah! Imortalitatea, ce mai pubelă!”.

Unele texte sunt greu reprezentabile. Ele constituie literatură pură, de un mare lirism(Alex. Ștefănescu). Lirismul e adeseori țesătura tragicului. Ultima piesă, Femeia ca un câmp de luptă sau Despre sexul femeii – câmp de luptă în războiul din Bosnia, deși sprijinită pe o situație reală (titlul însuși pare a ne direcționa așa), își este suficientă în literaritatea sa. Matei Vișniec propune personaje cu gândire adversativă. În portretizarea diferitelor nații, enumerarea calităților e succedată invariabil de un „dar”, aducător de slăbiciuni.În fapt, rațiunea interpretului le distribuie, calități și defecte acționând în om după o logică nu totdeauna sesizabilă și constant individualizată. Fără a ne mai uimi, suntem ceea ce mâncăm: realități, limbaj, lumină, întuneric. Uneori, cu acceptul nostru, alteori, fără.

Devenită obiect de studiu pentru americana Kate, Dorra este o victimă inocentă. Violată în timpul războiului, ceva din celălalt se dezvoltă în ea. Intruziunea alterității, metafora geamănului sunt aici. Cu drepturi depline. Vocea copilului plămădit chinuiește femeia pentru că-i cere imperativ hrană, afecțiune. Și nu poate fi refuzat. Retragerea inițială în muțenie se disipează, limbajul triumfă. Decizia Dorrei de a păstra copilul al cărui tată este Războiul se motivează textual printr-o inscripție fixată pe un copac.: „Vă informăm că acest arbore este mort. El va fi doborât în săptămâna dintre 2 și 8 aprilie. În locul său va fi plantat imediat, pentru bucuria și fericirea dumneavoastră, un arbore tânăr. Semnat: Serviciul de parcuri și grădini. ”. În alchimia vieții, Războiul s-a sublimat, din mistuire a vieții în zvâcnire a ei. Într-o lume în care individualitatea dispare – de bucuria și fericirea noastră se ocupă un anume serviciu – viața are aceeași consistență de totdeauna. Durerile se vlăguiesc și mor prin ele însele, cum oamenilor înșiși li se-ntâmplă. Textul salvează viața, viața se cere metaforizată. Dacă omul-pubelă începe să fie fericit că e băgat în seamă, Dorra simte că o vietate mică, deși cu ascendență belicoasă, are nevoie de ajutor. Ea și el, vrând-nevrând, sunt osmotici. Viu e mereu pasul înainte, nu cel rămas în urmă, chiar dacă faptic și mental e determinant.

Căzută din paradis și din limbaj, umanitatea se salvează livresc.

© 2007 Revista Ramuri