Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezia e pentru toți!

        de Horia Gârbea

Poezia e pentru toți!

Publicul privește uneori poezia cu scepticism iar poeții se plîng că nu sînt citiți de marele public. Dar există poeți și poeți. Adevărații răzbat, versurile lor se transformă în proverbe și zicători, intră nu în memoria culturală, ci în cea de toată ziua, sînt destul de sofisticați pentru a rămîne simpli. Poezia nu e dificilă, poezia este a tuturor, par să spună poeții care știu drumul cel mai direct spre cititor.

La noi, acum, scriu autori pentru care poezia nu iese în stradă ci e concepută pe stradă, la cîrciumă, la fabrică, în tramvaie, naturală ca respirația. E pînă la urmă, ce s-o mai aburim, o chestiune doar de talent. Anul 2007 a început tare: Mihail Gălățanu a publicat la Editura Vinea Inima de diamant, datată totuși 2006, iar Marius Ianuș, la Cartea Românească, Ștrumfii afară din fabrică. A doua carte însoțită și de un CD, ambele volume în condiții grafice excelente.

Mihail Gălățanu (născut în 1963 la Galați, inginer de nave la bază, azi redactor șef la Flacăra) și Marius Ianuș (1975, Brașov, absolvent de litere, machetist la Gândul) sînt doi dintre cei mai mari poeți ai momentului, ei scriu în chip natural, atît de frumos și de omenește, încît sute de confrați ai lor care chinuie și se se chinuie cu poezia ar trebui să facă un gest la fel de simplu și de omenesc: să se lase de scris.

Mihail Gălățanu, luat la procuratură pentru că a scris O noapte cu patria în care i s-a părut firesc, iubindu-și țara, să treacă peste stadiul platonic și să i-o tragă, are o forță conținută a textului ce obligă poezia să ia chipul său: „optzeci și nouă de ani, aș vrea să trăiesc, măcar optzeci și nouă să scriu despre oameni, Dumnezeu & fluturi”. Poezia, ca și dragostea după Apostolul Pavel, e îndelung răbdătoare, versurile lui Gălățanu induc o infinită tandrețe expusă în cele mai banale cuvinte: „Corpul meu te mai iubește încă. O, da, corpul meu își amintește de tine, corpul meu își mai aimntește de tine. Deși sufletul meu te-a uitat”. Am renunțat deliberat să mai redau împărțirea în versuri a unei poezii de fluența apei curgătoare.

Marius Ianuș a trecut printr-o fază mai teribilistă, „fracturistă” și a ajuns la „ștrumfi care plîng, ștrumfi care visează” în chipul cel mai firesc. Nu mai e nici o stridență în glasul lor îndrăgostit: „Arată-mi că mă iubești, știu că poți face asta/ .../arată-mi că mă iubești, știu că în fișa postului tău nu scrie asta, da’ poți s-o faci sînt convins, ne-am cupărat case și fericire, dar asta nu-i de ajuns, nu-i de ajuns”. Poezia lui Ianuș e populară (pop), e accesibilă și directă, are candoarea copilăriei fără a fi construită ca atare. Scrisă aproape direct pe net, ca blog, cartea lui Ianuș dă seama de talentul și spontateitatea unui autor „scandalagiu și eficient” cum îl prezintă criticul Mihai Iovănel. Eficiența poeziei lui e în directețea ei vecină cu gafa, cu infantilismul dar și cu starea angelică. Scriind o Tanka, Ianuș devine, în simplitate, abisal: „Nu e nici o floare/ atît de frumoasă/ ca brîndușa de toamnă/ deschisă întrebător/ peste covorul/ de frunze moarte”.

Citindu-i pe Gălățanu și Ianuș îți vine să pui legiunilor de poetaștri întrebarea inutilă ce se pune elevilor nedotați în fața premianților:

- Ăștia cum pot, mă? Ăștia de ce pot?

 

Tranzițe grea, scriitură ușoară, carte puternică

După înfățișare, Marius Marian Șolea, poet și prozator născut în 1974 la București, dar cu ascendență gorjană și cu facultate la Iași, poate fi luat mai degrabă drept absolvent de teologie, eventual hirotonit, și mai puțin drept ceea ce este: un consilier atipic al Ministerului Culturii și Cultelor care critică insistent tocmai această instituție.

În ceea ce privește scrisul, cele vreo zece cărți, mai ales de poezie, ale încă tînărului și neobositului autor au o legătură destul de vagă cu formația sa și cu calitățile profesionale de mai sus. Așa se și cuvine, pentru că, atunci cînd scrie, scriitorul este un altul decît „civilul”. Totuși, recentul său roman Crimă și pace bună, apărut la Editura Paralela 45, poate fi considerat o autobiografie deghizată și desigur fantazată. Argumentul principal este acela că, în chip benefic, Marius Marian Șolea descrie prin intermediul existenței personajului său Marin Petreanu locuri familiare sieși precum și tipologii sau fapte pe care le cunoaște direct.

La începutul anilor 90, liceanul gorjan Marin Petreanu își începe existența adultă și cariera de ziarist într-un mediu și timp care sînt ale derutei. Trebuie să observăm că abia acum, cînd am înaintat binișor în mileniul III, apar romanele care aproximează din ce în ce mai exact atmosfera „încărcată” de acum 15-20 de ani, a „tinerei și fragilei democrații” dar și a unei lumi năuce. Marius Marian Șolea se înscrie cu fermitate între reflectorii cei mai preciși ai perioadei cu pricina.

Ambiția autorului e mare: el urmărește să realizeze o trilogie, „romanul va avea trei părți”, declară el în postfață, dacă nu cumva o tetralogie așa cum merg lucrurile. Primul volum, pe care cititorul amator de literatură contemporană de calitate nu trebuie să-l ocolească, începe ca acțiune în martie 1992 și se termină în iunie 1992 cînd personajul, asemeni autorului, se duce să lupte în Transnistria de partea moldovenilor.

Intențiile în plan literar nu se reduc, desigur, la dimensiunile impunătoare ale cărții. Ele cuprind, conduse și întretăiate cu abilitate, un roman erotic, unul de tip frescă socială și desigur unul de formare psihologică. Scriitura lui Șolea este destul de sigură, experiența lui literară bogată și, vădit, parcurgerea însăși a etapelor descrise îl fac să rezolve cu brio multe dificultăți tematice și stilistice. Deși la 32 de ani un romancier e „necopt”, autorul romanului Crimă și pace bună izbutește să mențină interesul pentru poveste și personaj pe tot parcursul cărții, inserțiile eseistice nefiind disonante iar cele gazetărești, destule, fiind suficient de scurte ca să nu deranjeze.

Crimă și pace bună  este o carte lucidă și din punct de vedere al existenței reflectate și din cel al mijloacelor prozatorului. M.M.Șolea are tenacitatea necesară sfîrșirii cu succes a trilogiei sale pe care sper că o vom urmări împreună cu interes și simpatie.

Ce e tsunami nu trece ca valul!

Mulți autori de literatură lucrează în presă. Unii sînt poeți. Dar puțini sînt chiar reporteri de investigație. Unul dintre ei, dacă nu cumva singurul, este Dan Mircea Cipariu. El aduce oarecum cu Colombo și cu Same Spode din Șoimul maltez, iar la vreme de iarnă chiar poartă o pălărie tip Humphrey Bogart. El lucrează pentru un mare cotidian căruia îi furnizează tot felul de materiale obținute printr-o alergare continuă de-a lungul și de-a latul țării. Despre DMC nu se poate spune că e poet în timpul liber pentru că nu are timp liber. El e mereu în căutare de lovituri de presă, proiecte culturale pe care să le administreze și să le promoveze. Seamănă foarte bine, vedeți cîte sugestii livrești la acest personaj, într-un fel și cu Ostap Bender, marele maestru al combinațiunilor, dar și cu un personaj din „Visul unei nopți de vară” care voia să-și asume toate rolulrile din piesă, de la fiorosul leu la gingașa Thisbe.

La o vîrstă cînd oamenii încep să se așeze, vreo 35 de ani, Dan Mircea Cipariu e mai neliniștit ca oricînd. Și totuși scrie poezie! Ba mai este și președintele secției de poezie a Asociației Scriitorilor București, membru în tot felul de jurii, comitete și comisii de organizare avînd printre altele o remarcabilă vocație a prieteniei.

Această vocație este legată și de volumul său recent, Tsunami, apărut la editura Brumar a unui bun prieten al său și al poeților, poet el însuși, timișoreanul Robert Șerban. Cărțile apărute la această editură se caracterizează prin ținuta lor grafică excepțională. E un aspect la care Dan Cipariu ține foarte mult, toate volumele lui sînt superbe. Asta și din cauza prieteniei cu numeroși plasticieni între care remarcabilul congener Mihai Zgondoiu ce îi ilustează și acum cartea. Tsunami este o admirabilă carte-obiect.

Ghicesc în titlul lui Dan Mircea Cipariu o anumită autoironie. El însuși e un val provocat de cutremure, și anume de cutremure profunde. Pe de altă parte, poetul are necesara distanțare și un tip de discreție lirică venind în plăcut contrast cu meseria lui de bază. Dan Mircea Cipariu nu e doar talentat, talentați sînt mulți, vorba lui Lăpușneanu. El are o eficiență culturală care trece, iată, și în poezie. Caz mai bizar în rîndurile autorilor noștri lipsiți programatic de pragmatism și, după formula lui Nichita Stănescu, de viață personală.

Deși năvalnic și tumultuos ca fenomenul natural invocat, să nu vă așteptați la poezia lui Dan Mircea Cipariu la formule luxuriante, la poeme vaste, la texte-fluviu. Tsunamiul lui este unul mai degrabă o probă de zăgăzuire a elanurilor lirice, un exercițiu de rezervă și măsură. Ceea ce nu îi stă rău și îl împiedică să intre în redundanță cu personalitatea proprie.

Nu mai puțin, Tsunami e o formă de pop-art, o poezie pentru scenă, pentru comunicarea cu cititorul, un text cald și accesibil. De aceea poate fi citit de oricine cu plăcere.

 

 

© 2007 Revista Ramuri