Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comitetul Director al USR – Prima şedinţă din acest an

        

Marţi, 3 februarie, a avut loc şedinţa ordinară a Comitetului Director al USR. Întrunirea a fost prezidată de domnul Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor.

În prima parte a şedinţei, Comitetul a luat în discuţie proiectele depuse spre finaţare pe semestrul I al anului 2009 şi a decis sumele alocate fiecăruia. În continuare, dl. Gabriel Chifu, secretar al Uniunii, a prezentat stadiul proiectului noului statut al Uniunii şi s-a propus discutarea acestuia la următorul Consiliu. S-au discutat principalele proiecte ale USR în perioada următoare şi s-au alocat filialelor fonduri pentru lecturi publice pe anul 2009, în proporţie de 1 la 50 de membri.

S-a hotărît instituirea din fonduri atrase a unui program pentru sprijinirea traducerilor şi publicării în străinătate a autorilor români. De asemeni, s-a decis ca ediţia a IV-a a Colocviului Tinerilor Scriitori să aibă loc la Alba Iulia, avînd în vedere sprijinul oferit de autorităţile locale.

Comitetul Director a constatat că pentru proiectatul monument în memoria scriitorilor încarceraţi în comunism s-au colectat foduri importante, dar încă insuficiente, urmînd ca începerea lucrărilor să fie amînată pînă la obţinerea sumei necesare. S-a luat în calcul creşterea salariilor pentru angajaţii USR cu începere de la 1 iulie 2009 şi s-au stabilit noi tarife pentru casa de creaţie de la Neptun.

Comitetul Director a hotărît începerea unor proceduri pentru obţinerea de fonduri bugetare destinate revistelor editate de USR ca şi pentru finanţarea unor proiecte importante ale Uniunii, între care consolidarea sediului din Calea Victoriei 115. La finalul şedinţei, Comitetul Director a luat în discuţie cererile curente şi a delegat conducerii operative misiunea de a stabili şedinţele comisiei de validare.

© 2007 Revista Ramuri