Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dintr-o haltă părăsită

        de Cassian Maria Spiridon

* * *

aici/ prin codri ultimi

care îmbracă pînă la vîrf/ Carpaţii

şi mai în vale

treceau în turme

ca un torent negru

în cascadă

zimbrii

cei pe care/ cîndva îi admirase

/ între atîţia alţii/

Cantemir

treceau în turme nepăsătoare

la vederea fiarelor/ a omului

astăzi

cei care i-au urmărit cu privirea

cei care i-au vînat

nu mai sînt

nici zimbrii

nu mai sînt

au rămas doar capetele lor/ cuprinse

în stemele săpate-n piatră

deasupra porţilor/ la intrare

în cetăţi şi temple

© 2007 Revista Ramuri