Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezia ca un număr de strip-tease

        de Bucur DEMETRIAN

Klein spuse Klein, volumul de versuri al lui Mihai Ignat apărut la Cartea Românească, 2006, este un portret  în oglindă, fiindcă cele două ipostaze ale poetului refac un întreg despărțit în timp (primul ciclu, Klein spuse, fiind „un număr de strip-tease“, cum îl definește autorul). Douămiist, adept al diferenția­lismului, un joc de-a manifestul definitoriu unei vârste  care încearcă să se desprindă, să se individualizeze „de ceea ce se scrisese până atunci“, Mihai  Ignat nu poate fi un întemeiator. Poetul este un prelucrător al existentului fără adaos de sens și transcrie, cu unelte optzeciste, experiențe biografice, senzații reprimate, refulări trecute prin rețeaua încețoșată a viselor cu înclinație spre abisuri impudice sau  spre radiografii lăuntrice: „Am treizeci de ani. / Serile mi le petrec citind ficțiuni. / Semnul de carte e o femeie. / Foșnetul pubisului ei o  selva oscura / l-am adulmecat încă de tânăr: / întâi în săli întunecoase / apoi în straturi de veșminte. / În cele din urmă a devenit zaț.“ Trăirea este filtrată livresc, cartea concentrează atribuțiile feminității din perspectiva alunecării în ficțiune. Obsesia unor gesturi erotice, frenezia  im­pulsurilor sexuale trecute în paginile cărții intenționează să mențină ipostaza eului liric atras de „un număr de streap-tease“, de eliberarea prin confesiune, prin ecor­șeu: „De șaptesprezece ani nu am mai privit / o fereastră la  care să se vadă / o femeie dezbrăcându-se.“ Pagina, fereastra, încăperea sunt dominate de forme nude, de învelișuri care se risipesc pentru a permite privirii să pătrundă în intimitatea unui spațiu voluptuos. Precum bibliotecarul lui Arcimboldo, poetul, devenit o carte străbătută de senzații, tensiuni, neliniști,  se regăsește în cuvântul (discurs) crescut din fervori livrești: „Din când în când ajung la concluzia / că biblioteca  din sufragerie mă protejează. / Șirul de cărți care mă apără de molii / gândaci și alte înfrângeri. / titluri și nume care îmi păzesc ritmul / respirației / Eu vreau să fiu dus în ispită. / Sunt un om de acțiune / care citește / un discurs“.  A fi dus în ispită este semnul gestului erotic, dar și al cărții care se oferă cu voluptatea unei femei risipite în visele tenebroase. De fapt „trupul gol“ străbate paginile acestui volum care nu exclude orașul bacovian pustiu, o slujbă monotonă și un „apartament rece ca gheața“. De aici tentația salvării, o secvență în care se consumă un act erotic sau o imagine protestatară prin care eul liric violentează țesătura cenușiului cotidian  sugerând vidul existențial sau absența comunicării: „De câteva ori pe săptămână mă retrag între coapsele femeii de lângă mine / Grotescul e salvarea mea / Grafitti în wc-uri nu am lăsat / ci doar excremente și urină. / Cuvintele sunt mai stânjenitoare decât un timp gol“. Ca orice douămiist, Mihai Ignat nu poate ocoli grotescul, scatologicul, mizerabilismul existențial copleșit de imagini imunde. Tentația scatologicului vine și din sfidarea livrescului, din „rezidurile culturale“ care minează fiecare literă. Aceste versuri autoreflexive nu încetează să afle „căi de acces“, să simtă prezența camerei de filmat precum o partidă de amor privită, trecută prin ochiul indiscret al unui voyeur.

Partea a doua a volumului cealaltă ipostază, spuse Klein, este o deconstrucție a confesiunii, cu o structură asemănătoare aparent unui  text suprarealist al cărui desen se insinuează discret în dezordinea cuvintelor care fac adesea mult zgomot pentru a demasca  principii textualiste („mi-au spus că sunt o literă într-un text“) sau clișee livrești („lumea e o bibliotecă“) într-un cuvânt o retorică  încercând zadarnic să uite vechi învățături, citate, aluzii culturale. De la suprarealismul decorativ („Emma are faruri și o inimă / desenată pe fese și urcă pe podium“) Mihai Ignat trece la matrioșca optzecistă, căutând, poetic,  ieșirea salvatoare: „am mințit. când fac dragoste / nu-mi vine nicio idee / lumea rămâne / (o propoziție între paranteze) / iar eu un trup / prin care sângele circulă înnebunit / căutând o ieșire / o pagină goală / pe care o mână scrie un text / printre rândurile căruia adaugă / un alt text printre rândurile căruia aduagă un altul / și tot așa // căutând o ieșire.“

 

De veghe în lanul postmodernist

 

Dicționarul de vise, cartea de poeme a lui Vasile Leac, apărută la Cartea Românească, 2006, are toate ingredientele unui text douămiist: ironie, autoironie, limbaj argotic, oralitate. Poetul respinge atitudini convenționale, sfidează gesturi consacrate, trăiește într-o lume cu susul în jos, vede totul în răspăr: „întins pe spate, cu curul în mâini / contemplam liniștit tavanul“. Limbajul străzii este valorificat prin sintagme juvenile post­decembriste, cu dezin­hibări lingvistice, abrevieri ieșite din matcă specifice kitsch-ului cotidian în care interjecțiile traduc un mod de viață desprins parcă din Salinger: „și ca prin vis ne-apucă zorile – scursorile / băi, să nu uitați de Marfă / hai sictir ne vedem / la TiMi“. Sunt invocate acele voci devenite stindardul spiritului de frondă precum Joyce, Pound sau Salinger, sunt cultivate ironic citatele, alături de exprimarea argotică: nașpa, gagică, haios, facultă, muie.

Textele sunt răstălmăcite, recitite din perpectiva decanonizării: „Eminescule, îți mai trebuie niște gel și arăți ca un pește italian.“ Pentru poetul care desface celularul și cumpără cântece eXcesive, orice text lunecă înderiziune: „unde dragoste nu e, nici bani nu sunt“, iar transcendența coboară în zonele marginale: „intră dumnezeu, pune o casetă cu led zeppelin“. Orice sentimentalism este reprimat într-o metatextualitate derizorie, grotescă, în care livrescul, biografismul, metafora sunt înlocuite cu un rețetar grandilocvent și absurd, dezumanizant: „vreau poezie cu morcov / poezie cu mărar / poezie cu varză / poezie cu castravete / tu, de colo, ce te holbezi? anamorfizatule! impotentule!  grandomanule! defulato! nesatisfăcuto!“

Modelul lui Vasile Leac este, fără îndoială, Mircea Cărtărescu, prin invocarea maeștrilor, de la Mihai Ursachi la contemporani, dar mai ales prin succesiunea de vise, ferestre sau oglinzi în care sunt rescrise texte poetice. Levantul cărtărescian lasă urme adânci în spiritul parodic al poeziilor care rescriu ironic textele de altădată, semn al solidarității generaționiste imposibil de ignorat. Iată un Bacovia recondiționat din perspectiva ludicului adolescentin, al plăcerii reascultării unei melodii trecute și adaptate, fără harul cărtărescian, la timpul nostru: „iulie cald, sec și trist, / promite o vară toridă / și-o viață banală, morbidă, în care nu vreau, dar exist“.

Visul poetului este o plimbare prin Orbitor, spațiu postmodern cu ramificații nenumărate, cu întoarceri voluptuoase și transcrieri biografice seducătoare, cu multiplicări labirintice: „am visat că mă plimb prin orbitor/ era ca într-un joc, de departe am visat eu de multe ori că mă plimb îl vedeam pe mircea / cărtărescu  când ajungeam acolo unde era cărtărescu, / găseam un bilet: găsește-mă! găsește-mă! / alergam, alergam ca nebunul“

Vasile Leac părăsește discursul argotic, spectacolul frivol al dialogurilor ostentative, agonizând lamentabil în interjecții și expresii pe gustul colecționarilor de videoclipuri și se apropie de lumea visului, posibilă punte de plecare spre altceva. Autorul Dicționarului de vise este un poet care a străbătut „pădurea narativă“ a lui Eco și trăiește, deocamdată, la umbra lui Orbitor. Ieșirea la lumină poate fi un câștig pentru Vasile Leac.

© 2007 Revista Ramuri