Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Cristina Onofre

„GENERALUL sau o iarbă înălţată până la cer“

***

Mai înainte a fost

o noapte cu bouri pe-afară,

dând târcoale unei vechi cetăţi,

erau dintre aceia care mâncau

iarba înflăcărată a apusului,

prevestind războaie.

Mai târziu tu aveai să spui

că e de-ajuns o singură dată să vânezi

un asemenea zeu

cu nări răsuflând în tine corăbii,

cum e de-ajuns o singură dată să mori…

***

Ţi-a pus iederă pe pe pragul porţii,Generale,

în locul acela din care somnul tău

de plop foşnitor

pândea venirea dimineţii,

iederă uşoară,

liană fermecată şi gheară de vulpe

vânată într-o noapte îngheţată,

la cumpănă de văi.

Toate acestea

au fost puse de-o vrăjitoare bătrână,

ca să poţi hăitui cu izbândă

prin tufişuri

suflările toate.

*** 

Cămaşa ta albă

topea încet căldura câmpiei,

făcea unduirea spicelor

să crească,

ele devenind gânduri ale tale,

gânduri străvezii

în care înserau

în subţirimea ochilor tăi

seminţele de trifoi ale unei iubiri

semănând parfumului nevăzut

al luminii de liliac.

***

Un sihastru

era mereu lângă tine,Generale,

rugăciunile lui fiind pretutindeni:

în ramuri, pe râuri,

în iarbă şi flori,

iar păsările

zburau liniştite

împrejmuind

cu subţiri înţelesuri

întreaga ta fiinţă .

Un sihastru

era mereu lângă tine, Generale…

 

*** 

Erai tânăr…

Dintr-o fluturare subţire a degetelor

puteai înălţa atunci o scară de abur

până dincolo de vârful copacilor

pe care cobora scânteind,

zâna albăstrimii de zi.

O dimineaţă subţire

se ridica din hamacul tău,

alungând întunericul

din corturi.

© 2007 Revista Ramuri