Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dimoviana

        de Dan CRISTEA

Marea originalitate pe care o aduce poezia lui Leonid Dimov în peisajul liric de la sfârșitul anilor ’60 se vădește în poemele lungi, în special în cele pe care poetul însuși le numește „proze”. Publicarea lor începe cu ciclul „7 proze” (din volumul Carte de vise, 1969), la care s-ar adăuga, din aceeași culegere, și piesa „Realitate (mic poem oniric)”, continuându-se apoi, pe direcția menționată, cu alte câteva mari poeme în volumele care urmează. Poetul se explică ceva mai târziu, într-un poem din culegerea Spectacol (1979). Astfel, contrar părerilor potrivit cărora poezia ține doar de „esențe” și că în ea n-ar avea ce să caute „narațiunea, ironia, imaginile glumețe”, Dimov recurge, în versurile sale, tocmai la aceste modalități și ingrediente considerate a fi străine de corpul pur liric al poeticii moderne. În același poem („Poemul esențelor”), poetul răspunde și așa-ziselor reproșuri că „nu s-ar deda la metafizică”, preferând, în schimb, să scotocească „prin scaieți, prin grohotișuri și turbe”, materii nedemne de investigații spirituale. Temele majore, cum ar fi cea a veșniciei, afirmă poetul, nu sunt însă incompatibile cu lucrurile mărunte, implicate în realitatea cotidiană, așa că, ne asigură autorul din chiar interiorul poemului său, s-ar putea „căuta un nasture căzând în eternitate”. Cu alte cuvinte, marile întrebări pot fi imaginate în fel și chip. Ideea, cum se știe, e pusă în aplicare în celebrul poem dimovian „Baia sau O eternitate iterativă”. Puterea pe care și-o recunoaște poetul și pe care ține să și-o impună e aceea „de a da cuvântului o semnificație alta decât cea oferită spre consumație”.

Pledoaria lui Dimov pentru narațiune și descriere, modulate de umor și ironie, și avansate în prim-planul dicției în dauna spontaneității speculative sau metaforice, se întâlnește în epocă, la momentul respectiv, cu o altă pledoarie antilirică și antiesențialistă, cu aceea susținută de un M. Ivănescu, de pildă, în favoarea „reprezentării”, care să nu excludă totuși exprimarea interioară. Spațialitatea (descrierea) și temporalitatea (narațiunea) își împart în proporții diferite operele celor doi scriitori. M. Ivănescu povestește posibile întâmplări ale vieții sufletești, Dimov expune posibile viziuni, asemănătoare celor din vis, sprijinindu-se însă amândoi pe o lume concretă și pe un multidimensionat material lingvistic care nu ignoră realitatea înconjurătoare.

În eseurile consacrate „momentului oniric”, Leonid Dimov se vede pe sine ca inventator și constructor de vise, folosind, în acest scop, legile și caracteristicile visului pentru a le transfera analogic în poezie. Analogia, intersecție între identitate și diferență, este una din figurile esențiale ale gândirii poetice dimoviene. De exemplu, gardul care înconjoară „raiul în rut” (poemul „Prolog”) nu este altul decât „vechiul gard din fundul grădinii unde ard toamna mărăcinii”. Nimic mai real, nimic mai familiar decât această umilă construcție de lemn pe care o știm parcă dintotdeuna. Dar, în același timp, din porțiune în porțiune, gardul își expune nu numai scândurile, ci și diferite ornamente, precum „mameluci de faianță” sau „cuci” care poartă cioburi în cioc. Imaginea în ansamblu reunește, așadar, familiaritatea cu stranietatea, potrivit procedeului pe care formaliștii ruși îl numeau „de-familiarizare” sau „in-solitare”. E un lucru nou într-o lume nouă.

În acest sens, premisa artei onirice, cum scrie poetul într-un eseu din 1968, constă în găsirea unei modalități „de a aduce în cotidian semnele unor alte lumi, care, prin încărcătura lor de farmec, de ispită, de împlinire adaugă unităților lumii reale un nimb osmotic, integrându-le în subiect și – paradoxal dar adevărat – eliminând nota de absurd, de inutil, a faptului curent”. Dacă înțelegem bine, onirismul, profesat atât de Dimov, cât și de Țepeneag, alege modelul visului nu pentru posibilitățile de interpretare freudiană ale acestuia, ci pentru virtuțile de potențialitate pe care le conține visul. În vis, totul e posibil, totul pare straniu și totuși familiar, timpul și spațiul se condensează sau se extind după o logică proprie, contradicțiile se reunesc, opozițiile se aplanează, senzațiile sunt mai acute, imaginile mai pregnante. În vis se reflectă, în același timp, dificultățile ființei, dar și bucuria și libertatea acesteia. Dacă Dimov ocolește explicarea psihanalitică a viselor („visele sunt împliniri deghizate ale unor dorințe reprimate”), accentuând, mai mult decât e cazul uneori și din rațiuni adesea lesne de bănuit, construcția eminamente rațională a poemelor lui onirice, acest lucru nu înseamnă însă că poetul e străin de procesele activității onirice descrise de Freud sau de simbolistica sexuală caracteristică, potrivit acestuia, gândirii inconștiente. Dimpotrivă, nu puține dintre poemele dimoviene pot fi citite ca reinterpretări, uneori parodice, ale conflictului dintre sexualitate și culpabilitate. Mă gândesc, în mod special, la poeme precum „Lili și densitatea”, „Poemul întristărilor” sau la „Povestea acarului și a miraculoasei călătoare”.

Ceea ce ar face vizibilă diferența (deși într-un mod cam simplistic) între poemele lungi, cele, de exemplu, din volumul 7 poeme (1968) și poemele de tipul celor pe care Dimov le numește „proze” ar fi proporțiile diferite între descriere și narațiune. În cele din prima categorie, domină discursul descriptiv, limbajul pictural, artificiul baroc, jocul de echivalențe („cu fel de fel de intruzii”, spune poetul) care ține loc de dinamică propriu-zisă, lumea obiectuală și inventarul ei, consistența neobișnuită a imaginilor. Compoziții precum „Turnul Babel” sau „Poemul odăilor” pot servi aici drept argument. Sunt, în primul rând, poeme nenarabile. Cele douzecișișapte de fragmente ori „blocuri semantice” care compun primul poem se rotesc de pildă, precum secvențele colorate ale unui caleidoscop, în jurul termenului generic (Turn Babel). Din această „rădăcină” paradigmatică se extinde arborescența echivalărilor juxtapuse și a motivelor asociate, menite a sugera „cum veacurile s-au golit și doar/ mai țin pe ziduri măști de chinovar”. Așadar, un fel de memorie atemporală asemănătoare celei din vis, căci, cum foarte sugestiv spune Dimov într-un text („S-a-ntors istoria către-nceput/ Doamne, se aud tropote de mamut”), ambiția sa, în repetate rânduri, e aceea de a răsturna secolele spre originile amorfe. Pe de altă parte, cum pictura e domeniul preferat al descripției, o succesiune de culori, sfârșită în simultaneitate, formează conținutul celui de-al doilea poem. Nu se întâmplă nimic aici, doar faptul că lucrurile alunecă unele dintr-altele într-o mișcare imperceptibilă care le subliniază vecinătățile esențiale. Pentru Dimov, onirismul înseamnă astfel și „o încercare de a încremeni caleidoscopic lumea, pentru a o face să pătrundă în legitățile specifice visului”. Cât despre descriere („un soi de descriere”), comentează poetul cu umor, aceasta nu e nici proză, nici poezie, aflându-se „la mijloc între desen și scriere” („Romanț”).

Cu totul altfel se prezintă lucrurile în așa-numitele „proze”, unde găsim deopotrivă și personaje, și situații, și dinamică epică. Descrierile, mult mai limitate ca spațiu, nu absentează totuși. În doze diferite, în aceste istorisiri, prevalează miraculosul sau fantasticul, umorul, ironia sau autoironia. Nu lipsesc însă nici melancolia sau nostalgia. Ar fi interesant, în legătură cu revendicarea visului ca model, să ne reamintim faptul că, în limbajul lui Freud, procesul ultim, de revizie secundară, care se produce atunci când povestim visul (cum face Dimov, de exemplu, atunci când recurge la binecunoscuta formulă de introducere întâlnită în astfel de cazuri: „Se făcea, îmi amintesc atât de clar…”), transformă memoria onirică într-o narațiune, relativ coerentă și comprehensibilă, aptă de a fi livrată celuilalt, adică audienței. Visul de care ne aducem aminte în starea de veghe, încă nebulos, dar dramatizat în situații și aranjat în viziuni și imagini, e conținutul manifest al visului, rodul proceselor de condensare, de deplasare și dramatizare la care a fost supus materialul „crud” (conținutul latent) în cadrul primului stadiu al activității onirice. În ceea ce-l privește pe Dimov, ar fi doar o comparație însă, pentru că poetul nu povestește vise (cu toate că afectează adeseori povestirea lor), ci, așa cum o afirmă, se folosește numai de eșafodajul, de insemnele, de atmosfera visului.

Onirismul celui care scrie este onirismul treziei și al omului lucid. O situație oarecum intermediară, între primatul narațiunii și primatul descrierii, făcând într-un fel trecerea spre „proze”, o observăm, printre altele, în poemul din 1968, „Istoria lui Claus și a giganticei spălătorese”, poem fluid și metamorfic, narabil pe fragmente și care evidențiază, pentru prima oară, aspectul dedublat al personajului dimovian. Descrierile de aici, nu ornamentale sau percepute ca „efecte de stil”, ci descrieri de tip explicativ și simbolic, ajută tocmai la conturarea acestei dedublări esențiale, prezentându-l pe Claus , deopotrivă, ca bătrân și copil, victimă a neputinței și magician al jocului gratuit, iar pe spălătoreasă ca pe o făptură, în același timp, fastă și nefastă, pură și ispititoare.

Narațiunile lui Dimov, scrise la persoana întâi sau la persoana a treia, ne conduc la selectarea câtorva procedee de structurare tematică recurente în opera poetului. Dar despre asta …. cu alte prilejuri pe care ni le va oferi rubrica de Interpretări.

Nr. 1/2008
Nominalizãri pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Douã zile la un castel din Polonia, o zi la Dresda
de Gabriel CHIFU

dumnezeu la abator
de Anton JUREBIE

Dimoviana
de Dan CRISTEA

Din jurnal (1992)
de Gabriel DIMISIANU

Dupã un faliment (IV)
de Alexandru GEORGE

„Viata Româneascã“
de Florea MIU

Memoria provizorie
de Nicolae PRELIPCEANU

Academia de pe Gianicolo (II)
de Adrian POPESCU

Versuri
de Ion Maria

La portile Orientului
Daniel Cristea - Enache

Festivalul Comediei Românești
Mircea GHITULESCU

Etnicul românesc și ideea europeană
Ionel Bușe

Matei Vișniec Scenografia așteptării
Iulian BOLDEA

Matei Vișniec
Iulian BOLDEA

Către nemurire
de Horia GÂRBEA

poeme nouã
Mihai ENE

„Trecutul nu trebuie uitat….”
Sonia CUCIUREANU

Funigei
Julio CORTAZAR

Încă o dată, clasic și modern
Ioan LASCU

Romanul neîntâlnirilor
Gabriela GHEORGHISOR

Rocambolescul în haine postmoderniste
Gabriel COȘOVEANU

Carte de recitire
Bucur DEMETRIAN

Nepieritoarea utopie a poemului
Paul ARETZU

Poezie dintr-un întuneric luminat
Luminița CORNEANU

„Ce citeau, cum citeau” locuitorii secolului 19
Dania-Ariana MOISA

Inspirat de heruvini
Geo VASILE

Ipostaze creatoare
Petre CIOBANU

Câteva impresii ale unui cititor meloman
Mircea MOISA

Arta de a fi discipol mereu
Paul ARETZU

Alexandru Păsat

Un poet al câmpiei
Bucur DEMETRIAN

Mihail Sebastian – magia paginii și a condeiului spornic
Henri Zalis

Sub semnul melancoliei
Florea MIU

Literatură și istorie la Thomas Babington Macaulay
Victor Olaru© 2007 Revista Ramuri