Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
„Viata Româneascã“

         de Florea MIU

Anul 2007 poate fi considerat deja benefic pentru revista „Viața Românească“ (centenară, ca și „Ramuri“-le craiovene), dacă luăm în considerare sumarul foarte judicios și conținutul bogat al materialelor publicate în nr. 1-2 pe acest an. Parcurgând cele peste 250 de pagini ale sale (așadar, veritabilă construcție editorială!), putem cu temei observa nu numai lărgirea spațiului de reflectare a literaturii contemporane, dar mai ales o (foarte necesară) reconsiderare de atitudine, o reașezare a revistei în direcția viabilă și în sensurile sale firești, racordarea la mișcarea de idei actuală și situarea sub imperativul promovării valorilor sigure, de necontestat (ca să nu zic, mai convențional, autentice).

Sub semnul „obsesiei europene“ - cum denumește Nicolae Prelipceanu, actualul redactor șef, în articolul de început, starea de spirit a românilor, azi - semnează pagini cu adevărat remarcabile Gheorghe Grigurcu, Grete Tartler, Gheorghe Schwartz, Niculae Gheran (referitor la considerațiile lui Liviu Rebreanu despre „europenism și românism“), Dumitru Radu Popa, Luca Pițu, Vasile Igna, Iulian Boldea, Grațiela Benga. Poezia este ilustrată, cum brio, de Matei Vișniec (excelentul poem „Și acum cine spală vasele?“), Ion Mircea, Adrian Popescu (laureat al Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu“ pe anul 2006, eveniment surprins în relevanta prezentare a lui Gellu Dorian), iar proza se identifică în fragmente inedite din romanul Jiquidi de Nicolae Breban sau din Abisul luminat de Nicolae Balotă.

Un loc important în economia revistei îl ocupă textele recuperatorii ale lui Petru Creția (poem inedit, gânduri răzlețe, traducerea și comentariul Ecleziastului), marcând un deceniu de la plecarea marelui cărturar - prezență ideatică și creatoare extrem de vie în lumea intelectuală de astăzi (nu mă pot abține să nu citez din profundele sale panseuri: „Nici o urmă a ochilor noștri nu rămâne pe nimic din ce vedem, iar umbra noastră trece peste lucruri fără să le schimbe...“; „Când toată lumea te acceptă trebuie să fii singur împotriva ta“ etc. etc.).

O maximă apreciere reclamă studiul lui Eugen Cizek despre egalitarismul comunizant al stoicismului antic patronat de Zenon, în care autorul deslușește germenii extremismului comunisto-nazist din secolul trecut, pornind de la modelul zenonian utopic al unei „Cetăți a lumii în care dispăreau toate discriminările etnice și sociale“.

În cronica literară îi regăsim, cu veritabile alonje critice, pe Dan Cristea, Ștefan Borbély, Diana Câmpan, zona restituirilor este abordată de Marian Drăghici (care secondează totodată direcția revistei), iar Paul Aretzu consemnează, cu aplicație, aria traducerilor, de semnalat fiind și articolele din „Miscellanea“.

Fără să mențină o rubricație fixă, în noua sa orientare revista optează pentru capitole, totuși, distincte și pe maleabilitatea redacțională, într-un continuum de abordări care reflectă un spirit viu, chiar novator, ce vine dintr-un program literar implicit, pe măsura îndelungatei sale tradiții, dar și a curentelor culturii moderne.

Nr. 1/2008
Nominalizãri pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Douã zile la un castel din Polonia, o zi la Dresda
de Gabriel CHIFU

dumnezeu la abator
de Anton JUREBIE

Dimoviana
de Dan CRISTEA

Din jurnal (1992)
de Gabriel DIMISIANU

Dupã un faliment (IV)
de Alexandru GEORGE

„Viata Româneascã“
de Florea MIU

Memoria provizorie
de Nicolae PRELIPCEANU

Academia de pe Gianicolo (II)
de Adrian POPESCU

Versuri
de Ion Maria

La portile Orientului
Daniel Cristea - Enache

Festivalul Comediei Românești
Mircea GHITULESCU

Etnicul românesc și ideea europeană
Ionel Bușe

Matei Vișniec Scenografia așteptării
Iulian BOLDEA

Matei Vișniec
Iulian BOLDEA

Către nemurire
de Horia GÂRBEA

poeme nouã
Mihai ENE

„Trecutul nu trebuie uitat….”
Sonia CUCIUREANU

Funigei
Julio CORTAZAR

Încă o dată, clasic și modern
Ioan LASCU

Romanul neîntâlnirilor
Gabriela GHEORGHISOR

Rocambolescul în haine postmoderniste
Gabriel COȘOVEANU

Carte de recitire
Bucur DEMETRIAN

Nepieritoarea utopie a poemului
Paul ARETZU

Poezie dintr-un întuneric luminat
Luminița CORNEANU

„Ce citeau, cum citeau” locuitorii secolului 19
Dania-Ariana MOISA

Inspirat de heruvini
Geo VASILE

Ipostaze creatoare
Petre CIOBANU

Câteva impresii ale unui cititor meloman
Mircea MOISA

Arta de a fi discipol mereu
Paul ARETZU

Alexandru Păsat

Un poet al câmpiei
Bucur DEMETRIAN

Mihail Sebastian – magia paginii și a condeiului spornic
Henri Zalis

Sub semnul melancoliei
Florea MIU

Literatură și istorie la Thomas Babington Macaulay
Victor Olaru© 2007 Revista Ramuri