Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Către nemurire

        de Horia GÂRBEA

Artiștii, se spune, nu mor niciodată. Totuși nemurirea lor are nevoie, periodic, de examinare critică și readucere în atenție. Altfel nu e nemurise, ci împăiere. Mulți scriitori români, chiar iluștri, nu au parte încă de monografii cumsecade. Pentru că a scrie o monografie bună este un lucru foarte anevoios și sortit unui succes ce nu poate aspira să fie egal cu cel obținut printr-un roman frivol sau un volum de poeme. De mare laudă sînt de aceea autorii care scot monografii exemplare dedicate vieții și operei unui autor precum este aceea memorabilă a lui Daniel Cristea-Enache dedicată lui Ion D. Sârbu și despre care am vorbit pe larg aici.

În ultimul timp mi-au atras atenția trei lucrări ce prezintă importanță specială prin efortul de documentare și dibăcia critică a autorilor. Doi dintre autori sînt critici cunoscuți pentru calitățile lor. Au ajuns la o vîrstă respectabilă și la o operă care impune. Liviu Grăsoiu realizează o monografie despre poetul mai puțin frecventat Emil Giurgiuca și supune obiectului său, aparent nespectaculos, o atenție și intuiții pe care le merită orice scriitor. Rezultatul este impresionant. Ca și cel obținut de Gheorghe Glodeanu, critic maramureșan, care porenește în căutarea vieții și operei lui Anton Holban (Editura Limes) realizînd o lucrare ireproșabilă.

Mă voi opri mai mult la o a treia carte pentru că este vorba de un debut. Un început foarte izbutit al unei tinere universitare din Baia Mare, Crina Bud, care a publicat un volum despre Rolurile și rolul lui A.E.Baconsky în cultura română (Ed. Paralela 45). Și subiectul e mai spectaculos decît altele. A.E.Baconsky, poet și prozator, redactor la revista clujeană Steaua, de unde e dat afară și mutat la București, mort în cutremurul din 1977, a fost cu adevărat un „personaj”, un histrion uneori cinic.

Versurile lui din epoca proletcultistă sînt niște escaladări ale ridicolului în numele realismului socialist și al angajării partinice. A.E.Baconsky semnează inepții lirice pe care Dan Deșliu și A.Toma abia cu greu le pot concura („lung vuind, plaiuri răsună: Stalin ne-a eliberat”).

Brusc, poetul se leapădă de Satana și devine un autor stimabil, un poet pe care istoria literară îl reține și un prozator cu succes. Dar mai ales are o contribuție importantă ca traducător, autor al unei cunoscute panorame a poeziei universale, și comentator al poeziei.

Volumul Crinei Bud este realizat cu mare atenție, este rezultatul cercetării unei bibliografii vaste, cuprinzînd numeroase mărturii revelatoare despre omul A.E.Baconsky, culese de prin periodice. Simpla înșirare a titlurilor ocupă 20 de pagini. Dar ceea ce impune cu adevărat este comentariul pertinent și în același timp atrăgător al autoarei. Ca la orice monografie bună, ea nu se adresează numai specialiștilor. Oricare cititor va parcurge ușor și cu plăcere cartea sa care ar merita cel puțin un premiu de debut.

„Frumoasa lume a copilăriei” în texte

Fiind băiet, biblioteci cutreieram. Începusem, pe la cinci ani, cu cea părintească de unde extrăgeam cărți din care nu înțelegeam chiar totul. Le-am buchisit conștiincios dar și iritat: mă depășeau. Reveneam atunci la Frații Grimm, la Andersen și Perrault. În poezie la Topârceanu cu Balada unui greier mic, cu fabula Bivolului și coțofenei și chiar cu Rapsodii de toamnă. Acestea erau mult mai ușor de citit, în primul rînd pentru că le știam pe dinafară. Mi-aș fi dorit pe-atunci ca toate poveștile și poeziile care îmi plăceau să fie adunate într-o singură carte.

Iată că Editura Corint Junior îmi împlinește acest vis juvenil într-un volum cuprinzător pe care toți copiii își vor dori să-l deschidă îndată ce au început să deprindă jocul cu literele: Frumoasa lume a copilăriei – Antologie de texte literare, selecție de Daniela Beșliu și Alexandrina Dumitru, cu ilustrații (frumoase) de Valeria Moldovan. Nu-i îndoială că domniile-voastre, părinți și profesori, le-o veți lua înainte și le veți citi cu voce tare aceste fermecătoare povești și versuri încît, atunci cînd le vor parcurge ei înșiși, să le știe aproape la cuvînt. Așa le va fi mai ușor lor și dumneavoastră. Sau poate, asemeni mie, o veți citi înșivă cu plăcere, cu nostalgie și cu ochii la calendar, nerăbdători să vină vremea cînd Micul Prinț sau Mica Sirenă vor fi în stare să asculte Bunica lui Iosif sau pe a lui Delavrancea și, cu atît mai mult, să le citească singuri.

Să nu ne temem exagerat că jocurile play station și calculatorul le vor răpi celor mici bucuria de a citi, lipsindu-i de această dulceață a copilăriei de care noi avem privilegiul de a ne aminti cu duioșie. Să fim totuși prevăzători, luînd ca aliat un volum precum cel de față. Dacă abecedarul poate fi cam antipatic – va servi la și la prins muște - o antologie de texte asemeni aceleia pe care o aveți acum o să ne ajute să le oferim elevilor din primele clase, dar nu numai lor, gustul care vine din incitarea curiozității pentru noutate și bucuria inocentă a regăsirii, seară de seară, a aceluiași basm.

A învăța să citești cu ceaslovul și Sfîntul Neculai nu se potrivește epocii noastre și, de fapt, niciunei epoci. Din fericire, din paginile pentru copii au dispărut poemele cu tractoare, oțelării și steaguri roșii care ne-au urîțit nouă copilăria. Bunicul lui Delavrancea are voie să rostească fraza finală: „Lăsați copiii să vină la mine” fără a fi cenzurat. Bunica modernă nu mai toarce lînă. Caier, furcă, fus sînt cuvinte de glosar și e bine că autoarele s-au gîndit să îl alcătuiască, într-o lume în care reducția voabularului e mai periculoasă pentru spirit decît poluarea pentru corp.

Cei care cred că Greierul mic și Zdreanță sînt depășiți și puerili trebuie îngrijiți, tratați cu miere ca Habarnam al lui N. Nosov.

Cartea aceasta va șopti mîngîietor: Fie-ți îngerii aproape, somnul dulce. Eu mai am de așteptat cîțiva ani pînă cînd fiul meu o va citi. Dar, probabil, pentru ai dumneavoastră a și venit timpul. Lectură plăcută!

Nr. 1/2008
Nominalizãri pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Douã zile la un castel din Polonia, o zi la Dresda
de Gabriel CHIFU

dumnezeu la abator
de Anton JUREBIE

Dimoviana
de Dan CRISTEA

Din jurnal (1992)
de Gabriel DIMISIANU

Dupã un faliment (IV)
de Alexandru GEORGE

„Viata Româneascã“
de Florea MIU

Memoria provizorie
de Nicolae PRELIPCEANU

Academia de pe Gianicolo (II)
de Adrian POPESCU

Versuri
de Ion Maria

La portile Orientului
Daniel Cristea - Enache

Festivalul Comediei Românești
Mircea GHITULESCU

Etnicul românesc și ideea europeană
Ionel Bușe

Matei Vișniec Scenografia așteptării
Iulian BOLDEA

Matei Vișniec
Iulian BOLDEA

Către nemurire
de Horia GÂRBEA

poeme nouã
Mihai ENE

„Trecutul nu trebuie uitat….”
Sonia CUCIUREANU

Funigei
Julio CORTAZAR

Încă o dată, clasic și modern
Ioan LASCU

Romanul neîntâlnirilor
Gabriela GHEORGHISOR

Rocambolescul în haine postmoderniste
Gabriel COȘOVEANU

Carte de recitire
Bucur DEMETRIAN

Nepieritoarea utopie a poemului
Paul ARETZU

Poezie dintr-un întuneric luminat
Luminița CORNEANU

„Ce citeau, cum citeau” locuitorii secolului 19
Dania-Ariana MOISA

Inspirat de heruvini
Geo VASILE

Ipostaze creatoare
Petre CIOBANU

Câteva impresii ale unui cititor meloman
Mircea MOISA

Arta de a fi discipol mereu
Paul ARETZU

Alexandru Păsat

Un poet al câmpiei
Bucur DEMETRIAN

Mihail Sebastian – magia paginii și a condeiului spornic
Henri Zalis

Sub semnul melancoliei
Florea MIU

Literatură și istorie la Thomas Babington Macaulay
Victor Olaru© 2007 Revista Ramuri