Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dintr-o haltă părăsită

        de Cassian Maria Spiridon

*

* *

în fiecare zi îngrop neantul

lopată cu lopată

cu o veselă încăpăţînare

pînă în faţă se ridică/ munte

de fapte inutile

toate se revarsă

cu hohote

în somnolenţă şi zădărnicie

lopeţile sapă

escavează cu îndemînare

prin măruntaie

prin creierul dimineţii

pînă-n străfunduri

unde se zbate

detună magma fierbinte

marele Urlet

pînza neantului groasă/ topită în smoală

strat peste strat se aşază

pînă se-ntunecă privirea

şi nimeni nu vine

nici o zeitate

© 2007 Revista Ramuri