Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dintr-o haltă părăsită

        de Cassian Maria Spiridon

Sonată nonappassionato zisă şi Transcendentalia

notele îşi urmează pe clape

se rostogolesc în monade

corpusculi de lumină şi întuneric

sentimente/ emoţii de frig şi bucurie

sînge aspru

mîini tinere/ nervuri fine

nerăbdarea Zeului de a se cunoaşte

cine-i purtătorul de spadă/

crescătorul de aripi

să ne vedem inimile primitoare

dăruite singurătăţii

sub apăsarea nerăbdării

refuzul încercărilor smerite

rouă tăiată de razele palide

reflectate de faţa polară a stelei

se deschide pe meninge

o gură fără oxigen

nemiloasă

plumbuită în grota sinapselor

învăluită în ceară

catapeteasma/ oglindă încremenită

sub aură

aşteaptă penitenţa

un marş schimbător ca norii

îmbracă viaţa

numai tu pe planetă

(un tu înghiţitor de eu)

culcată pe blana de tigru

o apocalipsă mereu amînată

gînd trecător/ între nimicuri

ia-mă cu tine

de pot să te urmez

pe mine ţie dat

ofrandă crudă

© 2007 Revista Ramuri