Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Festivalul Internaţional Tudor Arghezi

        de Horia Gârbea

În perioada 21-23 mai 2010, la Târgu Jiu şi Târgu-Cărbuneşti s-a desfăşurat cea de-a XXX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“, la 130 de ani de la naşterea poetului. Au participat fiica ilustrului autor, doamna Mitzura Arghezi, numeroşi scriitori şi artişti plastici.

Evenimentul a fost excelent organizat de Consiliul Judeţean Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj condus de Ion Cepoi, Biblioteca Judeţean㠄Christian Tell”, Consiliul Local şi Primăria Târgu-Cărbuneşti, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România.

Concursul de grupaje de versuri pentru tinerii poeţi şi volume de debut i-a avut în juriu pe Ilie Constantin, Gh. Grigurcu, Gabriel Chifu, Horia Gârbea, Paul Aretzu, Nicolae Dragoş, Ion Cepoi, Spiridon Popescu. Juriul a decis să acorde premiul I tinerei poete Adelina Dozescu din Timişoara. Premiul pentru volume de debut în 2009 a fost cîştigat de Marius Conkan, iar cel pentru argheziologie de Zenovie Cârlugea. La volume în manuscris premiul a revenit lui Viorel Surdoiu, originar chiar din Tîrgu-Jiu. În cadrul festivalului, a avut loc vernisajul unei semnificative expoziţii a artistului plastic Gheorghe Dican. O parte dintre lucrările sale au ilustrat un album cu poeme argheziene în română şi în traducere franceză.

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România a decis ca poetul Ion Horea şi criticul literar Gabriel Dimisianu să fie laureaţii acestei ediţii pentru premiile Opera Omnia. Decernarea premiilor a avut loc pe 23 mai 2010, la Târgu Cărbuneşti, în prezenţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu şi a primarului oraşului Tg. Cărbuneşti, Mihai Mazilu. Laureaţii au devenit cetăţeni de onoare ai localităţii natale a lui Tudor Arghezi. Pentru cei doi venerabili cîştigători au rostit emoţionante „laudatio” Gh. Grigurcu şi Ilie Constantin (laureatul de anul trecut). Organizatorii au decernat un premiu pentru scriitori din afara graniţelor României academicianului Mihai Cimpoi din Republica Moldova. O diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate a fost oferită doamnei Alexandra Andrei, directoarea Bibliotecii Judeţene care a sprijinit exemplar mulţi ani organizarea festivalului.

Nr. 06/2010
Festivalul Internaţional Tudor Arghezi
de Horia Gârbea

Zilele poeziei în Olt

Simpozionul Național „Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu“ ediţia a VIII-a

Festivalul Internaţional - „Zile şi Nopţi de Literatură“

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghişor

Din Jurnal (1999)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (4)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Precursorii spiritului modern (1)
de Adrian Popescu

Noi, înlocuitorii
de Nicolae Prelipceanu

Fiare vechi şi-nmiresmate
de Nichita Danilov

Mircea Cărtărescu, nimic
de Dumitru Chioaru

Dimensiunile halucinante ale realităţii
de Paul Aretzu

Despre puterile văzute şi nevăzute
de Gabriela Gheorghişor

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Starea de iovie
de Ioan Lascu

Umbre şi lumini
de Constantin M. Popa

Six o’ clock: timpul povestirilor
de Daniela Firescu

Iubire sacră şi iubire profană
de Simona-Grazia Dima

Partea de Utopie
de Florea Miu

Mihai Duţescu şi terapeutica visului
de Ovidiu Ghidirmic

Nominalizări pentru Premiile U.S.R. pe anul 2009

Cărţi nominalizate la Premiile U.S.R. pe anul 2009, comentate în revista Ramuri

George Vlăescu – expresie a Şcolii Naţionale de pictură
de Bianca Predescu

Efectele metodei onirice în poezia lui Ion Chichere
de Mircea Bârsilă

De la biografie la politică şi cu popasuri în metafizică
de Mircea Ghiţulescu

Poeme
de Ioana Dinulescu

Festivalul Internaţional Shakespeare - ediţia a VII-a
de Nicolae Petre Vrânceanu

Un album – document al durerii noastre
de Luiza Barcan

Contradicţie şi libertate
de Florin Caragiu

Experienţa împăcării
de Ştefan Vlăduţescu

Păpuşa de sticlă
de Ion Catrina

Manual de visătorie
de Tudor Nedelcea

Poeme
de Nagy László

© 2007 Revista Ramuri