Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Festivalul Internaţional - „Zile şi Nopţi de Literatură“

        

Uniunea Scriitorilor din România a organizat, în perioada 05 – 09 iunie 2010, a noua ediţie a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură“, care a avut loc la Neptun şi Mangalia. Evenimentul a reunit aproximativ şaptezeci de participanţi din ţară şi de peste hotare (din Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Canada, Cipru, Egipt, Franţa, Germania, Israel, Marea Britanie, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria), acoperind întreaga arie de manifestare a culturii scrise: scriitori, traducători, editori, critici şi redactori de presă literară. Sesiunile de lecturi au oferit poeţilor posibilitatea să citească din creaţiile lor.

Colocviul a invitat la o dezbatere privind MĂRIREA ŞI DECĂDEREA PERSONAJULUI ÎN FICŢIUNEA LiterarĂ. După ce a fost evacuat din ficţiunea literară cu cincizeci de ani în urmă şi pentru o bună bucată de vreme, personajul s-a reîntors victorios şi deloc umil, după nedreapta penitenţă, care părea să fi pus capăt unei glorioase galerii de eroi literari. Nu numai că şi-a regăsit vechile titluri de onoare, dar s-a împăunat cu unul nou: acela de a nu se mai considera inventat de un autor atotputernic ca un Dumnezeu, ci de a-şi proclama o realitate aşa-zicând documentară, deopotrivă istorică şi biografică.

În linii mari, aceasta pare să fie evoluţia personajului şi implicit a romanului în sfertul de secol scurs de la moartea antiumanismului şi pozitivismului structuralist aflat la originea acelui nouveau roman care a dat doi laureaţi Nobel.

Întrebarea este dacă, în ultimul an al primului deceniu din secolul XXI, am atins punctul de sus al sinusoidei personajului emancipat de sclavia ficţiunii, cu alte cuvinte, dacă el are încă un viitor, sau se află deja pe buza declinului. În funcţie de răspunsul pe care îl vom da, vom şti dacă imaginaţia scriitorului se va vedea repusă, mai devreme sau mai târziu, în drepturile socotite cândva fireşti sau romanul va continua să se hrănească din istoric şi din biografic ca astăzi.

În cadrul Festivalului a avut loc Ceremonia de decernare a premiilor: Marele Premiu OVIDIUS, unei personalităţi literare de notorietate, acordat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; Premiul Festivalului, pentru un tânăr scriitor, acordat de Primăria Sectorului 2 Bucureşti, prin sponsorii săi.

Partenerilor tradiţionali – Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Primăria Municipiului Mangalia, Institutul Cultural Român şi Institutul Polonez – li se alătură, la această ediţie, Primăria sectorului 2 Bucureşti. USR a mai încheiat parteneriate şi cu British Council, Editura Leda – Grupul Editorial Corint şi Editura Humanitas Fiction. Toţi partenerii sunt şi coorganizatori ai ediţiei 2010.

Parteneri media: „România literară“, „Ramuri“, „Jurnalul Naţional“, „Luceafărul de dimineaţă“, Societatea Română de Radiodifuziune şi agenţia Cook Communications.

Alături de Uniunea Scriitorilor se regăsesc şi anul acesta Hotel President (Mangalia), Hotel Cocor (Neptun), Hotel Elizeu şi Hotel UNIQUE (Bucureşti).

Nr. 06/2010
Festivalul Internaţional Tudor Arghezi
de Horia Gârbea

Zilele poeziei în Olt

Simpozionul Național „Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu“ ediţia a VIII-a

Festivalul Internaţional - „Zile şi Nopţi de Literatură“

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghişor

Din Jurnal (1999)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (4)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Precursorii spiritului modern (1)
de Adrian Popescu

Noi, înlocuitorii
de Nicolae Prelipceanu

Fiare vechi şi-nmiresmate
de Nichita Danilov

Mircea Cărtărescu, nimic
de Dumitru Chioaru

Dimensiunile halucinante ale realităţii
de Paul Aretzu

Despre puterile văzute şi nevăzute
de Gabriela Gheorghişor

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Starea de iovie
de Ioan Lascu

Umbre şi lumini
de Constantin M. Popa

Six o’ clock: timpul povestirilor
de Daniela Firescu

Iubire sacră şi iubire profană
de Simona-Grazia Dima

Partea de Utopie
de Florea Miu

Mihai Duţescu şi terapeutica visului
de Ovidiu Ghidirmic

Nominalizări pentru Premiile U.S.R. pe anul 2009

Cărţi nominalizate la Premiile U.S.R. pe anul 2009, comentate în revista Ramuri

George Vlăescu – expresie a Şcolii Naţionale de pictură
de Bianca Predescu

Efectele metodei onirice în poezia lui Ion Chichere
de Mircea Bârsilă

De la biografie la politică şi cu popasuri în metafizică
de Mircea Ghiţulescu

Poeme
de Ioana Dinulescu

Festivalul Internaţional Shakespeare - ediţia a VII-a
de Nicolae Petre Vrânceanu

Un album – document al durerii noastre
de Luiza Barcan

Contradicţie şi libertate
de Florin Caragiu

Experienţa împăcării
de Ştefan Vlăduţescu

Păpuşa de sticlă
de Ion Catrina

Manual de visătorie
de Tudor Nedelcea

Poeme
de Nagy László

© 2007 Revista Ramuri