Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dintr-o haltă părăsită

        de Cassian Maria Spiridon

Trece un suflet

să ai părul roşu revărsat peste umeri

plete în flăcări

şi copii de jur împrejur

printre munţi de zăpadă

la porţi au năvălit barbarii

ştii că sînt printre noi

sîntem noi/ cu blană şi solzi

peşti-tigru cu branhii şi gheare

– umbre cu flăcări pe zidul de aer

la vremea cînd pruncul primeşte

smirnă şi aur/ tămîie –

lebede nemişcate

sub nouri de stronţiu

iradiind

cu ciocul lor nobil

apasă pe clape

o tocată de Bach/ o fugă

dintr-o lume care încă există

spre altă lume

care nu va mai fi

una

cu mănuşi fără mîini

şi bocanci fără tălpi

cu pieptari fără coaste

şi lungi pantaloni descărnaţi

aşa sîntem prezenţi la raport

Dumnezeu ne înţelege absenţa

pe genunchi pune semnul/ sub piele

cu masca de cloroform peste gură

purtăm dialog cu uriaşa roată a Destinului

ce bărbi despicate

ce frunţi dezgolite

ce inimi golite

ce mîini îmblănite

ne fac şi desfac viitorul

soarele roşu/ printre metereze

cu nepăsare ridică grohăitoare spinarea

clopoţeii abia se aud

steaua plină de oglinzi se stinge

ca jarul aruncat în nămeţi

pată neagră pe muntele

înfricoşatei iubiri

acum sînt şi nu sînt

acum sînt şi nu sînt

acum mă cutremur

sînt lac sau sînt piatră

mîna ta/ mîna mea

se află sau nu se află

sub stele/ printre videoclipuri

exist/ existăm!?

mă întreb/ te întreb

prin obscuritate şi lumină

urmărit de lanterna magică

viteaz înfricoşat

trece un suflet

Nr. 06/2010
Festivalul Internaţional Tudor Arghezi
de Horia Gârbea

Zilele poeziei în Olt

Simpozionul Național „Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu“ ediţia a VIII-a

Festivalul Internaţional - „Zile şi Nopţi de Literatură“

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghişor

Din Jurnal (1999)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (4)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Precursorii spiritului modern (1)
de Adrian Popescu

Noi, înlocuitorii
de Nicolae Prelipceanu

Fiare vechi şi-nmiresmate
de Nichita Danilov

Mircea Cărtărescu, nimic
de Dumitru Chioaru

Dimensiunile halucinante ale realităţii
de Paul Aretzu

Despre puterile văzute şi nevăzute
de Gabriela Gheorghişor

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Starea de iovie
de Ioan Lascu

Umbre şi lumini
de Constantin M. Popa

Six o’ clock: timpul povestirilor
de Daniela Firescu

Iubire sacră şi iubire profană
de Simona-Grazia Dima

Partea de Utopie
de Florea Miu

Mihai Duţescu şi terapeutica visului
de Ovidiu Ghidirmic

Nominalizări pentru Premiile U.S.R. pe anul 2009

Cărţi nominalizate la Premiile U.S.R. pe anul 2009, comentate în revista Ramuri

George Vlăescu – expresie a Şcolii Naţionale de pictură
de Bianca Predescu

Efectele metodei onirice în poezia lui Ion Chichere
de Mircea Bârsilă

De la biografie la politică şi cu popasuri în metafizică
de Mircea Ghiţulescu

Poeme
de Ioana Dinulescu

Festivalul Internaţional Shakespeare - ediţia a VII-a
de Nicolae Petre Vrânceanu

Un album – document al durerii noastre
de Luiza Barcan

Contradicţie şi libertate
de Florin Caragiu

Experienţa împăcării
de Ştefan Vlăduţescu

Păpuşa de sticlă
de Ion Catrina

Manual de visătorie
de Tudor Nedelcea

Poeme
de Nagy László

© 2007 Revista Ramuri