Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Ioana Dinulescu

Prietenă sunt

Prietenă sunt cu prietenii mei

de două mii de ani şi mai bine.

Din grădina casei mele fug

de mână cu ei

acasă la tine.

Prietenă sunt cu prietenii tăi

şi lor, iată, în zi senină

ca melcul albastru

târându-se pe cerul de porţelan

din poala lui Dumnezeu

le aduc ofranda ospitalităţii mele:

pâine şi vin de rosa canina.

Dimineaţa Rosei Canina

Dimineaţa mea intră în ceaţă.

Păşesc pe bulevardul asfaltat al zilei

care urmează de parc-aş dansa

pe sârma ghimpată din guşa privighetorii

lui Lucian Blaga.

Fratern, Îngerul Ioan îmi aşează pe tâmple

coroană de fragede flori de măceş,

mă ia de mână, mă poartă

pe străzi desfundate, pe ulicioare pierdute

în propria lor copilărie,

în amintirea unui cub de zahăr candel

furat de o mânuţă negricioasă

din prăvălie.

Fac şi eu, poet netot, în sfârşit, un gest

înţelept: rostogolesc pe limba

încleiată în mierea unor vechi poeme

un spin, unul singur, de Rosa Canina.

Bandaje vii pe Câmpul Armaggedon

Fratele meu, tu, care nu crezi

că tu, că eu, că noi

suntem doar literele de nisip

ale tatălui nostru, risipitorul de urme!

Fratele meu, pe care te cheamă ,

pe care te strigă

cu numele meu adevărat,

îngerul transparent şi lichid

dintre blocurile 13 şi 13 bis:

Ion /Iona şi, în sfârşit,

când trâmbiţaşii vestesc răsăritul

fraged ca laptele mumei ,

ca degetele ei împâclite în bandajele

vii de pe Câmpul Armaggedon,

ca mâinile ei care ţes pânze

salvatoare pentru nebunii luptători

în Câmpul Armaggedon,

îţi spun doar femeieşte şi născător

Ioana,

fratele meu, regele meu,

n-auzi cum se scufundă în colbul

de cuarţ al Podişului Tibet, urmele

Tatălui nostru, cel izvodind

un lung şir de soldaţi salvatori:

Ion/Iona/Ioana?

Lesa celest albăstruie

Melc tihnit, lâncezind în propria-i

slavă stătătoare,

astăzi n-am scos corniţele

în lume.

Am stat în casă la sfat

cu vrăbiile hoinare de la fereastra

spartă.

M-am rotit răsfăţat

în umbra totdeauna mai tânără

ca mine,

mai fragedă şi mai răcoroasă

cu un sfert de veac

şi mai bine.

În ordinea aceasta m-am desfătat:

mai întâi am respirat aburul

cafelei fiicei mele,

după care am plimbat-o în lesă

celest-albăstruie

pe canina calina Carina.

Am hoinărit împreună

printre resturile iernii trecute,

printre ghimpii măceşului virginal,

anarhistul angelic dintre blocurile

13 şi 13 bis . În această de nimeni

văzută hoinăreală, braţele mele

s-au înălţat, zmeie de albă hârtie ,

oglindindu-mi chipul de jumătate

de veac în urmele

dragostei de-acum un sfert de veac.

Melc tihnit, melc fericit

toată ziua m-am rotit

în cochilia absenţei voastre.

Mierea senină din uterul casei

Ca un foetus trândav

voi adăsta toată ziua aceasta

în uterul casei.

Mă voi alinta , mă voi răsfăţa

în faţa cărţilor mele

scrijelite de alţii.

Cehov, Dostoievski, Buzzati

şi chiar Shakespeare,

îmi vor fi recunoscători

că le voi permite

să rostească lungi discursuri

glorios /sforăitoare

despre mine,

foetusul tihnit, fericit,

care se va hrăni ziua întreagă

cu mierea senină din uterul

casei.

Ion/Iona/Ioana

În această cristalină

ca laptele mumei străine,

zi de august,

patinoarul destinului meu

cotidian este brăzdat, arat ,

însămânţat de o corăbioară

micuţă, fragilă .

Ea macină între prova şi pupa

indecent/inocent

muzica sferelor de hârtie.

Îşi încunună umerii de ţestoasă

cu aripile Victoriei din Samotrake ,

cu torsul lui Antinous,

singură botezându-se cu numele

divin întreit:

Ion/Iona/Ioana.

O corăbioară de hârtie nescrisă,

un fel de cărticică de suflet

a colbului atetoateiertător,

un fel de biblie a pulberii

care leagănă, haină şi vicleană,

în uterul ei virginal

numele divin întreit:

Ion/Iona/Ioana.

O jivină, un vânător obosit

Doamne, şi tu, pisoi răsfăţat,

cum te caţări pe umeri fără fuştei,

pe scara desfrunzită a inimii mele .

Nu-ţi pasă că gheruţele tale scrijelesc

destinul meu provincial, locuitor

sărman pe o bucăţică mototolită

de hârtie

în obscuritatea malului stâng.

Nu ţi-e milă deloc, nu-ţi pasă

de tranşeele din textele mele,

de meterezele pe care le clădesc,

de rugurile pe care le aprind

noapte de noapte

împotriva singurătăţii.

Nu te mai alinta , pisoi răsfăţat,

ascultă-mă şi tu odată pe mine:

în biblioteca imensă, de cărţi

la pândă, rătăcesc eu:

vânător obosit/ jivină aproape stinsă,

bob de nisip în călcâiele veşniciei.

Să ardem gospodăreşte

Nici n-a început bine iarna

că a venit vara.

N-am avut timp, prieteni,

să arăm, să semănăm,

nici să ardem gopodăreşte,

rostuit după legile cerului,

buruienile din grădină.

N-am avut timp să mergem

la târg ca să ne târguim

pentru o pereche de boi

cumsecade, pentru un ciur

de mălai care să ne hrănescă regeşte

până la iarna următoare.

N-am avut vreme să scrijelim

pe scoarţa merilor ucişi

spaima noastră viitoare:

poemul scrâşnit

printre dinţii maşteri

ai verii următoare.

Nr. 06/2010
Festivalul Internaţional Tudor Arghezi
de Horia Gârbea

Zilele poeziei în Olt

Simpozionul Național „Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu“ ediţia a VIII-a

Festivalul Internaţional - „Zile şi Nopţi de Literatură“

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghişor

Din Jurnal (1999)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (4)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Precursorii spiritului modern (1)
de Adrian Popescu

Noi, înlocuitorii
de Nicolae Prelipceanu

Fiare vechi şi-nmiresmate
de Nichita Danilov

Mircea Cărtărescu, nimic
de Dumitru Chioaru

Dimensiunile halucinante ale realităţii
de Paul Aretzu

Despre puterile văzute şi nevăzute
de Gabriela Gheorghişor

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Starea de iovie
de Ioan Lascu

Umbre şi lumini
de Constantin M. Popa

Six o’ clock: timpul povestirilor
de Daniela Firescu

Iubire sacră şi iubire profană
de Simona-Grazia Dima

Partea de Utopie
de Florea Miu

Mihai Duţescu şi terapeutica visului
de Ovidiu Ghidirmic

Nominalizări pentru Premiile U.S.R. pe anul 2009

Cărţi nominalizate la Premiile U.S.R. pe anul 2009, comentate în revista Ramuri

George Vlăescu – expresie a Şcolii Naţionale de pictură
de Bianca Predescu

Efectele metodei onirice în poezia lui Ion Chichere
de Mircea Bârsilă

De la biografie la politică şi cu popasuri în metafizică
de Mircea Ghiţulescu

Poeme
de Ioana Dinulescu

Festivalul Internaţional Shakespeare - ediţia a VII-a
de Nicolae Petre Vrânceanu

Un album – document al durerii noastre
de Luiza Barcan

Contradicţie şi libertate
de Florin Caragiu

Experienţa împăcării
de Ştefan Vlăduţescu

Păpuşa de sticlă
de Ion Catrina

Manual de visătorie
de Tudor Nedelcea

Poeme
de Nagy László

© 2007 Revista Ramuri