Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ședințele USR

        

Joi, 23 septembrie, a avut loc la sediul Uniunii Scriitorilor din România şedinţa Comitetului Director al Uniunii, condusă de preşedintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu. Preşedintele a informat Comitetul asupra situaţiei curente a fondului imobiliar al Uniunii. Vicepreşedintele USR, dl. Gabriel Chifu, a prezentat iniţiativele principale ale USR şi stadiul realizării acestora. Comitetul a revăzut lista publicaţiilor aflate în patrimoniul USR şi a celor care au primit egida USR, ca o recunoaştere a valorii lor. Comitetul a hotărît să propună acordarea unor indemnizaţii de merit din locurile ce revin USR. Au fost aprobate unele cheltuieli neprevăzute ale revistelor şi filialelor şi s-a redimensiont programul de lecturi publice. S-a cerut filialelor o atenţie specială pentru ca lecturile să aibă un ecou cît mai mare şi o valoare literară ridicată. Au fost analizate unele acţiuni de parteneriat cu asociaţii de creatori din străinătate şi s-a aprobat de principiu realizarea în 2011 a Festivalului Zile şi Nopţi de Literatură, ediţia a X-a. S-a hotărît modalitatea de evidenţiere a calităţii de membru stagiar pentru noii primiţi în USR şi s-a analizat situaţia proiectului Mediateca USR. Comitetul a luat în discuţie cererile curente adresate direct de membrii USR.

Vineri, 24 septembrie, a avut loc la sediul Uniunii Scriitorilor din România şedinţa Consililui Uniunii, condusă de preşedintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu. Preşedintele a informat Consiliul asupra situaţiei curente a Uniunii precum şi asupra hotărîrilor luate de Comitetul Director. Consiliul a discutat răspunsurile trimise de CNSAS la solicitarea Uniunii Scriitorilor cu privire la situaţia membrilor Consiliului în raport cu fosta Securitate. Consiliul USR a validat noii membri ai USR, titulari şi stagiari, primiţi în anul 2010, în urma propunerilor Comisiei de Validare.

Nr. 10/2010
Ședințele USR

Atelierul național de poezie „Serile la Brădiceni“ - Ediția a XIV-a, 2010
de Olimpia Bratu

„Literatura modern㓠-ediția a II-a

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghișor

Din Jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (8)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Viena, dincolo de ea (2)
de Adrian Popescu

La ce bun revistele?
de Nicolae Prelipceanu

Despre măsura vieții
de Nichita Danilov

Portretele de cuvinte ale lui Andrei Ileni
de Dumitru Chioaru

Vieți (aproape) irosite
de Gabriel Coșoveanu

Un erou al timpului nostru
de Paul Aretzu

Nimic de negociat
de Gabriela Gheorghișor

Cerc și punct
de Bucur Demetrian

O poetică a scriiturii
de Ioan Lascu

Loisir creativ
de Daniela Firescu

Reflexul creator al trăirii
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Viorica Răduță

Poeme
de Gheorghe Izbășescu

Realitatea din jurul inimii
de Mircea Bârsilă

Poezii
de Cristian Belodan

Rugăciunea fără sfârșit
de Florin Caragiu

O carte esențială
de Luiza Barcan

Pelerinaje la porțile misterului
de Aurelian Titu Dumitrescu

uleioasă suferința
de A. A. Șișmanian

Arvo Pärt, Constantinopolul și muzica sacră
de Elena Dulgheru

W. S. Merwin, poet laureat al Statelor Unite ale Americii
de Mihai Posada

Interferențe culturale
de Constantin Lupeanu

O vară în aerul rece al istoriei
de Ștefan Vlăduțescu

Perseverență și cunoaștere
de Petre Ciobanu

O „lume“ în două decenii
de Petre Ciobanu

Profilul unui poet original
de Ovidiu Ghidirmic

Semnal editorial
de Florea Miu

Mallarmé. Politica sirenei (II)
de Jacques Ranciere

© 2007 Revista Ramuri